26
12-2021

Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sung sướng tìm hiểu thêm bài viết để update những mẫu đơn nhanh nhất :

Mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

               Kính gửi: UBND quận (huyện)…………………………………………………………………………….

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỞ HỮU NHÀ Ở (CÁ NHÂN)

1. Người sở hữu nhà ở :(Viết chữ in hoa )

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … …. …
Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CMND ( Hộ chiếu ) : … … … … … … … … … Ngày cấp : … … .. … … … … .. … … Nơi cấp : … … … … .. … …. … … ..
Nơi ĐKHKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Họ và tên vợ ( chồng ) : … … … … … … … .. … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số CMND ( Hộ chiếu ) : … … .. … … … … … …. … Ngày cấp : … … … .. … … … .. … … Nơi cấp : … … … … … .. … … … .
Nơi ĐKHKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Họ và tên những người đồng sở hữu, đồng thừa kế ( nếu có ). … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Thông tin về nhà ở, đất ở:

Địa chỉ nhà ở : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Diện tích thiết kế xây dựng : … … … … .. … … … … … .. mét vuông. Diện tích sàn ( nhà ở ) : … … … … … … … … … … …. mét vuông .
Số tầng ( hoặc tầng số ) : … …. … …. Kết cấu : Tường … … … khung, cột … … .. sàn …. …. mái … … …
Cấp, hạng nhà tại : … … … … … … … … … … … … … … … …. Năm kiến thiết xây dựng : … … … … … … … … … … .. … … … .
DT sàn nhà phụ … … … … … …. mét vuông ( nếu có ) .
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … … … … … … … … cấp ngày … … … … …. / … … … … … / … … … … .
Tên chủ sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thửa đất số : … … … … … … … …. Tờ map số ; … … … … … … … … … …. loại map … … … … … … … … .. …
DT khuôn viên đất ở … … … … … .. mét vuông, Sử dụng riêng : … … … … mét vuông, Sử dụng chung : … … … … … … mét vuông
Đất được giao … … … … … … … Đất thuê ( mượn ) … … …. … … … … hợp đồng thuê đất số … … … … … … …
Thời điểm tạo lập nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … …
Theo bản vẽ số : … … .. … … …. ngày … … … … .. … do … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .. lập
( Trường hợp có biến hóa về ranh đất thửa đất so với bản vẽ thì ghi thời gian đổi khác ở đầu cuối là : ngày … tháng … năm … )

3. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm: (ghi rõ bản chính, bản chụp hoặc bản sao y)

Tôi cam kết và chịu trọn vẹn trước pháp lý về nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thực và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính xác nhận của những sách vở kèm theo .

                                                                                                 …, ngày ……. tháng ……năm……….

                                                                                                             NGƯỜI VIẾT ĐƠN

( Ký, ghi rõ họ tên )

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ

Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về nhà đất : … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … .
Quy hoạch thiết kế xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Quyết định hoặc thông tin giải tỏa, phá dỡ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nằm trong khu vực cấm kiến thiết xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ những khu công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống đã xếp hạng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thời điểm tạo lập, năm kiến thiết xây dựng nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ cũ của nhà xin cấp giấy chứng nhận ( nếu có ) :
Số nhà : …. … … .. đường ( thành phố, ấp ) : … … … …. … phường ( xã ) : … … … …. Q. ( huyện ) … … … … … … …

… …, ngày … .. tháng …. năm … ..

                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                   CHỦ TỊCH

( Ký tên, đóng dấu )

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Tên người chiếm hữu nhà ở : nếu đã kết hôn thì ghi đủ thông tin của 02 người, nếu chưa kết hôn thì chỉ ghi thông tin của người xin cấp giấy chứng nhận và ở phần họ tên ghi chú là “ chưa kết hôn ”
Nếu có nhiều đồng sở hữu, đồng thừa kế thì ghi rõ họ tên năm sinh, CMND ( hộ chiếu ), hộ khẩu thường trú của từng người và mối quan hệ với người ý kiến đề nghị cấp giấy chứng nhận .
Nguồn gốc, thời gian tạo lập nhà ở : ghi rõ nguồn gốc và thời gian tạo lập nhà tại trải qua những hình thức như thiết kế xây dựng mới, nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, được khuyến mãi ngay cho ; nếu có nguồn gốc khác thì ghi đơn cử nguồn gốc đó và thời gian khởi đầu chiếm hữu nhà ở .
Các thông tin về nhà tại, đất ở ghi theo đúng những nội dung bộc lộ tại bản vẽ sơ đồ thực trạng nhà tại, đất ở ( nộp kèm hồ sơ đề xuất cấp giấy chứng nhận ) .

>>> Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Liên kết tham khảo:

3.7
/
5
(
3

bình chọn

)

Tác giả: Admin