25
12-2021

Các điểm quy hoạch đầu tư du lịch huyện đảo Phú Quý

Khu du lịch Vịnh Triều Dương quy hoạch diện tích quy hoạnh đất 5-10 ha, góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng 02 nhà nghỉ ( khách sạn ) và phố Resort theo quy mô nghỉ ngơi và tắm biển .


Khu du lịch bãi tắm Doi Dừa, tính từ bia ghi tên liệt sĩ đến Lăng Cô, có diện tích sử dụng đất từ 5-7 ha, đầu tư tại đây 02 khách sạn (nhà nghỉ) với quy mô từ 3 – 50 phòng, 02 nhà hàng ăn uống và một số dịch vụ kèm theo.
 

 

Khu du lịch Hòn Tranh, quy hoạch diện tích quy hoạnh đất từ 10-12 ha thiết kế xây dựng từ 2-3 nhà nghỉ tích hợp với trồng cây xanh tạo cảnh sắc môi trường tự nhiên, sinh thái xanh Giao hàng khách du lịch, thăm quan đảo lẻ, lặn biển, tắm biển, canô, lướt dù …

Khu du lịch Bãi Nhỏ – Gành Hang quy hoạch diện tích quy hoạnh đất từ 10 – 20 ha, khu này góp vốn đầu tư từ 2-3 Resort phối hợp với nghỉ ngơi, tắm biển, lặn biển và trồng cây xanh .

Khu du lịch nghĩ dưỡng Mộ Thầy (phía tây Doi Thầy – Vạn Liên Thành) quy hoạch diện tích đất từ 10-20 ha, xây dựng 2-3 resort theo mô hình nghỉ dưỡng, tắm biển và lướt dù
 

Khu du lịch Vịnh Triều Dương quy hoạch diện tích quy hoạnh đất 5-10 ha, góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng 02 nhà nghỉ ( khách sạn ) và phố Resort theo quy mô nghỉ ngơi và tắm biển .


Khu du lịch bãi tắm Doi Dừa, tính từ bia ghi tên liệt sĩ đến Lăng Cô, có diện tích sử dụng đất từ 5-7 ha, đầu tư tại đây 02 khách sạn (nhà nghỉ) với quy mô từ 3 – 50 phòng, 02 nhà hàng ăn uống và một số dịch vụ kèm theo.

Khu du lịch Hòn Tranh, quy hoạch diện tích đất từ 10-12 ha xây dựng từ 2-3 nhà nghỉ kết hợp với trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, sinh thái phục vụ khách du lịch, tham quan đảo lẻ, lặn biển, tắm biển, canô, lướt dù…

Khu du lịch Bãi Nhỏ – Gành Hang quy hoạch diện tích đất từ 10 – 20 ha, khu này đầu tư từ 2-3 Resort kết hợp với nghỉ dưỡng, tắm biển, lặn biển và trồng cây xanh.

Khu du lịch nghĩ dưỡng Mộ Thầy (phía tây Doi Thầy – Vạn Liên Thành) quy hoạch diện tích đất từ 10-20 ha, xây dựng 2-3 resort theo mô hình nghỉ dưỡng, tắm biển và lướt dù

hu du lịch Vịnh Triều Dương quy hoạch diện tích quy hoạnh đất 5-10 ha, góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng 02 nhà nghỉ ( khách sạn ) và phố Resort theo quy mô nghỉ ngơi và tắm biển .


Khu du lịch bãi tắm Doi Dừa, tính từ bia ghi tên liệt sĩ đến Lăng Cô, có diện tích sử dụng đất từ 5-7 ha, đầu tư tại đây 02 khách sạn (nhà nghỉ) với quy mô từ 3 – 50 phòng, 02 nhà hàng ăn uống và một số dịch vụ kèm theo.
 


Khu du lịch Hòn Tranh, quy hoạch diện tích quy hoạnh đất từ 10-12 ha kiến thiết xây dựng từ 2-3 nhà nghỉ tích hợp với trồng cây xanh tạo cảnh sắc thiên nhiên và môi trường, sinh thái xanh ship hàng khách du lịch, thăm quan đảo lẻ, lặn biển, tắm biển, canô, lướt dù …

 

Khu du lịch Bãi Nhỏ – Gành Hang quy hoạch diện tích quy hoạnh đất từ 10 – 20 ha, khu này góp vốn đầu tư từ 2-3 Resort tích hợp với nghỉ ngơi, tắm biển, lặn biển và trồng cây xanh .

Khu du lịch nghĩ dưỡng Mộ Thầy (phía tây Doi Thầy – Vạn Liên Thành) quy hoạch diện tích đất từ 10-20 ha, xây dựng 2-3 resort theo mô hình nghỉ dưỡng, tắm biển và lướt dù
 

Tác giả: Admin