25
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức được bộc lộ trong map quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội huyện Châu Đức tiến trình năm nay – 2025, khuynh hướng đến năm 2030 .Huyện Châu Đức là huyện thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đời sống văn hóa truyền thống, xã hội, kinh tế tài chính, chính trị ngày một tăng trưởng, huyện đã từ từ hình thành những khu công nghiệp sản xuất chế biến với quy mô tân tiến, những khu công trình giao thông vận tải thủy lợi đang từng bước được góp vốn đầu tư Giao hàng đời sống của nhân dân ; những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống văn nghệ được tổ chức triển khai ngày một phong phú đa dạng chủng loại … Trong tương lai Châu Đức liên tục phấn dấu trở thành huyện có tiềm lực về kinh tế tài chính với những thế mạnh sản xuất chế biến những mẫu sản phẩm nông nghiệp gắn liền với tăng trưởng công nghiệp theo hướng ” công nghiệp hóa – hiện đại hóa ” .Huyện có tổng diện tích quy hoạnh đất tự nhiên là 42.104 ha, có 16 đơn vị chức năng hành chính ( 15 xã và 01 thị xã ) gồm Thị trấn Ngãi Giao và những xã như Quảng Thành, Cù Bị, Xà Bang, Láng Lớn, Bàu Chinh, Bình Ba, Suối Nghệ, Bình Trung, Bình Giã, Xuân Sơn, Sơn Bình, Suối Rao, Đá Bạc, Nghĩa Thành, Kim Long .

Vị trí cụ thể của huyện Châu Đức như sau: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc và tỉnh Đồng Nai; Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ; Phía nam giáp huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa; Phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Cơ cấu sử dụng đất đến năm 2035 của thành phố Vũng Tàu là : Đất ở 5.231,46 ha, chiếm 12,32 %, trong đó đất ở tại nông thông chiếm 907,03 ha ( 2,14 % ) và đất ở tại đô thị chiếm 94,40 ha ( 9,22 % ) ; Đất chưa sử dụng chiếm 1.367,71 ha ( 3,22 % ) .Về quy hoạch, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Quyết định số 3665 / QĐ-UBND được phê duyệt về kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội huyện Châu Đức tiến trình năm nay – 2025, xu thế đến năm 2030 .Theo khuynh hướng sử dụng đất, về đất nông nghiệp, theo hiệu quả kiểm tra thực trạng đất đai, tại thời gian 01/01/2015, diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp của huyện là 35.863,61 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 35.311,04 ha ; đất lâm nghiệp là 397,91 ha ; đất nuôi trồng thuỷ sản là 145,19 ha và đất nông nghiệp khác là 9,51 ha. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( phê duyệt năm 2013 ) dự kiến đến năm 2020, đất nông nghiệp của huyện Châu Đức giảm còn 30.015 ha .Nếu theo quy hoạch này, trong tiến trình năm nay – 2020, đất nông nghiệp sẽ giảm 5.296,04 ha, tương tự với 15 % quỹ đất nông nghiệp hiện hữu. Đây là mức giảm khá lớn. Dự kiến giảm số lượng lớn đất nông nghiệp như trên là do quy hoạch sử dụng đất trước kia thiết kế xây dựng trên cơ sở những chương trình tăng trưởng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tăng trưởng đô thị trên địa phận Châu Đức, với việc dự kiến trong quy trình tiến độ năm nay – 2020 sẽ cơ bản triển khai xong khu công nghiệp – đô thị Châu Đức ( Sonadzi ) và những cụm công nghiệp Bình Trung, Bình Giã. Theo đó nhu yếu sử dụng đất đến năm 2020 cho tăng trưởng khu, cụm công nghiệp lên đến 2837 ha và cho tăng trưởng hạ tầng lên đến 3.732 ha .Qua thực tiễn tiến hành những dự án Bất Động Sản tăng trưởng khu, cụm công nghiệp và tăng trưởng đô thị trong 123 những năm vừa mới qua, trên cơ sở thực trạng sử dụng đất năm ngoái diện tích quy hoạnh đất bằng chưa sử dụng vẫn còn 1.313,40 ( đã tịch thu và triển khai xong bồi thường giải phóng mặt phẳng, nhưng chưa vào sử dụng ) ; để triển khai khuynh hướng tăng trưởng công nghiệp, đô thị cũng như nhu yếu sử dụng đất tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong tiến trình quy hoạch sắp tới, xu thế sử dụng đất trong quy trình tiến độ từ nay đến năm 2020 và năm 2025 như sau : Trong quá trình năm nay – 2025, diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp về cơ bản giữ nguyên như thực trạng năm ngoái, chỉ giảm khoảng chừng 100 – 200 ha để chuyển sang sử dụng cho mục tiêu tăng trưởng dịch vụ, hạ tầng và đất ở. Nhu cầu đất cho tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ sẽ sử dụng từ nguồn đất chưa sử dụng. Dự kiến đến năm 2020, diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trên địa phận Châu Đức sẽ còn khoảng chừng 35.600 ha ( trong đó đất sản xuất nông nghiệp 35.100 ha. – Giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp sẽ liên tục giảm nhẹ khoảng chừng 100 – 200 ha, để chuyển sang sử dụng cho mục tiêu tăng trưởng dịch vụ, du lịch, hạ tầng và đất ở. Theo đó, dự kiến đến năm 2025, diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trên địa phận Châu Đức sẽ còn khoảng chừng 35.600 ha ( trong đó đất sản xuất nông nghiệp 34.950 ha ), đa phần giảm diện tích quy hoạnh đất sản xuất nông nghiệp, còn những loại đất nuôi trồng thủy hải sản và đất lâm nghiệp cơ bản không biến hóa. Đối với nhu yếu đất cho tăng trưởng công nghiệp sẽ liên tục sử dụng từ nguồn đất chưa sử dụng .

Về đất phi nông nghiệp, nhóm đất này bao gồm đất ở, đất chuyên dùng, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nghĩa trang, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng. Hiện trạng diện tích đất phi nông nghiệp của Châu Đức là 5.231,46ha. Tại quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tổng diện tích đất phi nông nghiệp của Châu Đức dự kiến đến năm 2020 là 12.442 ha, ngoài ra theo quy hoạch này còn dự kiến sử dụng đất cho phát triển đô thị là 3.437 ha và đất du lịch 401 ha. Qua thực tiễn triển khai các dự án phát triển KCN, cụm công nghiệp và phát triển đô thị trong những năm vừa qua, trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất 2015 và định hướng phát triển công nghiệp, đô thị cũng như nhu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn quy hoạch sắp tới, định hướng sử dụng đất trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và năm 2025 như sau: Giai đoạn 2016 -2020 diện tích đất phi nông nghiệp tăng khoảng 400ha, trong đó đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp tăng khoảng 180 ha và đất ở, đất dịch vụ, du lịch và cơ sở hạ tầng tăng khoảng 20 ha; tương ứng giảm diện tích đất bằng chưa sử dụng 180 ha và giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp 200 ha. Giai đoạn 2021 -2025 dự kiến diện tích đất phi nông nghiệp tăng khoảng 500 ha, trong đó đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp tăng 300 ha và đất ở, đất dịch vụ, du lịch và hạ tầng tăng khoảng 100 ha; tương ứng giảm diện tích đất bằng chưa sử dụng 300 ha và giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 200 ha. Diện tích các loại đất: quốc phòng, tôn giáo,… dự báo cơ bản ổn định. – Đối với đất chưa sử dụng, tại thời điểm kiểm kê đất đai (đến 01/01/2015), đất bằng chưa sử dụng của Châu Đức là 1.313,40 ha. Diện tích đất này trước đây đã thu hồi và hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp, nhưng chưa đưa vào sử dụng. Dự kiến trong giai đoạn 2016 – 2020 sẽ đưa vào sử dụng khoảng 180 ha và giai đoạn 2021 -2025 sẽ đưa vào sử dụng khoảng 300 ha. Theo đó diện tích đất bằng chưa sử dụng đến năm 2020 còn khoảng 1.133,4ha và đến năm 2025 còn khoảng 833,4 ha. Ngoài ra còn diện tích đất chưa sử dụng là đất đồi núi khoảng 54,31 ha, không thay đổi trong thời kỳ quy hoạch.

Riêng quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh của huyện Châu Đức từ năm năm nay – 2025, xu thế đến năm 2030 không nằm ngoài quy hoạch chung của tỉnh, do vậy nội dung về quốc phòng – bảo mật an ninh sẽ tập trung chuyên sâu nghiên cứu và điều tra những bước tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, những cấu trúc hạ tầng, từng khuôn khổ khu công trình, khuôn khổ khu công trình nào sử dụng được cho quốc phòng – bảo mật an ninh, khi có cuộc chiến tranh quốc phòng – bảo mật an ninh sẽ thống kê thành kế hoạch báo cáo giải trình chỉ huy huyện và Bộ chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh xin chỉ huy .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.Huyện Châu Đức trên map Google vệ tinh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.Ký hiệu những loại đất trên map quy hoạch sử dụng đất .- Xem và tải về toàn văn quyết định hành động phê duyệt quy hoạch quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội huyện Châu Đức TẠI ĐÂY .

– Tham khảo: Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2020 TẠI ĐÂY. 

– Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức TẠI ĐÂY.

Tác giả: Admin