26
12-2021

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tư vấn 24/7

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý thành thạo xử lý việc thành lập doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều ưu điểm của chúng tôi là dịch vụ trọn gói, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Song song với sự tăng trưởng kinh tế tài chính và hội nhập quốc tế của Nước Ta, nhu yếu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá thể, doanh nghiệp ngày càng ngày càng tăng. Vì quyền sử dụng đất là một loại sản phẩm & hàng hóa phổ cập và có giá trị cao trên thị trường nên pháp lý có nhiều quy định để kiểm soát và điều chỉnh quan hệ chuyển nhượng so với loại gia tài đặc trưng này .
Tuy nhiên, hiểu biết về pháp lý của cá thể, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế nên không ít giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bảo vệ những nhu yếu về mặt pháp lý, đây là những thanh toán giao dịch đứng trước rủi ro tiềm ẩn bị vô hiệu .
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Cơ sở pháp lý quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cơ sở pháp lý quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013.

2. Thế nào là chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 500 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái quy định : “ Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó người sử dụng đất quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, Tặng Kèm cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực thi quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia ; bên kia triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng với người sử dụng đất ” .
Quy định này cho thấy, chuyển quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất được phép chuyển quyền sử dụng đất so với những phần diện tích quy hoạnh thuộc quyền sử dụng tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi với Nhà nước, gồm có quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những hình thức của chuyển quyền sử dụng đất nói chung .
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự chuyển dời quyền sử dụng đất từ chủ thể này sang chủ thể khác. Chuyển quyền sử dụng đất là quyền sử dụng đất mà không phải là đất vì đất thuộc chiếm hữu của toàn dân mà Nhà nước đứng ra đại diện thay mặt quản trị. Do vậy, quyền sử dụng đất là quyền phái sinh, phụ thuộc vào vào quyền sở hữu đất đai của Nhà nước. Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng đất, việc chuyển quyền sử dụng đẩt phải tuân thủ những quy định của pháp lý .

2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lí rất quan trọng và thiết yếu, xác lập thế lực dân sự của người sử dụng đất. Những quy định này xác lập khoanh vùng phạm vi định đoạt quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất là những nhu yếu do Nhà nước quy định mà nếu bảo vệ được những nhu yếu này thì người sử dụng đất được phép chuyển quyền sử dụng đất .
Về cơ bản, những điều kiện kèm theo đó là :

 • Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Để tìm hiểu và khám phá đơn cử, mời bạn đọc bài viết Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chúng tôi .

3. Tại sao cần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Để thực thi chuyển nhượng, những bên phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý về hình thức và nội dung hợp đồng. Đây là bước tiên phong của thủ tục chuyển nhượng. Không có hợp đồng, bạn không hề triển khai thanh toán giao dịch một cách hợp pháp .
Theo quy định tại Điều 502 BLDS năm ngoái thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức tương thích với những quy định của pháp lý. Hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là địa thế căn cứ để xác lập những bên đã tham gia vào hợp đồng. Thông qua đó, xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng .
Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định đơn cử hơn về yếu tố công chứng, chửng thực như sau :

“ Việc công chứng, xác nhận hợp đồng, văn bản thực thi những quyền của người sử dụng đất được thực thi như sau :
Hợp đồng chuyển nhượng, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản quy định tại điểm b khoản này ;

Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác nhận triển khai tại ủy ban nhân dân cấp xã. ”

5. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều 501 BLDS năm ngoái quy định :

“1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên qụan trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục tiêu sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý về đất đai và quy định khác của pháp lý có tương quan. ”

Như vậy, nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất về cơ bản không độc lạ với những hợp đồng khác và chỉ chịu ràng buộc bởi những quy định của Luật đất đai tương quan đến điều kiện kèm theo chuyển quyền sử dụng đất .

6. Giá trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một loại gia tài được phép chuyển nhượng. Vì vậy, trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, những bên có quyền thoả thuận giá chuyển quyền sử dụng đất. Giá thoả thuận này phải dựa trên quy định của Luật đất đai và khung giá đất do nhà nước phát hành và được cụ thể hóa thành bảng giá đất của từng tỉnh .

7. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ vào hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chỉ có mỗi đất), hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng.

Khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành sẽ phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên như : Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa sách vở hợp pháp về nhà, đất cho bên nhận chuyển nhượng để thực thi thủ tục ĐK dịch chuyển ( ĐK sang tên ), nghĩa vụ và trách nhiệm khai nộp thuế thu nhập cá thể ; bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán, khai nộp thuế thu nhập cá thể ( nếu thỏa thuận hợp tác nộp thay ), ĐK dịch chuyển, nộp lệ phí trước bạ, …
Tuy nhiên, thời gian hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hiện hành với thời gian chuyển nhượng có hiệu lực thực thi hiện hành là khác nhau .
Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định :

“Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

Với quy định tại Khoản 3 Điều 183 Luật Đất đai nêu trên, cần phải hiểu là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính, khi đó là thời gian hoàn thành xong việc chuyển nhượng còn thời gian hợp đồng chuyển nhượng đất có hiệu lực hiện hành là thời gian hợp đồng được công chứng, đây là thời gian khởi đầu của việc chuyển nhượng .

8. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là bước đầu tiên của quá trình chuyển nhượng. Để hiểu đầy đủ thủ tục này, mời bạn đọc bài viết Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chúng tôi.

Công ty Luật Thái An cung ứng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất với những loại dịch vụ sau :

a. Tư vấn điều kiện kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất :

 • Thẩm định bên bán đủ thẩm quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Thẩm định bên mua có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng bất động sản;
 • Tư vấn thông tin bất động sản: tình trạng pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch địa phương,…

b. Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất :

 • Tư vấn hình thức hợp đồng và nội dung hợp đồng đảm bảo yêu cầu pháp luật;
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với các điều khoản hướng đến lợi ích khách hàng;
 • Thẩm định hợp đồng được lập giữa khách hàng và đối tác.

c. Tư vấn triển khai thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất :

 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên;
 • Tư vấn nộp hồ sơ đăng ký và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn khách hàng giải pháp miễn, giảm nghĩa vụ tài chính;
 • Tư vấn thủ tục xin miễn, giảm nghĩa vụ tài chính;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc theo ủy quyền;
 • Kiến nghị sai phạm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính đến cơ quan có thẩm quyền với tư cách tổ chức hành nghề luật (nếu cần thiết).

Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những dịch vụ kể trên. Các luật sư giàu kinh nghiệm tay nghề của Công ty Luật Thái An luôn thực thi việc làm theo tiến trình chuẩn mực nhằm mục đích tiết kiệm chi phí tối đa ngân sách và bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người mua. Do vậy, người mua hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi .
Liên hệ ngay để được phân phối dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất chất lượng với ngân sách tương thích nhất .

—>>> Nếu khách hàng còn thắc mắc về thủ tục, quy trình dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc liên hệ qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT được hỗ trợ tận tình và hiệu quả nhất.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

Tác giả: Admin