26
12-2021

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Global Vietnam Lawyers

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bạn cần tìm hiểu thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cần lưu ý những gì? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được c tổng hợp trong bài viết “Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” dưới đây.

Những loại giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT – BTNMT, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

 • Chuẩn bị đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK.
 • Những chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các loại giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất

Ngoài 02 loại sách vở trên thì tùy thuộc vào nhu yếu ĐK quyền sử dụng đất mà cần chuẩn bị sẵn sàng sách vở chứng tỏ kèm theo từng trường hợp, đơn cử :

 • Trong trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải chuẩn bị sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng
 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.

Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT – BTNMT, người nộp hồ sơ đề nghị làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lựa chọn nộp bản sao hoặc bản chính giấy tờ, cụ thể:

 • Nộp bản chính giấy tờ.
 • Nộp bản sao giấy tờ có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.
 • Bản sao giấy tờ, xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

Bước 1. Nộp hồ sơ

Căn cứ theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ – CP, nơi nộp hồ sơ đề nghị làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

 • Không nộp tại UBND cấp xã
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu (xã, phường, thị trấn nơi có đất)
 • Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (bộ phận một cửa).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Những trường hợp nhận hồ sơ chưa vừa đủ, chưa nộp lệ phí thì trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp đón, giải quyết và xử lý hồ sơ sẽ thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ và hoàn hảo hồ sơ. Cơ quan tiếp đón hồ sơ sẽ ghi vừa đủ thông tin vào Sổ tiếp đón hồ sơ và trả hiệu quả, trao Phiếu tiếp đón cho người nộp hồ sơ .

Bước 3: Giải quyết

Trong tiến trình này, những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai những việc làm theo trách nhiệm để ĐK, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Đối với người sử dụng đất chỉ cần nhớ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đó là thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính. Khi nhận được thông tin nộp tiền thì nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông tin và lưu giữ chứng từ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận .

Bước 4: Trao kết quả

Sau khi Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện quyết định hành động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thì Văn phòng ĐK đất đai sẽ update thông tin vào Sổ địa chính. Giấy chứng nhận sẽ được trao cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính. Hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao cho người được cấp so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Người được cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận lại bản chính sách vở đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận .

Thời hạn giải quyết

Sẽ không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Không quá 40 ngày so với những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả. Thời gian này sẽ không tính thời hạn những ngày nghỉ, ngày lễ hội theo pháp luật của pháp lý. Không gồm có thời hạn tiếp đón hồ sơ tại xã, thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất. Không tính thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với những trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý .
XEM THÊM : Trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân do Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình muốn chuyển quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận được lao lý đơn cử so với 2 trường hợp ( Điều 105 của Luật đất đai năm 2013 ) như sau :

 • Trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất thực hiện quyền hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện.

Điều kiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ điều kiện sau:

 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
 • Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.
 • Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp 2: Có thể phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu chưa thực hiện

Theo khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ thì sẽ đủ điều kiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu:

 • Không vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.
 • Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

Trường hợp 3: Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014

Căn cứ khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, người sử dụng đất lấn, chiếm được cấp giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện kèm theo sau :

 • Đất không có tranh chấp.
 • Đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

XEM THÊM : Thương Mại Dịch Vụ tư vấn luật bất động sản

Tóm lại vấn đề “Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Trên đây là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuẩn. Bao gồm tất cả những thông tin bạn biết về những điều kiện cần để được cấp giấy chứng nhận cũng như thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận là gì. Hi vọng bài viết đã cho bạn cầu trả lời mà bạn cần.

5/5 – ( 500 votes )

Tác giả: Admin