25
12-2021

Diên Khánh: Quy Hoạch Nhiều Công Trình Trọng Điểm

TT

TÊN DỰ ÁN (QUY MÔ)

NHU CẦU VỐN
(tỷ đồng)

CHỦ ĐẦU TƯ

I

Các dự án ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn ngân sách

 

 

1 Các tuyến đường phía Bắc thị trấn Diên Khánh: Quy mô 7,2 km 30,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 2 Cải tạo và mở rộng công viên trung tâm thị trấn: Quy mô 1,3 ha 5,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 3 Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn: Quy mô 10 ha, mức đầu tư 100 tỷ 100,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 4 Mở rộng hệ thống cấp nước sạch khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh (đang thực hiện) 5,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 5 Dự án chỉnh trang đô thị 5,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 6 Hai tuyến vành đai song song Quốc lộ 1C; 6,2 km 50,00 Sở GTVT 7 Nối dài Tỉnh lộ 2 (Nguyễn Trãi) từ QL1A cũ đến QL1A mới; 0,8 km 60,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 8 Cầu Sông Cái 338,40 Cục đường đi bộ việt nam 9 Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã ba Thành, đầu tư nâng cấp nền đường và mặt đường tuyến tránh Diên Khánh theo lộ giới quy hoạch 32 m 150,00 Cục đường đi bộ việt nam 10 Nâng cấp Hương lộ 5 10,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 11 Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 2 (từ cầu Hà Dừa-cầu Đôi), lộ giới 24 m 374,3 Sở GTVT 12 Kè bờ Bắc thị trấn Diên Khánh 272,25 Ban QLDA ĐTXD những khu công trình NN&PTNT 13 Kè và tuyến đường số 01 dọc sông Cái và sông Suối Dầu 217,39 Ban QLDA ĐTXD những khu công trình NN&PTNT 14 Nâng cấp đường từ chợ Diên Lạc (TL2) đến Quốc lộ 27C (đường D6) 2,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 15 Đường liên xã Diên Thạnh-Diên Toàn 30,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 16 Đường Huỳnh Thúc Kháng (QL1A-tuyến tránh) 20,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 17 Kè và đường sông Đồng Đen (QL1A-đường NT-DK) 185,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 18 Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Lâm – Diên Xuân 15,00 TTNSVSMT 19 Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Tân 7,00 TTNSVSMT 20 Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Lộc -D.Bình-D.Hòa 33,83 TTNSVSMT 21 Hệ thống cấp nước sinh hoạt Suối Tiên 8,50 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 22 Cầu Sông Chò (cầu tràn X.Nam nối TL8) 55,20 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 23 Kè sông Suối Dầu đoạn qua Diên Bình, Diên Thạnh 43,16 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 24 Đường Lý Thái Tổ 12,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 25 Đường Đồng Sậy-Diên Tân 5,70 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 26 Nâng cấp đường liên xã Diên Lộc – Suối Tiên 3,80 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 27 Đường Trần Quang Khải 9,20 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 28 Đường Bà Đề – Diên An 90,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 29 Đường Trần Bình Trọng 11,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 30 Kè bờ tả sông Cái Nha Trang 29,70 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 31 Khu đô thị mới Nam sông Cái 43 ha (khu vực trên) 568,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 32 Khu tái định cư Thành cổ (đã xong giai đoạn 1) 8,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 33 Khu dân cư Diên An 118,00 TTPTQĐ 34 KDC Phú Ân Nam 2 68,80 BQLDA 35 Xây dựng các tuyến đường chính theo QH trung tâm các xã (12 km) 66,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 36 Xây dựng các tuyến đường nội thị theo quy hoạch trung tâm các xã (5 km) 36,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 37 Hệ thống điện chiếu sáng đô thị tại trung tâm các xã (7 km) 84,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 38 Xây dựng hạ tầng KT khu dân cư thương mại dịch vụ xã Diên An (đang thực hiện)

300,00

Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 39 Trung tâm KTTH – HN Diên Khánh (xây mới tại khu hành chính mới) 30,00 Sở GD&ĐT 40 Đội bà mẹ trẻ em và KHHGĐ 5,00 Sở Y tế 41 Nhà thi đấu đa năng huyện Diên Khánh 43,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 42 Trùng tu tôn tạo Thành cổ giai đoạn 2 125,00 Sở VHTT 43 Trùng tu Miếu Trịnh Phong 0,70 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 44 Đài tưởng niệm liệt sỹ Cầu Thành 15,90 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 45 Sửa chữa hồ Đồng Mộc 15,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 46 Sửa chữa kênh Đông hồ Am Chúa 5,00 Cty TLN KH 47 Sửa chữa kênh Tây hồ Am Chúa 7,00 Cty TLN KH 48 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Láng Nhớt 25,00 Sở NNPTNT 49 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Cây Sung 25,00 Cty TLN KH 50 Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa cũ thành BV Nhiệt đới 80,00 Sở Y tế 51 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Thành cổ 2,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 52 Quy hoạch phân khu 1/2000 Bắc thị trấn Diên Khánh 1,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 53 Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm xã Suối Hiệp 1,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 54 Xây dựng chợ đầu mối huyện 14,90 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 55 Nâng cấp cải tạo chợ Thành 22,60 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 56 Xây dựng UBND xã Diên Đồng 9,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 57 Xây dựng UBND xã Diên Thạnh 9,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 58 Xây dựng UBND xã Diên Tân 7,80 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 59 Xây dựng UBND xã Diên Lạc 6,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 60 Chương trình xây dựng NTM 105,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 61 Chương trình phát triển nguồn nhân lực 72,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh

II

Các dự án kêu gọi đầu tư vốn đầu tư ngoài ngân sách

 

 

1 Khu công nghiệp công nghệ cao, quy mô 135 ha, tại xã Diên Toàn 300,00 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa 2 Trung tâm thương mại, diện tích 1 ha tại KĐT Nam Sông Cái 60,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 3 Hệ thống gom nước thải sinh hoạt và trạm xử lý tại thị trấn Diên Khánh 220,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 4 Làng du lịch nghỉ dưỡng thôn quê, diện tích 15 ha tại xã Diên Bình 30,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 5 Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, diện tích 1,5 ha, tại thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp 30,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 6 Dự án chống đuối nước lứa tuổi tiểu học tại thị trấn Diên Khánh 5,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 7 Trường mầm non tư thục Diên Khánh, quy mô 7 lớp, 245 cháu, diện tích 1,5 ha, tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên An 15,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 8 Trường THPT Diên Khánh, quy mô 16 lớp, 640 cháu, diện tích 3,32 ha, tại xã Diên An 25,00 Sở GD&ĐT 9 Cụm công nghiệp Diên Thọ, quy mô 50 ha 150,00 Ủy Ban Nhân Dân huyện Diên Khánh 10 Khu sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao, diện tích 18 ha (thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ) 10,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 11 Khu sản xuất rau, hoa công nghệ cao, diện tích 15 ha (thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên) 10,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 12 Khu sản xuất cây ăn quả công nghệ cao, diện tích 40 ha (thôn Kinh tế mới, xã Suối Tiên) 10,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 13 Khu sản xuất rau, hoa công nghệ cao, diện tích 20 ha (cánh đồng mẫu, xã Diên Điền) 10,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư 14 Khu sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao, diện tích 120 ha (cánh đồng Trảng Găng, xã Diên Sơn) 10,00

Kêu gọi đầu tư

15 Khu sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao, diện tích 50 ha (cánh đồng 3 Gò, xã Diên Sơn) 10,00 Kêu gọi góp vốn đầu tư

Tác giả: Admin