19
02-2022

Phân tích doanh số và chi phi bán hàng

Một giám đốc bán hàng cấp cơ sở nhận một cách rõ nét các dữ liệu quá khứ và hiện tại về doanh số và chi phí của quận. Một câu hỏi quan trọng cho một giám đốc là, “Tôi sẽ làm cái gì với những dữ kiện này để nó là một kiểu phù hợp với quyết định mà tôi sẽ phải làm?”. Đoạn này thăm dò vài tiến trình dùng phép phân tích cơ bản mà một giám đốc phải dùng để biến đổi dữ kiện doanh số và chi phí của quận thành những thông tin thích hợp hữu dụng. 

Phân tích doanh số là nghiên cứu và điều tra dữ kiện doanh số quá khứ của công ty, với tiềm năng cố gắng nỗ lực xác nhận những kiểu mẫu và những mối liên hệ có ích cho việc ra quyết định hành động quản trị. Trước khi tiến trình phân loại cơ bản của việc phân tích hoàn toàn có thể được lý giải, những cách định nghĩa khác nhau bị che đậy khi bán hàng .

Trong phân tích doanh số, cách tiếp cận tổng quát là chia nhỏ ( phá vỡ ) một

khối dữ kiện lớn thành những bộ phận cấu thành có không thiếu ý nghĩa hơn. Giám đốc

bán hàng tiêu biểu vượt trội chăm sóc đến việc kiểm tra dữ kiện doanh số theo tiêu chuẩn như

khu vực, những kiểu nhân viên cấp dưới bán hàng, những kiểu người mua, những ngành kinh doanh thương mại, loại sản phẩm, kích cỡ đóng gói, và khoảng chừng thời hạn. Mục tiêu là xác lập đúng vùng thành công xuất sắc để hoàn toàn có thể thuyên chuyển những nhân viên cấp dưới non kém và hoàn toàn có thể vô hiệu họ trước khi họ trở nên trầm trọng .

3 Phân tích ngân sách

Trong bất kỳ việc cắt giảm nào việc cắt giảm ngân sách hoàn toàn có thể có hiệu suất cao lớn trong thời hạn ngắn về cống phẩm và bảng tổng kết gia tài, nhưng sẽ hủy hoại năng lực cạnh tranh đối đầu lâu bền hơn của đối thủ cạnh tranh của công ty. Mánh khoé của giám đốc là sắp xếp và trấn áp ngân sách quá đáng nhưng không ảnh hưởng tác động tới thành công xuất sắc ngắn và dài hạn của công ty trên thị trường .

4 Hướng dẫn phân tích ngân sách

Trong phương pháp cơ bản nhất của nó, ” phân tích ngân sách tiếp thị có tương quan tới

ngân sách của hoạt động giải trí tiếp thị đến doanh số dùng để đo lường và thống kê doanh thu “. Hình 5-3

liệt kê và định nghĩa một vài lao lý chung hơn dùng trong phân tích ngân sách .

5 Phân tích ngân sách đơn

Phân tích ngân sách đơn tiềm ẩn sự đổi khác ngân sách trực tiếp ngoài giờ của khu vực và so sánh ngân sách những loại theo nhân viên cấp dưới bán hàng .

6 Phân tích ngân sách và doanh thu

Việc phân tích một cách phức tạp hơn đòi hỏi phải đưa ra doanh số bán hàng và những quyết định về sự phân phối chi phí cố định. 

Ngân sách chi tiêu / chỉ tiêu : Chi tiêu là những gia tài ( luôn luôn là gia tài có ) và dịch vụ được

tính do kinh doanh thương mại và bộc lộ bằng tiền tệ. Chỉ tiêu là số tiền của gia tài có tiêu thụ hoặc dịch vụ sử dụng trong tiến trình kiếm tích lũy .

Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt : Đó là những ngân sách không đổi trong một thời hạn ngắn. Nó liên tục ở mức độ như nhau mặc kệ doanh số tăng. Nó được gọi là

ngân sách chung. Nó gồm có những khoản như thể lương nhân viên cấp dưới và giám đốc, ngân sách kho bãi, ngân sách dụng cụ và ngân sách quản trị văn phòng .

Ngân sách chi tiêu đổi khác : Là những ngân sách biến hóa theo mức độ hoạt động giải trí. Ví dụ như trách nhiệm bán hàng sẽ đổi khác với tổng doanh số và chỉ tiêu xe hơi sẽ tăng với việc tăng số lượng những cuộc chào hàng .

giá thành trấn áp được : Là những ngân sách dưới sự tinh chỉnh và điều khiển trực tiếp của giám đốc thương mại và hoặc của nhân viên cấp dưới bán hàng. Phần rất lớn của ngân sách đổi khác là bắt nguồn từ việc quản trị ở Q. hoặc khu vực. Chỉ tiêu du lịch và vui chơi, ngân sách ôtô, văn phòng bán hàng ngoài giờ, lập lịch đặt hàng và tiến trình giảm ngân sách thuộc loại tự quyết định hành động hành vi .

Ngân sách chi tiêu không trấn áp được : Tại cấp khu vực, một phần quan trọng của ngân sách nhân viên cấp dưới là không trấn áp. Ví dụ như, lương và doanh thu được cố định và thắt chặt và sự khuyến khích trả được định trước bằng kế hoạch đền bù .

Ngân sách chi tiêu trực tiếp : Là những ngân sách hoàn toàn có thể được ấn định cho từng loại thông tin tài khoản hoặc hành vi đặc biệt quan trọng. Ví dụ như, ngân sách tiến trình đặt hàng chắc như đinh hoàn toàn có thể được ấn định cho những người mua đặc biệt quan trọng do cách họ đặt hàng, qui mô đặt hàng .

Chi tiêu gián tiếp : Là những ngân sách không hề cho là loại đặc biệt quan trọng. Tài khoản hoặc hoạt động giải trí. Chúng thiết yếu để ủng hộ sự biến hóa hoạt động giải trí và hoàn toàn có thể gồm có những chi phí sản xuất và phân phối .

Chuyên gia tư vấn đào tạo ThS Trần Văn Tuyến

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU

Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 0938 768 468 – 028 6273 3456

Tác giả: Admin