25
12-2021

Thông tin về định hướng quy hoạch đất Phú Quốc đến năm 2030

4.3
/
5
(
7

bình chọn

)

Theo chỉ đạo từ Trung Ương, quy hoạch sử dụng đất huyện đảo Phú Quốc đến năm 2030 sẽ được đồng bộ lại và nhất quán để tránh tình trạng vi phạm pháp lý trong thời gian qua tiếp tục xảy ra. Bên cạnh đó, những định hướng quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc đến năm 2030 sẽ phát triển huyện đảo theo hướng tích cực và toàn diện hơn.

Quy hoạch sử dụng đất của Phú Quốc sẽ hoàn thiện và chi tiết hơn

Tổng hợp: tin tức chi tiết cụ thể quy hoạch các khu vực thành phố đảo Phú Quốc năm 2021

Tiến trình triển khai quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc đến năm 2030

Theo chỉ huy khuynh hướng quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc đến năm 2030, những đơn vị chức năng có tương quan đã thực thi việc kiến thiết xây dựng hòn đảo theo xu thế như sau :

Bước 1: Lựa chọn và chỉ định thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch đất Phú Quốc.

Đồng ý về nguyên tắc này, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang đã thực thi thủ tục để thực thi công khai minh bạch đấu thầu đồ án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc theo Luật Đấu Thầu và Nghị định số 30/2015 / NĐ-CP của nhà nước .

Bước 2: Lập mới quy hoạch đất Phú Quốc, định hướng phát triển tổng thể đến năm 2030.

Việc lập quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc phụ thuộc vào vào xu thế tăng trưởng huyện đảo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang. Sau khi điều tra và nghiên cứu và xây dựng quy hoạch, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh sẽ gửi khuynh hướng xuống Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc để thực thi công khai minh bạch quy hoạch hòn đảo cho những người chăm sóc đến quy hoạch sử dụng đất tìm hiểu thêm .
Từ hai bước trên, quy hoạch đất Phú Quốc đã được tiến hành một cách đồng nhất và đồng điệu. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang đã công bố bản chi tiết cụ thể quy hoạch đất Phú Quốc lên cổng thông tin truyền thông online của tỉnh cho toàn bộ mọi người chăm sóc đến đất đai Phú Quốc đều nắm được Theo Quyết định số 868 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước ngày 17/6/2015 phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung kiến thiết xây dựng hòn đảo Phú Quốc đến năm 2030 .

Bước 3: Dự đoán nguồn ngân sách cần chi trả. Từ đó huy động các nguồn kinh phí để thực hiện đề án.

Từ những bước trên, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc sẽ dự trù nguồn ngân sách, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang để thực thi đề án những kế hoạch sử dụng đất hàng năm của hòn đảo, kế hoạch tăng trưởng, khuynh hướng góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

Xem thêm: Tổng hợp bản đồ quy hoạch các khu vực huyện đảo Phú Quốc

Thay đổi quy hoạch đất Phú Quốc và định hướng đến năm 2030

Theo công bố thông tin quy hoạch đất Phú Quốc, quy mô sử dụng đất đai toàn hòn đảo đến năm 2030 được kiểm soát và điều chỉnh theo hướng như sau :

  • Đất du lịch khoảng 4.003 ha;
  • Đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư khoảng 3.325 ha;
  • Đất lâm nghiệp khoảng 37.430 ha (trong đó, đất rừng phòng hộ khoảng 6.666 ha);
  • Đất nông nghiệp khoảng 3.953 ha (trong đó, đất sản xuất nông nghiệp khoảng 2.719 ha, đất ở nông thôn làng nghề khoảng 1.234 ha).

Mặt khác, thị trấn Dương Đông được định hướng phát triển để trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của huyện đảo. Các công trình được xây dựng và hoàn thiện tại trung tâm thị trấn gồm có: hệ thống quản trường, tượng đài Bác Hồ, Cảng Dương Đông,…

Các xã có tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong hòn đảo đều đã được quan tâm đển quy hoạch sao cho hài hòa và hợp lý, đồng điệu hơn. Chẳng hạn những vị trí du lịch từ xã Bãi Thơm, xã Gành Dầu sẽ được kiểm soát và điều chỉnh sao cho lôi cuốn nhiều khách du lịch nhất. Tuyến đường từ Dương Đông toả ra những xã lân cận sẽ được tái tạo lại, bảo vệ giao thông vận tải đồng nhất, người dân chuyển dời được thuận tiện hơn .
Đồng thời, đồ án quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc bổ trợ quy hoạch tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra hòn đảo Hòn Thơm, xã Hòn Thơm ; bổ trợ khu đất có tính năng dịch vụ du lịch vui chơi phức tạp và sân golf quy mô diện tích quy hoạnh 2.090 ha tại khu vực Đồng Cây Sao và Bắc sông Cửu Cạn, xã Cửa Cạn. Trên cơ sở quy đổi tính năng 1.718 ha diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp và 372 ha đất rừng phòng hộ ; bổ trợ khu đất có công dụng du lịch nghỉ ngơi, vui chơi thể thao quy mô 142 ha tại phía Bắc rạch Vũng Bầu trên cơ sở quy đổi tính năng 142 ha từ đất nông nghiệp ; kiểm soát và điều chỉnh tính năng sân golf, quy mô 102 ha tại khu đất du lịch sinh thái xanh Cửa Cạn thành đất du lịch sinh thái xanh .
Theo đồ án quy hoạch đất Phú Quốc xu thế đến 2030, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc toàn hòn đảo sẽ được quy hoạch lại một cách hài hòa và hợp lý, từ đó bảo vệ phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội một cách đồng nhất lôi cuốn góp vốn đầu tư và lượng khách du lịch ghé thăm .

Tác giả: Admin