25
12-2021

Quy hoạch phát triển thành phố Cao Lãnh thời kỳ 2021-2025

Quy hoạch tăng trưởng thành phố Cao Lãnh thời kỳ 2021 – 2025 xứng tầm là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá của Tỉnh. Hoàn thiện rất đầy đủ tiêu chuẩn đô thị loại II và tiếp cận những tiêu chuẩn đô thị loại I vào năm 2025, đến năm 2030 đạt đô thị loại I .
07-10-2021 | Quy hoạch tăng trưởng thành phố Sa Đéc thời kỳ 2021 – 2025

Đánh giá và xác định mục tiêu

Tỉnh Đồng Tháp liên tục triển khai Nghị quyết số 01 – NQ / TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 .
Theo Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã nhìn nhận và nhìn nhận những mặt hạn chế, khó khăn vất vả gồm có những nguyên do chủ quan cũng như khách quan về thực thi nghị quyết số 01 – NQ / TU. Qua đó xác lập phương hướng triển khai quy hoạch thành phố Cao Lãnh trong quy trình tiến độ tới 2021 – 2025 .

Mục tiêu quy hoạch thành phố Cao Lãnh

Xây dựng quy hoạch tăng trưởng thành phố Cao Lãnh được đặt trong mối quan hệ với tăng trưởng chung của Tỉnh Đồng Tháp và của vùng đồng bằng sông Cửu Long ; làm động lực thôi thúc kinh tế tài chính – xã hội của Tỉnh và những địa phương khác trong Tỉnh .

Mục tiêu chung :

 • Tiếp tục xây dựng thành phố Cao Lãnh xứng tầm là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá của Tỉnh.
 • Trở thành Thành phố xanh, là đầu tàu trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh của Tỉnh.
 • Hoàn thiện đầy đủ tiêu chí đô thị loại II và tiếp cận các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025; đến năm 2030 đạt đô thị loại I.
 • Trở thành đầu tàu trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh của Tỉnh.
 • Trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và sáng tạo; là nơi khởi nghiệp của doanh nghiệp; kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, bền vững.

Chỉ tiêu đơn cử đến 2025

Những tiềm năng đơn cử trong quy hoạch thành phố Cao Lãnh thời kỳ 2021 – 2025, được thành phố xác lập là trọng tâm để triển khai .

Về chỉ tiêu kinh tế tài chính :

 • Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm.
 • Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2020.
 • Phấn đấu thành lập 02 phường trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính xã Mỹ Trà, xã Mỹ Tân.
 • Xây dựng mô hình làng thông minh ở xã Tân Thuận Tây.
 • Có số doanh nghiệp thành lập mới tăng 5%/năm, có ít nhất 15 dự án khởi nghiệp mới.
 • Phấn đấu hàng năm có ít nhất 05 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên.
 • Tăng cường hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, có 10 dự án đăng ký đầu tư mới trên địa bàn.

Về chỉ tiêu tăng trưởng đô thị

 • Tỷ lệ đô thị hoá đạt 73%.
 • Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 10 trường.
 • Giải quyết việc làm mới cho người lao động: 22.500 người.
 • Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% .
 • Tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch đạt 100%.
 • Tập trung mọi nguồn lực xây dựng tiêu chuẩn đô thị loại II và tiếp cận tiêu chí đô thị loại I.
 • Xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thành phố loại I.

Bên cạnh đó, để triển khai xong quy hoạch thành phố Cao Lãnh hướng đến là đô thị loại II vào năm 2025, tỉnh Đồng Tháp cũng vận dụng quy định quản trị kiến trúc đô thị trong năm 2022 .
Thành phố Cao Lãnh cũng triển khai quy hoạch Dải đô thị dịch vụ – sinh thái xanh ven sông Tiền, những dự án Bất Động Sản sẽ được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm :

 • Trục đường Nguyễn Văn Tre
 • Đường Đê bao ven sông Tiền
 • Đường Nguyễn Thị Lựu

Về tăng trưởng kinh tế tài chính :

Nhằm hoàn thành xong quy hoạch thành phố Cao Lãnh trong thời hạn tới, thành phố xúc tiền cùng những nhà đầu tư tiến hành triển khai những dự án Bất Động Sản đã ký biên bản ghi nhớ và tiếp xúc lôi kéo những nhà đầu tư mới .

Thành phố Cao Lãnh cũng kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Ưu tiên đầu tư vào Cụm công nghiệp dược, phân khu 3.

Thành phố cũng thôi thúc quy hoạch tăng trưởng công nghiệp trên địa phận TP. Cao Lãnh như : Mở rộng khu công nghiệp Trần Quốc Toản, cụm công nghiệp dược ở Quảng Khánh .

Thực hiện có hiệu suất cao quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại những xã Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây ; vùng sản xuất lúa giống ở Mỹ Trà, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi .
Thành phố Cao Lãnh cũng xác lập tăng trưởng thương mại – dịch vụ hạng sang trên nền tảng số, nhất là quy hoạch tăng trưởng khu Trung tâm dịch vụ Tài chính – Ngân hàng ; góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng chợ Cao Lãnh thành đầu mối chợ bán sỉ, tổ chức triển khai chỉnh trang tăng cấp, xây mới những chợ vệ tinh khác ; tăng trưởng mạnh những dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất ; giáo dục, logistics ; tăng trưởng quy mô kinh tế tài chính đêm .

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong quy hoạch thành phố Cao Lãnh

Giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ huy công tác làm việc tiến hành, không cho, sơ kết, nhìn nhận hiệu quả thực thi. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quy trình triển khai ; định kỳ thao tác với tập thể chỉ huy thành phố Cao Lãnh để chỉ huy giải quyết và xử lý kịp thời những vướng mắc, tạo điều kiện kèm theo cho Thành phố tăng trưởng đúng khuynh hướng đề ra .

Rate this post

Tác giả: Admin