25
12-2021

Luật Quy hoạch 2017 và những nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh | Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

(KTVN 233) – Luật Quy hoạch 2017 và vị trí của quy hoạch xây dựng trong hệ thống quy hoạch tại Việt Nam

Luật Quy hoạch số 21/2017 / QH14 ( Luật Quy hoạch 2017 ) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mở màn từ ngày 01/01/2019. Sau khi Luật Quy hoạch 2017 được phát hành, đã có 48 Luật và 04 Pháp lệnh có pháp luật đến quy hoạch được những cơ quan chức năng sửa đổi, bổ trợ và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trải qua tại Luật số 28/2018 / QH14 ngày 15/6/2018 ( sửa đổi, bổ trợ 11 Luật ), Luật số 35/2018 / QH14 ngày 20/11/2018 ( sửa đổi, bổ trợ 37 Luật ) và Pháp lệnh số 01/2018 / UBTVQH14 ngày 22/12/2018 ( sửa đổi, bổ trợ 04 Pháp lệnh ) .
Luật Quy hoạch 2017 xác lập quy hoạch tại Nước Ta gồm có mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc và những quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành :

Hệ thống quy hoạch vương quốc theo pháp luật tại Điều 5 Luật Quy hoạch 2017 gồm có những quy hoạch cấp vương quốc ; Quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ; Quy hoạch đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng do Quốc hội pháp luật và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn .

Bạn đang đọc: Luật Quy hoạch 2017 và những nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh | Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

Quy hoạch có đặc thù kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có đặc thù kỹ thuật, chuyên ngành gồm có những quy hoạch được pháp luật tại Phụ lục 2 của Luật này .
Trước khi Quốc hội phát hành Luật Quy hoạch 2017, Quy hoạch thiết kế xây dựng được pháp luật theo Điều 13 Luật Xây dựng gồm có 04 loại : ( 1 ) Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng, ( 2 ) Quy hoạch kiến thiết xây dựng khu công dụng đặc trưng, ( 3 ) Quy hoạch đô thị và ( 4 ) Quy hoạch kiến thiết xây dựng nông thôn. Quy định này bộc lộ có 04 đối tượng người tiêu dùng khoảng trống thiết yếu phải được lập quy hoạch làm cơ sở hình thành, tiến hành thực thi những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .
Sau thời gian Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ngày 01/01/2019, quy hoạch thiết kế xây dựng vẫn gồm có việc lập quy hoạch cho 04 đối tượng người tiêu dùng khoảng trống nêu trên nhưng có những biến hóa về nội hàm của “ vùng ” lập quy hoạch và vị trí của những quy hoạch thiết kế xây dựng trong mối quan hệ với những quy hoạch theo pháp luật của Luật Quy hoạch 2017. Cụ thể lao lý tại Điều 13 Luật Xây dựng về những loại quy hoạch thiết kế xây dựng được sửa đổi như sau :
Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch thiết kế xây dựng vùng huyện, quy hoạch thiết kế xây dựng khu công dụng là quy hoạch có đặc thù kỹ thuật, chuyên ngành .
Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc, gồm có những loại quy hoạch được pháp luật tại Luật Quy hoạch đô thị. Việc tổ chức triển khai lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh và triển khai quy hoạch đô thị theo lao lý của pháp lý về quy hoạch đô thị .
Quy hoạch nông thôn là quy hoạch thuộc mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc, gồm có những loại quy hoạch được pháp luật tại khoản 2 Điều 29 của Luật Xây dựng .
Từ pháp luật trên thấy rằng, theo lao lý pháp lý lúc bấy giờ thì đối tượng người dùng “ vùng ” phải lập quy hoạch thiết kế xây dựng chỉ gồm những vùng liên huyện và vùng huyện. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn ( trước kia gọi là quy hoạch kiến thiết xây dựng nông thôn ) thuộc mạng lưới hệ thống quy hoạch vương quốc. Ngoài ra, nội dung sửa đổi Luật Xây dựng tại Luật số 35/2018 / QH14 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của 37 Luật có pháp luật tương quan đến quy hoạch cũng xác lập những khu công dụng ( trước kia gọi là khu công dụng đặc trưng ) được lao lý gồm có khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ; khu du lịch ; khu điều tra và nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy ; khu thể dục thể thao .
Theo Luật Quy hoạch 2017, những khu tính năng là một nội dung được khuynh hướng hình thành tại quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Khu tính năng phải được “ định danh ” từ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mới đủ địa thế căn cứ, cơ sở tổ chức triển khai lập quy hoạch thiết kế xây dựng .
Như vậy, từ khi Luật Quy hoạch 2017 được phát hành và có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, những quy hoạch thiết kế xây dựng chỉ được lập trên địa phận một tỉnh, không tổ chức triển khai lập, phê duyệt những quy hoạch thiết kế xây dựng so với những khoanh vùng phạm vi khoảng trống liên tỉnh hoặc liên những huyện thuộc hai tỉnh như trước đây nữa .

Vai trò của quy hoạch xây dựng trong thực tiễn và yên cầu về quy hoạch xây dựng trong nội dung quy hoạch tỉnh

Quy hoạch thiết kế xây dựng là việc tổ chức triển khai khoảng trống của đô thị, nông thôn và khu công dụng đặc trưng ; tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ; tạo lập thiên nhiên và môi trường thích hợp cho người dân sống tại những vùng chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tích hợp hài hòa giữa quyền lợi vương quốc với quyền lợi hội đồng, phân phối tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với đổi khác khí hậu .
Quy hoạch thiết kế xây dựng luôn cần phải đi trước một bước để làm cơ sở kế hoạch hóa góp vốn đầu tư, hình thành những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư và là công cụ thiết yếu để quản trị, trấn áp quy trình góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, tăng trưởng đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật trong khoanh vùng phạm vi lập quy hoạch .
Quy hoạch kiến thiết xây dựng là quy hoạch khoảng trống với tiềm năng sắp xếp vật thể, khu công trình kiến trúc. Nhiều đô thị ở Nước Ta, từ thời Pháp thuộc cũng đã được lập quy hoạch kiến thiết xây dựng để làm cơ sở hình thành những khoảng trống đô thị như thời nay ( Thành Phố Hà Nội, Đà Lạt, … ) .

Quy hoạch kiến thiết xây dựng được lập theo những Lever khác nhau ; việc khuynh hướng tăng trưởng đô thị, nông thôn và hình thành những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo từng Lever ( vùng, đô thị, nông thôn, một khu vực đơn cử ) được xác lập trải qua những Lever khác nhau của quy hoạch kiến thiết xây dựng. Thực tế, mạng lưới hệ thống những đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng được phân theo Lever ( vùng, chung, phân khu và cụ thể ), có nội dung nhu yếu riêng không liên quan gì đến nhau nhưng có mối quan hệ mang tính biện chứng, không tách rời, là điều kiện kèm theo và sự liên tục của nhau .

Xem thêm: Điểm danh những căn hộ Phú Mỹ Hưng dưới 4 tỷ đáng mua nhất

Trước đây, trên địa phận một tỉnh, quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng tỉnh được lập theo Luật Xây dựng nhằm mục đích cụ thể hóa những xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước, của một vùng và của tỉnh ; đồng thời quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng tỉnh do Thủ tướng nhà nước phê duyệt sẽ là địa thế căn cứ tổ chức triển khai lập những quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn .
Đến nay, theo Luật Quy hoạch 2017, quy hoạch tỉnh sẽ là địa thế căn cứ, cơ sở để tổ chức triển khai lập những quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch thiết kế xây dựng khu tính năng trong địa phận tỉnh. Do đó, để bảo vệ tính thống nhất, đồng điệu giữa những quy hoạch, lao lý về những yếu tố tương quan đến tăng trưởng đô thị, nông thôn và khu công dụng đã được đề cập tại Luật Quy hoạch 2017, Nghị định số 37/2019 / NĐ-CP ngày 07/5/2019 của nhà nước. Tuy nhiên, trong nội dung của quy hoạch tỉnh cần xác lập những xu thế, nhu yếu, lao lý, … làm cơ sở để quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch kiến thiết xây dựng khu công dụng trong địa phận tỉnh đặt ra những chương trình, dự án Bất Động Sản đơn cử và tiến hành .
Trên cơ sở xác lập những ngành mũi nhọn của tỉnh, hình thành những phân vùng cho những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh và dự báo nhu yếu, khuynh hướng sử dụng đất cấp tỉnh, nội dung đơn cử của quy hoạch tỉnh cần xu thế rõ những nội dung : ( 1 ) Xác định những phân vùng trấn áp tăng trưởng đô thị, nông thôn trên cơ sở những tiểu vùng hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội trong tỉnh, ( 2 ) Định hướng tăng trưởng mạng lưới hệ thống đô thị và nông thôn trên địa phận tỉnh : Mô hình tăng trưởng, cấu trúc mạng lưới hệ thống đô thị và khu vực nông thôn cấp tỉnh ; phân loại đô thị – nông thôn theo phân cấp hành chính để xác lập những TT, trọng điểm đô thị của tỉnh là hạt nhân của những phân vùng và ( 3 ) Yêu cầu so với khuynh hướng mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh về quy mô, vị trí, hướng tuyến .

Đề xuất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch tỉnh

Đổi mới công tác làm việc huấn luyện và đào tạo về quy hoạch phân phối nhu yếu của giải pháp lập quy hoạch tích hợp, đa ngành. Các trường đào tạo và giảng dạy lúc bấy giờ đa phần đang đào tạo và giảng dạy theo hướng rất nâng cao ( về kinh tế tài chính, thiết kế xây dựng, đô thị, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật ) nên để tiến hành công tác làm việc lập quy hoạch mang tính toàn diện và tổng thể, đa ngành sẽ khó khăn vất vả .
Mặc dù Luật Quy hoạch 2017 đã hướng đến pháp luật địa phương lập quy hoạch là chiêu thức tích hợp, tức là những ngành, nghành sẽ cùng phối hợp, tích hợp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung tương ứng trong suốt quy trình nghiên cứu và điều tra lập quy hoạch ; nhưng để chiêu thức lập quy hoạch tích hợp thực sự có hiệu suất cao, rất thiết yếu phải có sự đổi khác ngay từ công tác làm việc giảng dạy của những ngành, nghành nghề dịch vụ .
Cần thiết phải thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống những tài liệu tìm hiểu thêm để phối hợp với văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích hình thành những nội dung về quy hoạch thiết kế xây dựng trong quy hoạch tỉnh tương thích với nhu yếu tăng trưởng và bảo vệ nội dung quy hoạch tỉnh là “ nguồn vào ” so với những quy hoạch kiến thiết xây dựng. Đặc biệt quan tâm đến những nội dung hướng dẫn, nhu yếu đơn cử về công tác làm việc nhìn nhận thực trạng, dự báo tăng trưởng và kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu về đô thị, nông thôn trong địa phận tỉnh .
Quy định đơn cử hơn về những tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch theo hướng phải có khá đầy đủ năng lượng về những nghành như dự báo tăng trưởng, sắp xếp, phân vùng, tổ chức triển khai khoảng trống đô thị, nông thôn và kinh tế tài chính. / .

Tài liệu tham khảo:

  1. Luật Quy hoạch 2017 ; Nghị định số 37/2019 / NĐ-CP ngày 07/5/2019 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Quy hoạch ;
  2. Luật Quy hoạch đô thị 2009, được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều tại Luật số 35/2018 / QH14 ; Nghị định số 37/2010 / NĐ-CP ngày 07/4/2010, được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều tại Nghị định số 72/2019 / NĐ-CP ngày 30/8/2019 của nhà nước ;
  3. Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều tại Luật số 35/2018 / QH14 và liên tục được sửa đổi, bổ trợ tại Luật số 62/2020 / QH14 ; Nghị định số 44/2016 / NĐ-CP ngày 06/5/2015, được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều tại Nghị định số 72/2019 / NĐ-CP ngày 30/8/2019 của nhà nước ;
  4. Văn bản số 373 / BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về phương pháp, mức độ chi tiết cụ thể tích hợp quy hoạch tỉnh ;
  5. Phạm Kim Giao ( 2000 ), Giáo trình Quy hoạch vùng, Nhà xuất bản Xây dựng ;
    Xem thêm : Căn hộ Marina Tower Bình Dương – Bảng giá mới nhất từ CĐT LDG
  6. TSKH.Kts. Nguyễn Thế Bá ( 2017 ), Giáo trình Quy hoạch kiến thiết xây dựng tăng trưởng đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng ;
  7. Nội dung những Quyết định của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh so với một số ít địa phương : Thành phố Thành Phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Bắc Giang, tỉnh thành phố Hà Tĩnh .

KTS Vũ Anh Tuấn – Giảng viên Khoa Quy hoạch, Trường Đại học Kiến trúc TP Thành Phố Hà Nội

Tác giả: Admin