25
12-2021

✅ Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.
Bắc Hồng có diện tích quy hoạnh đất tự nhiên 7,09 km2, nằm ở phía Tây Bắc huyện Đông Anh, tiếp giáp với 5 xã : Nam Hồng, Vân Nội, Nguyên Khê ( thuộc huyện Đông Anh ), xã Phú Cường, xã Phú Minh thuộc huyện Sóc Sơn, thị xã Quang Minh thuộc huyện Mê Linh. ( Nguồn ảnh : Google ) .

1. Vành đai 3

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, TP.HN đáng chú ý quan tâm chăm sóc nhất. Bắc Hồng có diện tích quy hoạnh quy hoạnh đất tự nhiên 7,09 km2, nằm ở phía Tây Bắc huyện Đông Anh, tiếp giáp với 5 xã : Nam Hồng, Vân Nội, Nguyên Khê ( thuộc huyện Đông Anh ), xã Phú Cường, xã Phú Minh thuộc huyện Sóc Sơn, thị xã Quang Minh thuộc huyện Mê Linh. ( Nguồn ảnh : Google ) .

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng ( Đông Anh ) đáng chú ý quan tâm có đoạn tuyến Vành đai 3 dài khoảng chừng 2,392 km. Vành đai 3 qua địa phận xã Bắc Hồng chạy dọc theo đường tàu, điểm đầu ở đoạn Công ty CP Hàn công nghệ cao TP. Hà Nội. Điểm cuối ở nút giao đường tàu – đường Võ Nguyên Giáp .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến Vành đai 3 qua xã Bắc Hồng. ( Nguồn ảnh : Google ) .

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.
Vành đai 3 qua địa phận xã Bắc Hồng chạy dọc theo đường tàu, điểm đầu ở đoạn Công ty CP Hàn công nghệ cao TP. Hà Nội ( thôn Thượng Phúc ) .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 4.
Hình ảnh Vành đai 3 đi qua một số ít khu vực nhà dân từ ảnh vệ tinh. ( Nguồn ảnh : Google ) .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 5.
Trong khi đó, phần nhiều đoạn tuyến đi qua khu vực cánh đồng dọc đường tàu .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 6.
Vành đai 3 qua xã Bắc Hồng kết thúc ở cầu vượt đường tàu trên đường Võ Nguyên Giáp .

2. Đường từ Nam Hồng đến Vành đai 3

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng đáng chú ý quan tâm có tuyến nối đường Nam Hồng với Vành đai 3 dài khoảng chừng 750 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Nam Hồng đoạn gần đình Thượng Phúc, tuyến chạy dọc theo kênh dẫn nước từ đường Nam Hồng cho đến khi cắt Vành đai 3 theo qui hoạch .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 7.
Sơ đồ tuyến đường từ Nam Hồng đến Vành đai 3 ( màu xanh ). ( Nguồn ảnh : Google ) .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở đường Nam Hồng đoạn gần đình Thượng Phúc.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 9.
Tuyến chạy dọc theo kênh dẫn nước từ đường Nam Hồng cho đến khi cắt Vành đai 3 theo qui hoạch .

3. Đường nối Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng đáng quan tâm có một đoạn của tuyến đường nối Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp dài khoảng chừng 2,6 km. Đây là một phần của tuyến đường nối từ chân cầu vượt Quang Minh trên đường Võ Văn Kiệt đến chân cầu vượt đường tàu ở xã Bắc Hồng .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 10.
Sơ đồ tuyến đường nối Võ Văn Kiệt với Võ Nguyên Giáp qua địa phận xã Bắc Hồng. ( Nguồn ảnh : Google ) .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 11.
Tuyến có điểm đầu ở chân cầu vượt Quang Minh trên đường Võ Văn Kiệt, đối lập KCN Quang Minh .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 12.
Tuyến đi qua địa phận xã Nam Hồng .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 13.

Và địa phận xã Bắc Hồng ( Đông Anh ) .

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 14.
Đây là tuyến đường chạy song song với Vành đai 3 qua đường tàu .
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 15.
Tuyến kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp đoạn chân cầu vượt đường tàu .
( Nguồn : Vietnambiz. vn )

Tác giả: Admin