26
12-2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM thông tin về 3 dự án BĐS “treo” nhiều năm tại Bình Chánh

Cụ thể, đối với dự án khu E thuộc dự án phát triển năm cụm đô thị trong khu đô thị mới Bình Chánh – Nhà Bè, Nam Tp.HCM (khu A, B, C, D, E) của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng: Dự án được Thủ tướng phê duyệt ngày 16/11/1996. Sau đó, Thanh tra TP đã có báo cáo năm 2019 về các nội dung liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Trong đó có kết luận các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện đối với các khu B, C, D, E.

Do đó, Ủy Ban Nhân Dân TP đã chỉ huy xây dựng tổ công tác làm việc để thanh tra rà soát hàng loạt nội dung tương quan đến dự án Bất Động Sản khu A, B, C, D, E trong khu đô thị mới Bình Chánh – Nhà Bè, Nam TP.Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM, đến nay, tổ công tác làm việc đã tổ chức triển khai thanh tra rà soát và đang dự thảo báo cáo giải trình hiệu quả thao tác về những trách nhiệm được giao .

Đối với dự án khu ĐH xã Hưng Long, ngày 5/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn báo cáo TP về quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án khu ĐH Hưng Long (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

Ngày 25/9/2019, UBND TP có công văn về kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư khu ĐH Hưng Long. Trong đó, TP giao Ban quản lý khu Nam tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu ĐH Hưng Long theo quy định.

Sau khi đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2. 000 khu ĐH Hưng Long được TP phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với những cơ quan để tham mưu TP tiến trình, kế hoạch tổ chức triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản theo lao lý .

Với dự án khu đô thị Sing Việt, cử tri kiến nghị giá bồi thường không thỏa đáng, áp dụng quy định cũ để bồi thường cho người dân là không phù hợp thực tế. Kiến nghị xem xét lại các căn cứ pháp lý hiện hành để giải quyết quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trả lời cho yếu tố này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết ngày 8/2/2018, Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân TP có thông tin về Kết luận thống nhất của Phó Tổng Thanh tra nhà nước Đặng Công Huấn và Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP Huỳnh Cách Mạng tương quan đến khiếu nại của một số ít hộ dân tại dự án Bất Động Sản. Trong đó, thống nhất liên tục triển khai theo giải pháp đã được phê duyệt và triển khai việc bán nền đất cho hộ dân. Như vậy, nội dung yêu cầu của những hộ dân tương quan đến công tác làm việc bồi thường, giải phóng mặt phẳng đã dược Ủy Ban Nhân Dân TP và Thanh tra nhà nước xem xét, xử lý theo đúng pháp luật .

Tác giả: Admin