25
12-2021

Chính phủ đồng ý điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột

nhà nước đồng ý chấp thuận kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng TP. Buôn Ma ThuộtThủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột ( tỉnh Đắk Lắk ) ; Buôn Ma Thuột được xu thế thiết kế xây dựng trở thành đô thị TT vùng Tây Nguyên .Phó Thủ tướng nhà nước Lê Văn Thành đã ký phát hành Công văn số 1285 / TTg-CN về chủ trương kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 .

Theo đó, để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng xem xét và trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi điều tra và nghiên cứu đề xuất của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng, Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt tại Quyết định số 249 / QĐ-TTg ngày 13/2/2014 .

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo quy định pháp luật. Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng phải kết hợp nghiên cứu việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột theo Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài để triển khai thực hiện lập quy hoạch phải đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu, đầu tư và pháp luật hiện hành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk trong quy trình lập Nhiệm vụ kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung nêu trên ; thẩm định và đánh giá, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước theo đúng pháp luật pháp lý .

Trong năm 2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo tiềm năng của Nghị quyết, tiến trình 2021 – 2025, vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính trung bình của TP. Buôn Ma Thuột phấn đấu đạt trên 11 % / năm. Đến năm 2025, cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ngành dịch vụ chiếm 62 % ; ngành công nghiệp – kiến thiết xây dựng chiếm 30 % trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính thành phố ; thu nhập trung bình đầu người đạt 150 triệu đồng. Đến năm 2025, tỷ suất lao động qua huấn luyện và đào tạo đạt trên 77 % ; cơ bản không còn hộ nghèo ; tỷ suất người dân được cấp nước sạch đạt trên 80 % ; duy trì 100 % xã, phường đạt tiêu chuẩn vương quốc về y tế .
Theo Kết luận số 67 – KL / TW của Bộ Chính trị, phương hướng tăng trưởng TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành đô thị TT vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế, nhất là tài nguyên vạn vật thiên nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, địa lý TT vùng, tam giác tăng trưởng Campuchia – Lào – Nước Ta …

Tác giả: Admin