25
12-2021

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM

Quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ xã Bình Khánh được thể hiện trong map quy hoạch chung huyện Cần Giờ đến năm 2020, map quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ và map xu thế tăng trưởng khoảng chừng trống đến năm 2025 của TP HCM.Xã Bình Khánh là một xã thuộc huyện Cần Giờ ( TP Hồ Chí Minh ), có diện tích quy hoạnh quy hoạnh 43,39 km². Bình Khánh là một xã nằm ở phía bắc huyện Cần Giờ. Hiện tại, người dân ở xã Bình Khánh trọn vẹn hoàn toàn có thể chuyển dời vào TT TP TP TP HCM qua đường Rừng Sác gần địa phận xã, sau đó vào TP Hồ Chí Minh bằng bến phà Bình Khánh – Cần Giờ .Hiện nay, người dân xã Bình Khánh muốn chuyển dời tới những địa phương khác, chỉ hoàn toàn có thể qua phà Bình Khánh. Trong tương lai, những dự án Bất Động Sản cầu lớn của TP Hồ Chí Minh trên địa phận huyện Cần Giờ sẽ giúp người dân xã Bình Khánh đi lại thuận tiện hơn .
Từ Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Khánh tới Ủy Ban Nhân Dân huyện Cần Giờ khoảng chừng 42 km, mất 47 phút hoạt động và chuyển dời bằng xe hơi. Tới phố đi bộ Nguyễn Huệ và Ủy Ban Nhân Dân TP TP Hồ Chí Minh khoảng chừng 22 km ( khoảng chừng 1 giờ, đoạn này có qua phà Bình Khánh ). Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải vận tải đường bộ xã Bình Khánh được thể hiện trong map quy hoạch huyện Cần Giờ, map quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ và map xu thế tăng trưởng khoảng chừng trống đến năm 2025 của TP TP Hồ Chí Minh .

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Bình Khánh thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Cần Giờ đến năm 2025 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Bình Khánh bộc lộ trên map Google vệ tinh .
Xem thêm : Bản đồ quy hoạch xã Bình Hưng huyện Bình Chánh cụ thể

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông xã Bình Khánh thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Cần Giờ. (Nguồn: Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM).

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM - Ảnh 3.

Quy hoạch giao thông xã Bình Khánh trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM - Ảnh 4.Ký hiệu giao thông vận tải trên bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025. ( Nguồn : Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP TP HCM ) .

– Xem thêm quy hoạch giao thông xã Bình Khánh trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Cần Giờ TẠI ĐÂY.

– Xem thêm quy hoạch giao thông vận tải xã Bình Khánh trên map khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống, quy hoạch giao thông vận tải TP TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY .
– Cập nhật thêm quy hoạch giao thông vận tải xã Bình Khánh TẠI ĐÂY .

Tác giả: Admin