19
02-2022

Mã số doanh nghiệp là gì? MSDN có phải là mã số thuế không?

Mã số doanh nghiệp là gì ? Mã số doanh nghiệp có phải là mã số thuế không ? Hồ sơ ĐK doanh nghiệp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .

Trong quy trình xây dựng doanh nghiệp, việc ĐK mã số thuế và mã số doanh nghiệp là những bước vô cùng quan trọng. Đối với mã số doanh nghiệp và mã số thuế có tương quan gì tới nhau. Mã số thuế liệu có chính là mã số doanh nghiệp ? Bài viết dưới đây của Luật Dương gia thời điểm ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn đọc có thêm những thông tin có ích về yếu tố này.

1. Mã số doanh nghiệp là gì?

Khái niệm mã số doanh nghiệp: Căn cứ quy định tại Điều 30, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 8, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về mã số doanh nghiệp được hiểu như sau: : Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.”

Như vậy, ta hoàn toàn có thể hiểu mã số doanh nghiệp chính là một mã số mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ĐK xây dựng doanh nghiệp cấp cho những doanh nghiệp để doanh nghiệp đó sử dụng trong suốt quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí sản xuất của mình. Mã số doanh nghiệp được hiểu như một mã số hóa cho doanh nghiệp để dễ sử dụng hơn, việc quản trị doanh nghiệp về thuế, về nghành hoạt động giải trí, về thực trạng hoạt động giải trí so với cơ quan nhà nước quản trị về doanh nghiệp cũng sẽ thuận tiện và thuận tiện hơn rất nhiều.

2. Quy định về mã số thuế của doanh nghiệp:

Cũng như chính tên gọi của nó, mã số thuế doanh nghiệp là một mã số mà cơ quan nhà nước cấp cho doanh nghiệp và được sử dụng tương quan đến những yếu tố về thuế. Mã số thuế được cấp sau khi doanh nghiệp xây dựng và triển khai thủ tục ĐK thuế hoàn tất. Cũng như mã số doanh nghiệp, mã số thuế của mỗi doanh nghiệp là khách nhau. Việc doanh nghiệp được cấp mã số thuế riêng để sử dụng trong suốt quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí sản xuất của mình đặc biệt quan trọng là tương quan đến hoạt động giải trí về thuế. Mã số thuế doanh nghiệp được sử dụng trong suốt quy trình thao tác của công ty của doanh nghiệp trong nghành quản trị doanh nghiệp về thuế so với cơ quan nhà nước quản trị về doanh nghiệp cũng sẽ thuận tiện và thuận tiện hơn rất nhiều.

3. Mối liên hệ giữa mã số doanh nghiệp và mã số thuế:

Khi triển khai xong thủ tục ĐK xây dựng doanh nghiệp thành công xuất sắc, doanh nghiệp sẽ được cơ quan nhà nước cấp cho mã số doanh nghiệp và đồng thời đây cũng chính là mã số thuế để sử dụng trong chính quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình. Theo lao lý tại Điều 8 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP pháp luật về mã số doanh nghiệp như sau :

“Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. 2. Mã số doanh nghiệp sống sót trong suốt quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức triển khai, cá thể khác. Khi doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí thì mã số doanh nghiệp chấm hết hiệu lực hiện hành .

Xem thêm: Quy định cấp và sử dụng mã số thuế theo Luật quản lý thuế

Như vậy, ta hoàn toàn có thể thấy theo lao lý này thì mã số doanh nghiệp lúc bấy giờ sẽ đồng thời là mã số thuế. Việc triển khai thực thi đồng điệu giữa mã số doanh nghiệp và mã số thuế như vậy giúp cho việc quản trị doanh nghiệp của Nhà nước cũng như việc triển khai thủ tục kê khai thuế và những văn bản sách vở tương quan đến hoạt động giải trí của công ty, doanh nghiệp được thực thi thuận tiện hơn.

4. Mã số doanh nghiệp có phải là mã số thuế không?

Tóm tắt câu hỏi:  

Xin chào luật sư Luật Dương gia, em có một yếu tố vướng mắc cần hỏi luật sư, mong luật sư Luật Dương gia giải đáp cho em. Luật sư cho em hỏi. Mã số doanh nghiệp có phải là mã số thuế không. Công ty em được cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư vào năm năm trước. Công ty em là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Và tiến trình để cấp mã số doanh nghiệp là như thế nào và hồ sơ gồm những gì ? Em xin trân thành cảm ơn luật sư Luật Dương gia.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ pháp luật tại Điều 30, Luật doanh nghiệp năm năm trước và Điều 8, Nghị định 78/2015 / NĐ-CP pháp luật về mã số doanh nghiệp như sau :

Điều 30. Mã số doanh nghiệp

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi xây dựng và được ghi trên Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. 2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác ” .

Xem thêm: Quy định của pháp luật về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh

Bên cạnh đó, tại Điều 8 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP lại pháp luật về mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị chức năng phụ thuộc vào, mã số khu vực kinh doanh thương mại như sau :

“Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp sống sót trong suốt quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức triển khai, cá thể khác. Khi doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí thì mã số doanh nghiệp chấm hết hiệu lực hiện hành. 3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động hóa bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, Hệ thống thông tin ĐK thuế và được ghi trên Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp. 4. Cơ quan quản trị nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản trị và trao đổi thông tin về doanh nghiệp. 5. Mã số đơn vị chức năng nhờ vào của doanh nghiệp được cấp cho Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp. 6. Mã số của khu vực kinh doanh thương mại là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của khu vực kinh doanh thương mại .

Xem thêm: Quy định mới về mã số doanh nghiệp? Cách tra cứu mà số doanh nghiệp?

7. Trường hợp doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt bị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế dovi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt không được sử dụng mã số thuế trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính, kể từ ngày cơ quan thuế thông tin công khai minh bạch về việc chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế. 8. Đối với những Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt đã xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành nhưng chưa được cấp mã số đơn vị chức năng thường trực, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó triển khai thủ tục biến hóa nội dung ĐK hoạt động giải trí tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại theo lao lý. 9. Đối với những doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ( đồng thời là Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp. ” Như vậy, ta hoàn toàn có thể thấy theo pháp luật này thì mã số doanh nghiệp lúc bấy giờ sẽ đồng thời là mã số thuế, Khi bạn triển khai thủ tục ĐK doanh nghiệp được cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp thì sẽ được cấp mã số doanh nghiệp. Và mã số doanh nghiệp được phân phối cũng chính là mã số thuế mà cơ quan chức năng cấp cho doanh nghiệp. Việc thực thi triển khai đồng điệu giữa mã số doanh nghiệp và mã số thuế như vậy giúp cho việc quản trị doanh nghiệp của Nhà nước cũng như việc thực thi thủ tục kê khai thuế và những văn bản sách vở tương quan đến hoạt động giải trí của công ty, doanh nghiệp được thực thi thuận tiện hơn. Thủ tục ĐK doanh nghiệp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên như sau : Hồ sơ được lao lý tại Điều 22, Nghị định 78/2015 / NĐ-CP như sau :

“Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề xuất ĐK doanh nghiệp .

Xem thêm: Mức xử phạt tiền chậm nộp thuế năm từ ngày 1/7/2016

2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, list cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế so với công ty CP. Danh sách người đại diện thay mặt theo ủy quyền so với cổ đông quốc tế là tổ chức triển khai. 4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau đây : a ) Một trong những sách vở xác nhận cá thể lao lý tại Điều 10 Nghị định này so với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là cá thể ;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c ) Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo lao lý tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành. ” Người xây dựng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền nộp hồ sơ theo lao lý tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp được tiếp đón để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp khi đủ hồ sơ theo pháp luật. Sau khi đảm nhiệm hồ sơ ĐK doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nhập không thiếu, đúng chuẩn thông tin trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải những văn bản trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tác giả: Admin