26
12-2021

Quy định về Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ?. TƯ VẤN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở: 0913 092 912 – 0982 69 29 12.

Đất đai là gia tài quý giá, lúc bấy giờ đã được nhà nước được cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vì đây là gia tài đặc biệt quan trọng nên có những điều kiện kèm theo và thủ tục chuyển nhượng độc lạ so với những gia tài khác. Căn cứ theo Luật đất đai 2013 và nghị định số 43/2014 quy định như sau :

* Điều kiện để người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

– Có Giấy chứng nhận

– Đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Trong thời hạn sử dụng đất .

– Ngoài ra, đối với một số trường hợp còn cần thêm một số điều kiện sau: 

+ Đối với đất nông nghiệp, chỉ được quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị xã cho hộ mái ấm gia đình, cá thể khác để thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc quy đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ .
+ Trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất : Tổ chức kinh tế tài chính không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ mái ấm gia đình, cá thể, trừ trường hợp được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; Hộ mái ấm gia đình, cá thể không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa ; Hộ mái ấm gia đình, cá thể không được nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó .
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện kèm theo chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng đất ở, đất rừng phối hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản cho hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống trong phân khu đó ; Nếu trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó ; Hộ mái ấm gia đình, cá thể là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chủ trương tương hỗ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định hành động giao đất theo quy định của nhà nước .
+ Tổ chức kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

» Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;
»  Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
»  Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật này.

+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng kinh doanh thương mại nhà ở được triển khai theo quy định sau đây :

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai;

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có Giấy chứng nhận. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện dự án đầu tư đúng theo tiến độ đã được phê duyệt.

+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng hàng loạt dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng kiến trúc để chuyển nhượng thì Dự án phải kiến thiết xây dựng xong những khu công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến trình ghi trong dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .

* Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

Bước 1: Ký Hợp đồng đặt cọc về việc Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất(nếu có):

Để bảo vệ Bên bán sẽ chuyển nhượng lô đất cho Bên mua, đồng thời sẽ không chuyển nhượng cho người khác, Bên mua sẽ thực thi đặt cọc 1 số ít tiền cho Bên bán khoảng chừng 5 % -> 10 % giá trị mảnh đất .
Nếu bên mua không muốn đặt cọc và đủ tiền giao dịch thanh toán một lần thì hoàn toàn có thể không cần ký Hợp đồng đặt cọc mà hoàn toàn có thể ký Hợp đồng Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Phòng Công chứng và thanh toán giao dịch tiền một lần .

Bước 2: Ký Hợp đồng Chuyển nhượng tại Phòng Công chứng:

Đến ngày hẹn theo như thỏa thuận hợp tác của Bên mua và Bên Bán, hai bên sẽ thực thi Ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng chính thức tại Phòng Công chứng để chuyển Quyền sở hữu lô đất sang cho Bên mua .
Sau khi Hợp đồng chuyển nhượng được những Bên ký tên, lăn tay và Phòng Công chứng đóng dấu thì trên nguyên tắc Quyền sở hữu lô đất đã thuộc về Bên mua ( chỉ cần nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân Quận để chuyển tên cho người mua ) .
Thanh toán lần 2 : Bên mua sẽ thanh toán giao dịch hết số tiền còn lại cho Bên bán ngay khi ký xong Hợp đồng Chuyển nhượng tại Phòng Công chứng .
Việc thanh toán giao dịch sẽ diễn ra song song cùng với quy trình ký tên, lăn tay và đóng dấu Hợp đồng. Sau khi ký tên xong, Phòng Công chứng sẽ giữ hồ sơ để Bên mua giao dịch thanh toán tiền đủ cho bên bán, sau khi Bên mua thanh toán giao dịch tiền xong thì Phòng Công chứng sẽ trả hồ sơ khá đầy đủ cho Bên mua .

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng kí biến động quyền sử dụng đất, sang tên sổ đỏ.

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ triển khai quyền chuyển nhượng. Trường hợp thực thi quyền của người sử dụng đất so với một phần thửa đất thì người sử dụng đất ý kiến đề nghị Văn phòng ĐK đất đai thực thi đo đạc tách thửa so với phần diện tích quy hoạnh cần triển khai quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ triển khai quyền của người sử dụng đất .
Theo đó, sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết có ghi nhận của tổ chức triển khai công chứng, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất, sang tên chuyển chủ tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất. Hồ sơ gồm : Đơn xin ĐK dịch chuyển quyền sử dụng đất ( theo mẫu ) ; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( có công chứng ) ; Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ; Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên chuyển nhượng ; Tờ khai lệ phí trước bạ ; Tờ khai thuế thu nhập cá thể do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. ( Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích quy hoạnh chuyển nhượng ) .

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn pháp luật về đất đai, nhà ở, dân sự, hôn nhân gia đình, giải quyết tranh chấp về đất đai nhà ở… Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu toàn diện các quy định của pháp luật, chính sách, áp dụng triệt để các biện pháp hợp pháp, hợp lệ để bảo vệ tối đa có thể các quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ. Quý khách có nhu cầu về tư vấn pháp lý, sử dụng dịch vụ về đất đai, nhà ở…xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở. HÃNG LUẬT ANH BẰNG – hotline : 1900 6512 * 0913 092 912

»  Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, sổ hồng) lần đầu; thủ tục về mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho; thủ tục chia, tách, hợp nhất…đất đai, nhà ở; bồi thường khi Nhà nước, doanh nghiệp thu hồi đất đai, nhà ở;

»  Cung ứng các dịch vụ về cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, sổ hồng) lần đầu; thủ tục về mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho; thủ tục chia, tách, hợp nhất, chuyển mục đích…đất đai, nhà ở.

»  Tư vấn, cung ứng dịch vụ về dự án xin thuê đất 50 năm, chuyển nhượng dự án…

»  Cử Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Tòa án trong các tranh chấp về đất đai, nhà ở.

»   Đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, nhà ở.

Trân trọng.

Luật-sư-và-công-lý03

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007.

VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Dây nói : 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459 * 0982692912

Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com – luatsuminhbang@gmail.com
Hotline tư vấn: 0913 092 912 – 0982 69 29 12. Luật sư, ThS Minh Bằng

Tác giả: Admin