09
01-2022

Nam 1993 có hợp với Nữ 1996 không – Nam Quý Dậu có hợp với Nữ Bính Tý không

Nam 1993 có hợp với Nữ 1996 không – Nam Quý Dậu có hợp với Nữ Bính Tý không

Nếu hai tuổi hợp nhau thì phối hợp làm ăn, kết hôn .. có hỗ trợ cho nhau và giúp nhau để mọi việc luôn thuận tiện, lộc đến đầy nhà, sinh khí luôn cường thịnh .

Hãy cùng xem Nam 1993 và Nữ 1996 có hợp nhau để kết hôn nên duyên vợ chồng không nhé.

Tổng quan Nam Quý Dậu 1993 và Nữ
Bính Tý 1996

Quý Dậu

Thông tin Nam
Sinh năm 1993
– Quý Dậu –
Cung mệnh – Đoài

– Tổng quan Nam sinh năm 1993

Năm sinh 1993
Âm lịch Quý Dậu
Cung mệnh Đoài
Ngũ Hành Kiếm Phong Kim ( Vàng mũi kiếm )

Bính Tý

Thông tin Nữ
Sinh năm 1996
– Bính Tý –
Cung mệnh – Khôn

– Tổng quan Nữ sinh năm 1996

Năm sinh 1996
Âm lịch Bính Tý
Cung mệnh Khôn
Ngũ Hành Giảm Hạ Thủy ( Nước cuối khe )

Luận tuổi Nam tuổi Quý Dậu 1993 với Nữ
Bính Tý 1996

Ngũ hành

– Nam sinh năm 1993 mệnh Kim – Kiếm Phong Kim ( Vàng mũi kiếm )- Nữ sinh năm 1996 mệnh Thủy – Giảm Hạ Thủy ( Nước cuối khe )- Ngũ hành của Nam sinh năm 1993 là Kim tương sinh với Thủy của Nữ sinh năm 1996- Các mệnh tương sinh cùng nhau thôi thúc, tương hỗ nhau tăng trưởng. Thật tuyệt vời khi 2 bạn có mệnh ngũ hành tương sinh với nhau .

– Số điểm: 2/2

Con giáp

– Nam sinh năm 1993 là năm Quý Dậu tức là tuổi Gà- Nữ sinh năm 1996 là năm Bính Tý tức là tuổi Chuột- Nam tuổi Dậu và Nữ tuổi Tý thuộc Tứ hành xung- Những con giáp khắc khẩu hoặc ép chế nhau trong những phương diện đời sống được xếp vào cùng nhóm tứ hành xung

– Số điểm: 0/2

Thiên can

– Nam sinh năm 1993 là năm Quý Dậu có thiên can là Quý

– Nữ sinh năm 1996 là năm Bính Tý có thiên can là Bính- Nam có thiên can là Quý và Nữ có thiên can là Bính không thuộc những cặp thiên can hợp nhau cũng như những hình phạt của những thiên can- Thiên can 2 bạn không thuộc những cặp thiên can hợp nhau cũng như những hình phạt của những thiên can, vì vậy ở phương diện này thì 2 bạn ở mức bình hoà

– Số điểm: 1/2

Cung Mệnh

– Nam sinh năm 1993 có cung mệnh là Đoài- Nữ sinh năm 1996 có cung mệnh là Khôn- Nam cung Đoài nếu thành duyên với Nữ cung Khôn thuộc biến hoá cung Tuyệt Mệnh : vợ chồng lục đục, không có niềm hạnh phúc bền vững, dễ bị chia lìa .

– Số điểm: 0/2

Độ tuổi

– Nam sinh năm 1993, năm nay 29 tuổi- Nữ sinh năm 1996, năm nay 26 tuổi- Độ tuổi của Nam sinh năm 1993 và Nữ sinh năm 1996 không cách biệt quá nhiều, ở phương diện này thì 2 bạn ở mức bình hoà

– Số điểm: 1/2

Kết luận

– Tổng cộng: 4/10

– Với tổng số được 4 trên toàn bộ 10. Có thể nói hai bạn khá hợp nhau. Cố gắng vun đắp thêm nhé .
Năm sinh Nam :
Năm sinh Nữ :
XEM KẾT QUẢ

Tác giả: Admin