25
12-2021

Cần Thơ bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch ở 2 quận trung tâm

TPO – Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, đồ án quy hoạch cụ thể 1/2000 được lập và phê duyệt theo lao lý trước đây, lúc bấy giờ không còn tương thích. Qua thanh tra rà soát, nhìn nhận những đồ án, Sở Xây dựng yêu cầu bãi bỏ 10 đồ án đã được phệ duyệt trên địa phận quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy .Ủy Ban Nhân Dân TP Cần Thơ vừa có quyết định hành động bãi bỏ so với 10 đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/2000 trên địa phận quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, theo yêu cầu của Sở Xây dựng Cần Thơ. Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, trong quy trình lập và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, những đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/2000 trước đây đã tích hợp vào những đồ án quy hoạch phân khu tỷ suất 1/5000, đã được Ủy Ban Nhân Dân TP Cần Thơ thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 2813 / QĐ-UBND ngày 08/12/2020 so với quận Ninh Kiều, Quyết định số 124 / QĐ-UBND ngày 19/01/2021 so với quận Bình Thủy.

Cần Thơ bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch ở 2 quận trung tâm ảnh 1

Sau khi quy hoạch phân khu được duyệt, việc rà soát, đánh giá các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây, đề xuất bãi bỏ (do không phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị) là cần thiết, nhằm đảm bảo pháp lý trong công tác quản lý tại địa phương, phù hợp theo các quy định.

Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy gồm 11 đồ án. Sau khi phối hợp với UBND hai quận này rà soát, đánh giá các đồ án, Sở Xây dựng đề xuất bãi bỏ 10 đồ án đã được phê duyệt. Trong đó, 5 đồ án thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, 2 đồ án thuộc địa bàn quận Bình Thủy và 3 đồ án có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

Từ đề xuất kiến nghị trên, Ủy Ban Nhân Dân TP Cần Thơ quyết định hành động bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể tỷ suất 1/2000 trên địa phận quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, gồm có : khu TT TP Cần Thơ ( diện tích quy hoạnh 505 ha ) ; khu TT IV Xuân Khánh-Hưng Lợi ( 477 ha ) ; khu Cái Sơn-Hàng Bàng, An Bình ( 171 ha ) ; cồn Cái Khế, phường Cái Khế ( 126,22 ha ) ; khu đô thị và đi dạo vui chơi tại Cồn Khương ( 93,19 ha ) ; khu đô thị Tây Bắc ( Khu A ) Trung tâm III thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều và phường An Thới, Long Hòa, quận Bình Thủy ( 1.274,36 ha ) ; số lượng giới hạn đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông ( 196 ha ) ; hai bên đường Võ Văn Kiệt ( 692 ha ) ; khu những trường ĐH và giáo dục chuyên nghiệp ( 225,84 ha ) ; khu dân cư và chợ Trà Nóc ( 39,39 ha ).

Tác giả: Admin