25
12-2021

Lấy ý Kiến Nhân Dân Về Quy Hoạch Chi Tiết Tỷ Lệ 1/500 Công Viên Tết Mậu Thân Và Khu Dịch Vụ Hỗn Hợp Sông Tiền – Mỹ Tho Đại Phố

Ngày 10/3, Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho phối hợp với UBND phường 1, phường 4 tổ chức họp dân lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Khoảng 230 / 250 đại diện thay mặt hộ dân phường 1, phường 4 được mời tham gia cuộc họp. Việc họp dân được tổ chức triển khai chu đáo, tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37 của nhà nước về lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và quản trị quy hoạch đô thị ; đồng thời phát huy dân chủ cơ sở đảm nhiệm thêm thông tin nhằm mục đích nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch và mang tính khả thi khi tiến hành trên thực địa. Phần lớn đại diện thay mặt hộ dân dự họp đều thống nhất với việc lập những quy hoạch trên, góp thêm phần tạo điểm nhấn về khoảng trống cảnh sắc, văn hóa truyền thống, xã hội cho đô thị Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang, là bước tiến đơn cử trong thực thi quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính nhất là du lịch …

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền Do việc Quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền và việc tiến hành triển khai quy hoạch này ( về sau ) có tính đến việc giải tỏa ( khoảng chừng 200 hộ dân ) nên người dân đề xuất kiến nghị 1 số ít nguyện vọng nhằm mục đích cân đối quyền lợi. Theo đó, người dân nêu nguyện vọng nếu có giải tỏa đền bù thì giá trị đền bù phải thỏa đáng, bảo vệ được việc tái định cư.

Theo Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đơn vị nhận lập 2 quy hoạch trên, thì Công viên Tết Mậu Thân có quy mô nghiên cứu quy hoạch là 17,5ha với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (đối với các hạng mục xây dựng trong công viên) gồm: mật độ xây dựng tối đa 7%, tầng cao công trình tối đa 2 tầng, đất cây xanh, vườn dạo: 2,5-2,8m2/người…

Còn Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền ( gồm có 2 bên giếng nước nhỏ và đoạn từ Công ty cấp thoát nước tỉnh đến Đài PT-TH Tiền Giang ) có quy mô điều tra và nghiên cứu quy hoạch là 66 ha với những chỉ tiêu kinh tế tài chính kỹ thuật đa phần gồm : dân số trong quy hoạch 500 người ; TT thương mại dịch vụ, hỗn hợp ( tỷ lệ kiến thiết xây dựng 80 % ), những khu công trình thương mại dịch vụ ( tỷ lệ thiết kế xây dựng từ 10-40 % ) ; tầng cao ( kiến thiết xây dựng ) tối đa so với TT thương mại dịch vụ tiếp giáp đường kè dọc sông Tiền là 9 tầng, những TT thương mại dịch vụ 2 bên giếng nước nhỏ là 15 tầng …

Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang có bố trí một block nhà dùng để tái định cư dành cho những hộ bị giải tỏa khi quy hoạch được thực hiện. Block nhà này có khả năng giải quyết tái định cư tại chỗ cho số hộ dân bị ảnh hưởng mà không phải di dời đâu xa.

Hiện việc lấy quan điểm nhân dân về Quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/500 Công viên Tết Mậu Thân và Quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang đang được ngành công dụng thành phố và chính quyền sở tại cơ sở tích cực tiến hành. Phiếu lấy quan điểm đã được phát đến tay người dân, còn những sơ đồ, hồ sơ 2 quy hoạch đã được niêm yết công khai minh bạch trong 15 ngày tại Ủy Ban Nhân Dân phường 1 và Ủy Ban Nhân Dân phường 4 ( từ ngày 10/3 – 25/3/2018 ). /.

Tác giả: Admin