26
12-2021

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

Mẫu giấy mua bán đất viết tay luôn được quan tâm. Thế nhưng hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực khi nào? Và có những quy định nào về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy cùng Nhà Đất Mino tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Như vậy bạn có thể tuân thủ chính xác về cách thức của nhà nước.

Giấy mua bán đất viết tay là gì?

Giấy mua và bán đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật. Chính do đó mà người dân nên nắm rõ những lao lý thiết yếu, để tránh được những rắc rối về mặt pháp lý .
Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng mua và bán đất được thiết lập giữa bên bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng bên mua. Tất nhiên, trong nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận hợp tác, pháp luật của cả hai bên sẽ phải tuân theo pháp luật của pháp lý .

Người dân cần hiểu đúng về việc mua bán đất bằng giấy viết tay vì 02 lý do sau:

  • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay chỉ có hiệu lực hiện hành nếu thời gian chuyển nhượng diễn ra trước ngày 01/7/2014 .
  • Từ ngày 01/7/2014 đến nay, khi chuyển nhượng nhà đất mino phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021 1257969577

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Nên xem: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là yếu tố được rất nhiều người chăm sóc lúc bấy giờ. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé .
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nên xem: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được triển khai như thế nào để bảo vệ tính pháp lý và quyền hạn của hai bên ? Cùng tìm hiểu và khám phá yếu tố sau đây nhé .

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT
Số : 8888 / 2020 / HĐMB
… … … …., ngày … .. tháng … .. năm … …
Hôm nay, ngày …… tháng ………. năm ………, tại ………………………………………… chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lượng hành vi dân sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về mọi hành vi của mình, gồm :
I. BÊN BÁN ( Sau đây gọi tắt là Bên A )
Họ và tên Sinh năm :
CMND số :
Cùng vợ ( chồng ) là Bà ( Ông ) : Sinh năm :
CMND số :
Cả hai ông bà cùng thường trú tại :
II. BÊN MUA ( Sau đây gọi tắt là Bên B )
Họ và tên Sinh năm :
CMND số :
Cùng vợ ( chồng ) là Bà ( Ông ) : Sinh năm :
CMND số :
Cả hai ông bà cùng thường trú tại :
Bằng hợp đồng này, Hai bên thỏa thuận hợp tác việc mua và bán nhà ở / mảng đất với những thỏa thuận hợp tác sau đây :
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số : … … ……….. đường ………………………….. phường / xã … … … … … … .. Q. / huyện …………………. thành phố / tỉnh ……………………………., có tình hình như sau :
a. Nhà ở :
– Tổng diện tích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Diện tích thiết kế xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Diện tích kiến thiết xây dựng của tầng trệt : … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Kết cấu nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
b. Đất ở :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
– Hình thức sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
c. Các tình hình khác :
2. Ông … … … … … … … … … … … .. và Bà ……………………….. là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số … … ngày ….. tháng …… năm …..
Do … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. cấp
Điều 2. Giá và phương pháp thanh toán giao dịch
1. Giá mua bán hàng loạt căn nhà nêu trên là : … … … … … ( bằng chữ : … … … … … … … … … … … .. … … …. ) .
2. Bên mua thanh toán giao dịch một lần cho bên bán bằng đồng việt nam .
3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua và bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

Điều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà

1. Bên bán giao và Bên mua nhận ngôi nhà đúng như tình hình nêu trên vào ngày ………. tháng ………… năm …………… ; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ ngôi nhà đó .
2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính “ Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ” vào ngày …. …. tháng ………… năm ………….
Điều 4. Việc nộp thuế và lệ phí
Thuế và lệ phí tương quan đến việc mua và bán ngôi nhà gồm : thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .
Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà
1. Bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục ĐK trước bạ sang tên so với ngôi nhà nêu trên tại .
Bên bán phải tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo cho Bên mua triển khai xong thủ tục ĐK trước bạ sang tên tại .
2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời gian Bên mua thực thi xong việc ĐK trước bạ sang tên tại
Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Trong quy trình triển khai hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý ; trong trường hợp không tự xử lý được, cần phải thực thi bằng cách hòa giải ; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .
Điều 7. Các thỏa thuận hợp tác khác
Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi ĐK quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc xác nhận mới có giá trị để triển khai .
Điều 8. Cam kết của những bên
Bên bán và Bên mua chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
1. Bên bán cam kết :
a. Ngôi nhà nêu trên :
– Thuộc quyền sở hữu của Bên bán ;
– Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế ;
– Không bị thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, mua và bán, Tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm khác ;
– Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý theo pháp lý .
b. Không còn bất kể sách vở nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên ;
c. Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ( 5 ) nêu trên là bản chính ;
d. Thực hiện đúng và vừa đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này .
2. Bên mua cam kết :
a. Đã xem xét kỷ, biết rõ về nguồn gốc chiếm hữu và tình hình ngôi nhà nêu trên, kể cả những sách vở về quyền sở hữu nhà, chấp thuận đồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng ( xác nhận ) hợp đồng này ;
b. Thực hiện đúng và khá đầy đủ những thỏa thuận hợp tác với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này ;
c. Phần diện tích quy hoạnh ngoài chủ quyền lãnh thổ, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo những lao lý của Nhà nước .
3. Hai bên cùng cam kết :
a. Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng ;
b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “ Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ” số … … … … ngày … … … … tháng ……….. năm … … …. do … … … … … … … … … … … …. cấp cho Ông … … … … … … … … … và vợ là Bà ……………………………………..
để triển khai thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, mua và bán, Tặng Ngay cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc những thanh toán giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi triển khai xong thủ tục ĐK quyền chiếm hữu .
c. Thực hiện đúng và rất đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .
Điều 9. Điều khoản sau cuối
1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng ( xác nhận ) này, sau khi đã được nghe lời lý giải của người có thẩm quyền công chứng hoặc xác nhận dưới đây .
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này ( 9 ), đã hiểu và đồng ý chấp thuận toàn bộ những pháp luật ghi trong hợp đồng này .
3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có ……… trang, những bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại .
BÊN BÁN BÊN MUA

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021 1257969577

Cách viết hợp đồng mua bán đất viết tay

Mẫu giấy mua và bán đất viết tay là một trong những văn bản tương đối quan trọng khi bạn chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Vì vậy, cách tốt nhất để viết một văn bản hợp đồng mua và bán nhà viết tay, cách tốt nhất là bạn nên tuân thủ theo những lao lý, quy trình tiến độ mà nhà nước đặt ra. Và cũng nên tìm hiểu thêm những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay .
Ngoài ra, trước khi làm hợp đồng mua và bán đất viết tay, bạn cần quan tâm những điều sau đây :
Theo lao lý của pháp lý, đất hoặc nhà đất chưa có sổ đỏ chính chủ sẽ không hề triển khai thanh toán giao dịch. Chính vì thế, trước khi làm mẫu hợp đồng mua và bán đất viết tay bạn cần nhu yếu bên bán đi làm sổ đỏ chính chủ nếu đủ điều kiện kèm theo .
Cần phân biệt rõ giữa đất đủ điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ chính chủ nhưng chưa làm sổ đỏ chính chủ, với đất không đủ điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ chính chủ. Một số trường hợp hoàn toàn có thể mua và bán mà không cần sổ đỏ chính chủ như : đất thuộc diện nhận thừa kế, đất không có tranh chấp, còn thời hạn sử dụng theo lao lý của pháp lý, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021 1257969577

Quy trình thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Nên xem: Quy trình thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Thủ tục mua và bán đất nông nghiệp được thực thi như thế nào để bảo vệ tính pháp lý và quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên ? Cùng khám phá yếu tố sau đây nhé .

Thủ tục tách thửa được diễn ra như thế nào?

Nên xem: Thủ tục tách thửa được diễn ra như thế nào?

Thủ tục tách thửa được diễn ra như thế nào ? Cần chuẩn bị sẵn sàng những sách vở gì ? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu và khám phá qua bài viết này nhé .

Lời kết

Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu giấy mua bán đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài viết của Nhà Đất Mino hữu ích, đừng tiếc một like và một share, và cũng đừng quên theo dõi những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật nhà đất Việt Nam nhé.

Tác giả: Admin