25
12-2021

Tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam hiện nay » Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Tổng hợp những văn bản pháp lý về nghành kiến thiết xây dựng ở Nước Ta lúc bấy giờTổng hợp những văn bản pháp lý về nghành thiết kế xây dựng ở Nước Ta lúc bấy giờtổng hợp những văn bản pháp lý về nghành kiến thiết xây dựng đang có hiệu lực hiện hành ở Nước Ta cho tới thời gian hiện tại để những bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và điều tra của mình

LUẬT:

Luật Xây dựng hợp nhất số 02/VBHN-VBQH, được hợp nhất ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Luật này pháp luật về những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và quản trị nhà nước trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này lao lý về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài góp vốn đầu tư công, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ( sau đây gọi tắt là dự án Bất Động Sản PPP ), gồm : sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, dự trù thiết kế xây dựng, giá gói thầu kiến thiết xây dựng ; định mức kiến thiết xây dựng, giá thiết kế xây dựng khu công trình, ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ; thanh toán giao dịch và quyết toán hợp đồng kiến thiết xây dựng, giao dịch thanh toán và quyết toán vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định hành động góp vốn đầu tư, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu xây đắp kiến thiết xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .
Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2021 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định này pháp luật chi tiết cụ thể về hợp đồng kiến thiết xây dựng .
Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm năm ngoái .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019, được hợp nhất từ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định này được hợp nhất ngày 22 tháng 11 năm 2019 và lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít nội dung của Luật kiến thiết xây dựng gồm : lập, thẩm định và đánh giá và phê duyệt quy hoạch kiến thiết xây dựng ; quản trị và thực thi quy hoạch thiết kế xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này pháp luật cụ thể 1 số ít nội dung về quản trị chất lượng khu công trình kiến thiết xây dựng, thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình và bảo dưỡng khu công trình thiết kế xây dựng .
Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 26 tháng 01 năm 2021 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 03 tháng 03 năm 2021 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm năm nay pháp luật về : Trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc, điều kiện kèm theo tiến hành bảo hiểm bắt buộc, số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc kiến thiết xây dựng mức phí bảo hiểm và quản trị nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 25 tháng 06 năm 2017 pháp luật những loại sách vở hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép kiến thiết xây dựng ; nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc sử dụng sách vở hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép kiến thiết xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

THÔNG TƯ:

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất lượng xây dựng.

Thông tư này pháp luật về quản trị chất lượng kiến thiết xây dựng và bảo dưỡng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau. Thông tư này vận dụng so với những tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể có tương quan đến việc kiến thiết xây dựng và bảo dưỡng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng thiết kế xây dựng gồm có : nguyên tắc, những trường hợp được Điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và chiêu thức Điều chỉnh giá hợp đồng thiết kế xây dựng .
Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm năm nay .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm năm nay .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Thông tư này hướng dẫn 1 số ít nội dung về hợp đồng xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình .
Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm năm nay .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2016, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới.

Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15 tháng 08 năm năm nay .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

tin tức này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15 tháng 08 năm năm nay .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 15 tháng 08 năm năm nay pháp luật chi tiết cụ thể về hồ sơ đề xuất cấp giấy phép kiến thiết xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép thiết kế xây dựng, gia hạn giấy phép kiến thiết xây dựng ; giấy phép kiến thiết xây dựng có thời hạn ; quá trình và thẩm quyền cấp giấy phép kiến thiết xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn về hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 171/2016/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 172/2016/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số  209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành từ thi hành ngày 01 tháng 03 năm 2017, thông tư hướng dẫn về quy tắc, lao lý, biểu phí bảo hiểm và chính sách kinh tế tài chính, chính sách báo cáo giải trình so với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2017 hướng dẫn thực thi về lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và quản trị quy hoạch thiết kế xây dựng nông thôn ; hồ sơ trách nhiệm và đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng nông thôn .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định,  quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 10 tháng 03 năm 2020 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 10 tháng 04 năm 2020 .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16 tháng 03 năm 2020 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Văn bản này pháp luật về quản trị an toàn lao động trong xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình ; tổ chức triển khai triển khai giảng dạy, tu dưỡng, sát hạch nhiệm vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có nhu yếu khắt khe về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản trị của Bộ Xây dựng ( sau đây viết tắt là máy, thiết bị, vật tư ) ; hướng dẫn khai báo, tìm hiểu, thống kê, báo cáo giải trình và xử lý sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 30 tháng 03 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này lao lý về điều kiện kèm theo năng lượng, công bố thông tin những cá thể, tổ chức triển khai giám định tư pháp, vận dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trình độ về giám định tư pháp, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực thi giám định tư pháp và ngân sách giám định tư pháp trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản này hướng dẫn xác lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo hình thức đối tác chiến lược công tư .
Tải văn bản này tại ĐÂY .

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD ngày 14 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công.

Văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY .

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành định mức xây dựng.

Tải văn bản này tại ĐÂY .

Tác giả: Admin