26
12-2021

5 huyện Hà Nội dự kiến lên quận vào năm 2025

5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng của Thành Phố Hà Nội dự kiến sẽ lên quận vào năm 2025 .
Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP.HN đã phát hành Kế hoạch số 202 / KH-UBND về tiến hành thực thi Chương trình số 03 – CTr / TU của Thành ủy khóa XVII về “ Chỉnh trang đô thị, tăng trưởng đô thị và kinh tế tài chính đô thị thành phố TP. Hà Nội quy trình tiến độ 2021 – 2025 ” ( gọi tắt là Chương trình số 03 – CTr / TU ) .Kế hoạch phân công, giao trách nhiệm đơn cử cho những sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những quận, huyện, thị xã chủ trì tiến hành những giải pháp triển khai xong những chỉ tiêu của chương trình quá trình 2021 – 2025 .

Trong đó, các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì, phối hợp cập nhật kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố về kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện (Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng).

UBND quận Nam Từ Liêm, UBND hai huyện Đông Anh và Đan Phượng triển khai đầu tư xây dựng 2-3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

Ủy Ban Nhân Dân những huyện : Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng 20 tuyến đường giao thông vận tải hạ tầng khung tại những huyện thuộc đề án lên quận .Trong văn bản về việc tập trung chuyên sâu triển khai những trách nhiệm trọng tâm trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2021, quản trị TP.HN cũng đã giao những giám đốc, thủ trưởng những sở, ngành ; Bí thư Huyện ủy là thành viên Ban Chỉ đạo kiến thiết xây dựng, tăng trưởng 05 huyện thành quận ( gồm : Nội vụ ; Kế hoạch và Đầu tư ; Tài chính ; Quy hoạch – Kiến trúc ; Xây dựng ; Giao thông vận tải đường bộ ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; Tài nguyên và Môi trường ; Bí thư Huyện ủy : Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì ; Hoài Đức ; Đan Phượng ) báo cáo giải trình Ban Chỉ đạo quá trình tiến hành, những khó khăn vất vả vướng mắc trong quy trình góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, tăng trưởng 05 huyện thành quận, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố .Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp quan điểm của những thành viên Ban Chỉ đạo kiến thiết xây dựng Báo cáo quý III / 2021 của Ban Chỉ đạo về việc thiết kế xây dựng, tăng trưởng 05 huyện thành quận ; đề xuất kiến nghị, đề xuất kiến nghị Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ huy ( nếu có ), báo cáo giải trình Ban Chỉ đạo trong tháng 9/2021 .

Tác giả: Admin