25
12-2021

Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Vị trí địa lý
Hòa Thạch nằm ở phía Tây huyện Quốc Oai, có tổng số diện tích theo km2 tự nhiên 1.851,09 ha. Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau:
– Phía Bắc giáp với
– Phía Nam giáp với
– Phía Đông giáp với
– Phía Tây giáp với
Đời sống kinh tế – Xã hội
– Toàn xã có 3.012 hộ với 11.295 nhân khẩu (5.549 nam và 5.746 nữ)
– Tổng số lao động trong độ tuổi là 4.830 người chiếm 42,76 % dân số
– Lao động theo ngành nghề:
+ Lao động nông nghiệp là 3.393 người, chiếm 70,25%.
+ Lao động công nghiệp-TTCN là 790 người, chiếm 16,35%.
+ Lao động dịch vụ thương mại là 647 người, chiếm 13,40%
* Đánh giá về tình hình nhân lực của xã:
– Thuận lợi: Hòa Thạch có nguồn lao động dồi dào, tốc độ phát triển dân số trung bình, có thể đáp ứng được nhu cầu lao động cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.
– Khó khăn:
Lao động của xã hầu hết chưa qua đào tạo và chủ yếu là lao động nông nghiệp, hiệu suất lao động thấp.
Trình độ quản lý kinh tế của cán bộ xã còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý dự án trong tình hình mới.
– Tính đến hết Quý I năm 2014 xã Hòa Thạch đã đạt 6/19 tiêu chí (Quy hoạch, điện,bưu điện,nhà ở dân cư, hình thức TCSX, an ninh trật tự), 5 tiêu chí cơ bản đạt (trường học,giáo dục, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị) 8 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, thủy lợi, CSCV Văn hóa, chợ, thu nhập, hộ nghèo, Tỷ lệ lao động thường xuyên có việc làm, y tế).
Tiềm năng của xã
– Xã Hòa Thạch nằm ở phía Tây huyện
– Xã có tổng số diện tích theo km2 là đất đai rộng (diện tích tự nhiên là 1.851,27ha), dân số với quy mô vừa (3.012 hộ và 11.295 nhân khẩu), có thể phát triển kinh tế xã hội toàn diện với tốc độ nhanh.
– Ngành nghề chủ yếu của địa phương là sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới có thể phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đảm bảo ổn định sản xuất lương thực và mở rộng diện tích trang trại nông nghiệp.
– Với điều kiện giao thông tiện lợi, Hòa Thạch có thể đầu tư mở mang các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ để nâng cao thu nhập của người dân.

Hòa Thạch là 1 xã của huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội, nước Việt Nam.Hòa Thạch nằm ở phía Tây huyện Quốc Oai, có tổng số diện tích theo km2 tự nhiên 1.851,09 ha. Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau:- Phía Bắc giáp với xã Phú Cát – Phía Nam giáp với xã Đông Yên – Phía Đông giáp với xã Tuyết Nghĩa – Phía Tây giáp với xã Phú Mãn – Toàn xã có 3.012 hộ với 11.295 nhân khẩu (5.549 nam và 5.746 nữ)- Tổng số lao động trong độ tuổi là 4.830 người chiếm 42,76 % dân số- Lao động theo ngành nghề:+ Lao động nông nghiệp là 3.393 người, chiếm 70,25%.+ Lao động công nghiệp-TTCN là 790 người, chiếm 16,35%.+ Lao động dịch vụ thương mại là 647 người, chiếm 13,40%* Đánh giá về tình hình nhân lực của xã:- Thuận lợi: Hòa Thạch có nguồn lao động dồi dào, tốc độ phát triển dân số trung bình, có thể đáp ứng được nhu cầu lao động cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.- Khó khăn:Lao động của xã hầu hết chưa qua đào tạo và chủ yếu là lao động nông nghiệp, hiệu suất lao động thấp.Trình độ quản lý kinh tế của cán bộ xã còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý dự án trong tình hình mới.- Tính đến hết Quý I năm 2014 xã Hòa Thạch đã đạt 6/19 tiêu chí (Quy hoạch, điện,bưu điện,nhà ở dân cư, hình thức TCSX, an ninh trật tự), 5 tiêu chí cơ bản đạt (trường học,giáo dục, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị) 8 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, thủy lợi, CSCV Văn hóa, chợ, thu nhập, hộ nghèo, Tỷ lệ lao động thường xuyên có việc làm, y tế).- Xã Hòa Thạch nằm ở phía Tây huyện Quốc Oai, có vị trí địa lý thuận lợi, gần các đô thị vệ tinh được quy hoạch như Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai. Ưu thế về giao lưu kinh tế – văn hóa xã hội hơn hẳn nhiều xã trong huyện nhờ tuyến quốc lộ 21A chạy qua xã. Đó là nền tảng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.- Xã có tổng số diện tích theo km2 là đất đai rộng (diện tích tự nhiên là 1.851,27ha), dân số với quy mô vừa (3.012 hộ và 11.295 nhân khẩu), có thể phát triển kinh tế xã hội toàn diện với tốc độ nhanh.- Ngành nghề chủ yếu của địa phương là sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới có thể phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đảm bảo ổn định sản xuất lương thực và mở rộng diện tích trang trại nông nghiệp.- Với điều kiện giao thông tiện lợi, Hòa Thạch có thể đầu tư mở mang các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ để nâng cao thu nhập của người dân.

Tác giả: Admin