25
12-2021

Bộ thủ tục hành chính tại sở

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

      + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa không thiếu, chưa hợp lệ : Chuyên viên hướng dẫn, lý giải để cá thể, tổ chức triển khai bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu nhu yếu bổ trợ hồ sơ cho người nộp hồ sơ .

– Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét giải quyết.

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

Nộp hồ sơ và nhận hiệu quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. ( Địa chỉ : Số 168 Pasteur – P. Bến Nghé – Quận 1 )

C/ THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     – Thành phần hồ sơ:

  • Tờ trình đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (có nêu lý do, nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị);
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của cơ quan có trách nhiệm rà soát quy hoạch đô thị theo quy định sau khi rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị (đối với các quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây dựng thì cần có bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận- huyện về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sau khi chủ đầu tư báo lý do, đề xuất nội dung điều chỉnh);
  • Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị cần điều chỉnh cục bộ;
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp;
  • Bản sao (có chứng thực) các văn bản khác có liên quan (nếu có);
  • Thành phần bản vẽ (tỷ lệ các bản đồ điều chỉnh cục bộ theo tỷ lệ các bản đồ của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt):

          + Đối với điều chỉnh cục bộ một khu vực; một hay nhiều ô đường:

* Bản sao những map quy hoạch của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt ;
* Bản đồ vị trí, số lượng giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ ( trích từ map quy hoạch tổng mặt phẳng sử dụng đất đã được phê duyệt ) ;
* Bản đồ quy hoạch tổng mặt phẳng sử dụng đất theo giải pháp điều chỉnh ( chỉ bộc lộ khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận để nhìn nhận sự hòa giải về tổ chức triển khai khoảng trống, cảnh sắc kiến trúc và nối kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực ) ;
* Đối với trường hợp nội dung điều chỉnh có tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động cần phải điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác thì cần có thêm : map quy hoạch giao thông vận tải, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới kiến thiết xây dựng, những map quy hoạch mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác ( gồm những bản vẽ như trường hợp lập mới những loại quy hoạch đô thị ) theo giải pháp điều chỉnh trong khoanh vùng phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ .
( Tùy theo quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ, hoàn toàn có thể gộp chung những map vị trí, map quy hoạch tổng mặt phẳng sử dụng đất khu vực điều chỉnh vào chung một bản vẽ ) .
* Đĩa CD tàng trữ hàng loạt nội dung tờ trình, thành phần bản vẽ giải pháp điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị .

           + Đối với điều chỉnh cục bộ một lô đất, khu đất (không thuộc trường hợp cấp giấy phép quy hoạch):

* Bản sao map quy hoạch tổng mặt phẳng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt ;
* Bản đồ vị trí lô đất, khu đất cần điều chỉnh cục bộ trích từ map quy hoạch tổng mặt phẳng sử dụng đất đã được phê duyệt .

                   * Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) bản đồ hiện trạng địa hình (lồng ghép bản đồ địa chính), xác định vị trí giới hạn lô đất, khu đất cần điều chỉnh cục tỷ lệ 1/200- 1/500.

* Đĩa CD tàng trữ hàng loạt nội dung tờ trình, thành phần bản vẽ vị trí, thực trạng lô đất, khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị .

– Số lượng hồ sơ: 17 (mười bảy) bộ hồ sơ. (theo Khoản 4 Mục IX Hướng dẫn 2345/HD-SQHKT ngày 10/8/2011)

Để tránh tiêu tốn lãng phí thời hạn và kinh phí đầu tư in lại những bộ bản vẽ cho những cơ quan, tổ chức triển khai lập quy hoạch đô thị, phong cách thiết kế đô thị riêng, bản vẽ tổng mặt phẳng – giải pháp kiến trúc khu công trình ( do có năng lực phải chỉnh sửa hồ sơ trong quy trình đánh giá và thẩm định ) ; số lượng bộ hồ sơ và tiến trình đảm nhiệm hồ sơ được thực thi như sau :

    – Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ lần đầu: nộp 02 bộ hồ sơ.

    – Sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh theo văn bản hướng dẫn của Sở Quy hoạch- Kiến trúc (nếu có): nộp 02 tập thuyết minh và 02 bộ bản vẽ (đính kèm 02 văn bản của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng về việc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ).

    – Sau khi Sở Quy hoạch- Kiến trúc ký Tờ trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt: nộp 15 tập thuyết minh, 15 bộ bản vẽ (nếu không có yêu cầu chỉnh sửa trước đó thì gồm 17 tập thuyết minh và 17 bộ bản vẽ) và 01 đĩa CD lưu trữ các bản vẽ đã chỉnh sửa hoàn chỉnh.

D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (theo khoản 4 điều 11 Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND TP)

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: UBND Quận, huyện

E/ CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM

F/ CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: UBND Thành phố HCM.

G/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRONG THẨM QUYỀN SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC: 

Trường hợp hồ sơ Thẩm định đạt :
– Tờ trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt
– Bản vẽ có chữ ký của thủ trưởng và con dấu của Cơ quan thẩm định và đánh giá là Sở Quy hoạch – Kiến trúc .
Trường hợp hồ sơ Thẩm định không đạt :

     – Văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

H/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

I/ CĂN CỨ PHÁP LÝ:

    – Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010
    – Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010
    – Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

Tác giả: Admin