25
12-2021

Hà Nội triển khai lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký phát hành Kế hoạch về việc tiến hành công tác làm việc lập kiểm soát và điều chỉnh toàn diện và tổng thể Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 .

CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH SAU 10 NĂM TRIỂN KHAI

Tại văn bản 129 / QĐ-UBND, ký ngày 25/5/2021, chỉ huy thành phố cho biết, việc kiểm soát và điều chỉnh là thiết yếu do trong 10 năm qua, 1 số ít lao lý pháp lý tương quan đến nghành quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ trợ, phát hành mới. Bên cạnh đó đã có sự kiểm soát và điều chỉnh về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp vương quốc, cấp vùng, ảnh hưởng tác động tới đặc thù, công dụng, khuynh hướng tăng trưởng Thủ đô .

Mục tiêu việc điều chỉnh lần này là nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Hà Nội triển khai lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô - Ảnh 1Theo nhu yếu của chỉ huy thành phố, việc tiến hành công tác làm việc lập kiểm soát và điều chỉnh tổng thể và toàn diện Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô sẽ chú trọng vào 3 nội dung đơn cử .Thứ nhất, tổ chức triển khai thanh tra rà soát, nhìn nhận Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 1259 / QĐ-TTg ngày 26-7-2011 .Về việc này, Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Quy hoạch chủ trì, tập trung chuyên sâu thanh tra rà soát tình hình lập, tiến hành những quy hoạch có tương quan, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực thi quy hoạch ; nhìn nhận dân số thực trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và năng lực tăng trưởng .Đồng thời nhìn nhận những nội dung đã triển khai, những tác động ảnh hưởng, hiệu suất cao của việc triển khai theo quy hoạch được duyệt ; những chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố ; nhìn nhận những yếu tố sống sót, chưa ổn trong quy trình tiến hành, những khó khăn vất vả vướng mắc, nguyên do khách quan và chủ quan trong quy trình tiến hành thực thi ; nghiên cứu và phân tích những yếu tố mới trong quy trình tiến hành thực thi quy hoạch và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, nhu yếu kiến thiết xây dựng tăng trưởng Thủ đô sắp tới ; yêu cầu và đề xuất kiến nghị .

Thời gian thực hiện công việc rà soát được tiến hành từ 8/5 – 30/6/2021.

Nội dung thứ hai là tổ chức triển khai lập trách nhiệm quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh tổng thể và toàn diện Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao Viện Quy hoạch kiến thiết xây dựng Hà Nội là đơn vị chức năng tổ chức triển khai triển khai : Tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng đánh giá và thẩm định và báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh tổng thể và toàn diện Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ; tổ chức triển khai lấy quan điểm cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và hội đồng dân cư có tương quan ; tổ chức triển khai xin quan điểm phản biện những tổ chức triển khai hội xã hội nghề nghiệp, những chuyên viên về nghành quy hoạch – kiến trúc .Tiến độ thực thi từ 8/5 – 30/7/2021 .

LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH

Nội dung thứ ba là tổ chức triển khai tiến hành lập Đồ án quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh tổng thể và toàn diện Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng Thủ đô. Công việc này liên tục được giao cho Viện Quy hoạch thiết kế xây dựng Hà Nội thực thi, sau khi trách nhiệm quy hoạch được Thủ tướng nhà nước phê duyệt .

Theo đó, Viện quy hoạch cần chuẩn bị tổ chức lập đồ án quy hoạch (trong vòng 12 tuần); Xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (khoảng 16 tháng); Xem xét, tổ chức xin ý kiến phản biện, góp ý của các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chấp hành Đản bộ thành phố thông qua (khoảng 3 tháng); Hoàn chỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch (khoảng 1 tháng)…

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng phân công rõ nghĩa vụ và trách nhiệm cho từng đơn vị chức năng sở, ngành ; Ủy Ban Nhân Dân những Q., huyện, thị xã trong việc triển khai và phối hợp triển khai những việc làm tương quan .Trong đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung thanh tra rà soát, nhìn nhận quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô ; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trong tổ chức triển khai lập, trình Bộ Xây dựng đánh giá và thẩm định trách nhiệm và đồ án quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh toàn diện và tổng thể quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô ; Phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư bảo vệ lồng ghép thống nhất nội dung giữa Quy hoạch thành phố Hà Nội với Điều chỉnh toàn diện và tổng thể Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 .Viện Quy hoạch là cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng, quá trình tiến hành tổ chức triển khai lập, trình Bộ Xây dựng đánh giá và thẩm định trách nhiệm và đồ án quy hoạch kiểm soát và điều chỉnh ; Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính xem xét, sắp xếp từ nguồn vốn góp vốn đầu tư công cho công tác làm việc lập quy hoạch theo lao lý …

Tác giả: Admin