25
12-2021

TPHCM: Thu hồi Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, kiến nghị kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan

TPHCM: Thu hồi Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, kiến nghị kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan

kltt-so-41-tb-tttp-p2-w580-h435.jpg

Thông báo Tóm lại thanh tra số 41 / TB-TTTP-P2 ngày 29/4/2020

Vừa qua, Thanh tra TPHCM đã ban hành Thông báo kết luận số 41/TB-VTTTP-P2, kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TPHCM).  

Theo Tóm lại thanh tra, đồ án quy hoạch chung Công viên sinh thái Văn hóa Du lịch Vĩnh Lộc được phê duyệt từ năm 1997, đến nay đã trên 23 năm và đã 3 lần đổi chủ góp vốn đầu tư nhưng dự án Bất Động Sản tiến hành rất chậm do có nhiều vướng mắc lê dài .
Đến nay, dự án Bất Động Sản vẫn chưa được lập quy hoạch chi tiết cụ thể, tiến trình tiến hành triển khai quy hoạch 1/2. 000 chậm, chưa chọn đơn vị chức năng tư vấn. Thiếu sót này thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu vực huyện Bình Chánh .
Công tác quản trị đất đai và kiểm tra giải quyết và xử lý về hoạt động giải trí thiết kế xây dựng tại khu đất dự án Bất Động Sản trên địa phận 3 xã thuộc huyện Bình Chánh còn nhiều hạn chế, thiếu sót, còn để xảy ra thực trạng lấn chiếm, vi phạm .
Ủy Ban Nhân Dân xã Vĩnh Lộc B chưa quản trị phần đất 11,0601 ha mà Nhà nước đã bồi thường, có kiểm tra, giải quyết và xử lý những khu công trình lấn, chiếm đất đai, kiến thiết xây dựng tại phần đất thuộc dự án Bất Động Sản nhưng còn chậm, thiếu cương quyết dẫn đến khu công trình vi phạm sau khi đã giải quyết và xử lý vẫn liên tục tái phạm, một số ít khu công trình vi phạm còn sống sót .
Thiếu sót trên thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân 3 xã Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A và Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và những tập thể, cá thể được giao thực thi quản trị đất đai và trật tự thiết kế xây dựng trên địa phận huyện .
Năm 2011, xét đề xuất kiến nghị của Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh và Sở TN&MT do dự án Bất Động Sản đã lê dài nhiều năm không thực thi, gây bức xúc trong nhân dân nên Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 353 / QĐ-UBND ngày 21/01/2011 ( Quyết định số 353 ), ngưng thực thi dự án Bất Động Sản, tịch thu đất .

Tuy nhiên, lý do thu hồi, các căn cứ pháp lý và trình tự thủ tục do Sở TN&MT tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định là chưa đảm bảo chặt chẽ về phạm vi, đối tượng áp dụng, không trình phương án thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật.

Do đó, Sở TN&MT cần tham mưu trình Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh kiểm soát và điều chỉnh Quyết định số 353 hoặc tịch thu, hủy bỏ theo đúng pháp luật pháp lý. Thanh tra thành phố xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuộc về chỉ huy Sở TN&MT và phòng, ban, cá thể tham mưu theo thời kỳ có tương quan đến vấn đề .
Chánh thanh tra Thành phố đề xuất kiến nghị và được quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đồng ý : Yêu cầu những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan như Sở TN&MT, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Hồ Chí Minh phải tổ chức triển khai kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm, thiếu sót tương quan đến dự án Bất Động Sản nói trên ;
GiaoSở TN&MT tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh xem xét kiểm soát và điều chỉnh hoặc tịch thu, hủy bỏ Quyết định số 353 vì chưa vừa đủ pháp lý về trình tự, thủ tục. Trường hợp phải tịch thu thì tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh tịch thu đất đã được giao năm 1999 của Thủ tướng nhà nước theo đúng pháp luật pháp lý .
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh và những đơn vị chức năng tương quan thiết kế xây dựng tiêu chuẩn, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành xã hội hóa việc thực thi dự án Bất Động Sản trình Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh. Tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản theo hướng xã hội hóa. Trong đó cần xem xét xử lý so với những ngân sách do những chủ góp vốn đầu tư trước kia thực thi .
Bên cạnh đó, Chánh thanh tra giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm quyết toán số tiền 2,452 tỷ đồng ngân sách bồi thường 11,0601 ha. Giao Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch cụ thể tỷ suất 1/2. 000 của Khu sinh thái văn hóa truyền thống, xem xét việc kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng nhà nước, kênh giới, lộ giới, yếu tố liên ranh, liên thửa theo qui định hiện hành .
Kiểm tra việc quản trị đất đai, thiết kế xây dựng, giải quyết và xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án Bất Động Sản tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai. Rà soát báo cáo giải trình nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất so với khu đất nêu trên để vận dụng pháp lý tương thích về việc thực thi dự án Bất Động Sản khu sinh thái văn hóa truyền thống hồ Vĩnh Lộc theo pháp luật của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở .

Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000.

Ngoài ra, Chánh thanh tra cũng giao Tổng Công ty Nông nghiệp Hồ Chí Minh thực thi thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo lao lý, những phát sinh tranh chấp nếu có ( về tỷ suất vốn góp, ngân sách, công tác làm việc khác … ) với Công ty Cổ phần quốc tê C&T, Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc do Toà án xử lý theo pháp luật .

Vùng đất bưng Vĩnh Lộc là vùng đất thấp trũng thuộc loại đất phèn mặn, tiếp tục bị ngập nước và hoang hóa, không hề khai thác những loại cây xanh và sản xuất nông nghiệp có hiệu suất cao. Do đó, việc góp vốn đầu tư tái tạo khu vực này thành hồ chứa nước là nhu yếu cấp thiết nhằm mục đích hình thành khu sinh thái văn hoá tầm cỡ tân tiến, cung ứng nhu yếu đi dạo vui chơi, du lịch, tạo cảnh sắc mảng xanh lớn về phía Tây của Thành phố, góp thêm phần biến hóa hàng loạt bộ mặt của khu vực, tạo động lực cho sự tăng trưởng toàn vùng trong tương lai, là một chủ trương lớn của thành phố .

Tác giả: Admin