26
12-2021

Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có được chuyển nhượng nhà ở không?

Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có được chuyển nhượng nhà ở không?


Căn cứ theo lao lý tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được triển khai quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo pháp luật, trong đó, người sử dụng đất phải có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( Giấy chứng nhận ). Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp bắt buộc phải có giấy ghi nhận, điểm a khoản 1 Điều 188 loại trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế pháp luật tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013, theo đó, nếu thuộc những trường hợp này thì không bắt buộc phải có Giấy ghi nhận, đơn cử :

–            Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở quy định pháp luật thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định sau đây:

  • Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Trong trường hợp chưa chuyển nhượng thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhập vào Sổ địa chính.

– Trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực thi quyền khi có Giấy ghi nhận hoặc đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy ghi nhận. Căn cứ theo pháp luật tại Điều 118 Luật Nhà ở năm trước, điều kiện kèm theo của nhà tại tham gia thanh toán giao dịch về mua và bán, cho thuê mua phải có đủ điều kiện kèm theo luật định, trong đó, nhà ở phải có giấy ghi nhận theo lao lý của pháp lý. Tuy nhiên, điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm trước không pháp luật bắt buộc trong mọi trừ hợp, đơn cử : – Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ; – Mua bán nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ; – Mua bán nhà tại xã hội, nhà ở Giao hàng tái định cư không thuộc chiếm hữu nhà nước ; – Bán nhà ở theo lao lý tại khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở ; – Chuyển nhượng hợp đồng mua và bán nhà tại thương mại được kiến thiết xây dựng trong dự ạn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở gồm có cả trường hợp đã nhận chuyển giao nhà ở từ chủ góp vốn đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận.

Trong trường hợp này, phải có những giấy tờ khác chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 72 Nghị định 99/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

–          Trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải có giấy tờ theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP về trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

– Trường hợp mua và bán, thuê mua nhà tại xã hội thì phải có những sách vở chứng tỏ đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật tại Điều 63 Luật Nhà ở năm trước về bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội. – Trường hợp mua và bán nhà ở được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo dự án Bất Động Sản để Giao hàng tài định cư thì phải có Giấy ghi nhận hoặc quyết định hành động giao đất, quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản của cơ quan có thẩm quyền và hộ sơ dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt, có Giấy phép kiến thiết xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép kiến thiết xây dựng, có sách vở nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong việc kiến thiết xây dựng và đưa nhà ở vào sử dụng theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng. – Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể mua nhà tại thương mại để Giao hàng tái định cư thì phải có hợp đồng mua và bán nhà ở hoặc hợp đồng đặt hàng mua nhà ở ký kết giữa chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản nhà tại thương mại với đơn vị chức năng được Nhà nước giao sắp xếp nhà tại ship hàng tái định cư kèm theo hồ sơ dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt ; nếu mua nhà ở có sẵn thì phải có thêm sách vở nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong việc thiết kế xây dựng và đưa nhà ở vào sử dụng theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng ; nếu mua nhà hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu sát hoạch triển khai xong việc thiết kế xây dựng phần móng của nhà tại theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng. – Trong trường hợp mua và bán nhà ở theo lao lý tại khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm trước về cho thuê, cho thuê mua, bán nhà tại xã hội thì phải có hợp đồng mua và bán hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở ký với chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản nhà tại xã hội kèm theo biên bản chuyển giao nhà ở và sách vở chứng tỏ đã thanh toán giao dịch hết tiền mua hoặc tiền thuê mua nhà ở cho chủ góp vốn đầu tư. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, vui vẻ liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau :.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 090 384 0440

Tác giả: Admin