26
12-2021

Quyền sử dụng đất đai là gì?

Quyền sử dụng đất đai là một trong những quyền quan trọng được Nhà nước công nhận. Vậy thực chất quyền sử dụng đất đai là quyền gì? Quyền sử dụng đất đai bao gồm những quyền gì? Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp một số kiến thức pháp lý xoay quanh vấn đề quyền sử dụng đất đai.

Quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ pháp luật tại Điều 53 – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, đơn cử :
“ Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên tài nguyên, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác và những loại gia tài do Nhà nước góp vốn đầu tư, quản trị là gia tài công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu và thống nhất quản trị ” .

Bộ luật Dân sự, Luật đất đai đều cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

Luật Đất đai năm 2013 pháp luật : Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do Nhà nước làm chủ chiếm hữu. Nhà nước theo đó trao quyền sử dụng đất cho người dân trải qua hình thức giao đất, cho thuê đất. Pháp luật cũng công nhận quyền sử dụng đất so với những người sử dụng đất không thay đổi và lao lý về quyền cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm chung của người sử dụng đất .
Luật đất đai tuy không có lao lý rõ khái niệm quyền sử dụng đất nhưng luật cũng đưa ra khái niệm về giá quyền sử dụng đất là số tiền tính trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh đất do Nhà nước lao lý hoặc hình thành trong thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất. Còn giá trị quyền sử dụng đất là giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng đất trên đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh xác lập trong một thời hạn sử dụng nhất định .
Người sử dụng đất được sở hữu phần giá trị quyền sử dụng đất, được phép chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất so với những phần diện tích quy hoạnh được giao tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi với Nhà nước .
Căn cứ theo lao lý của pháp lý, quyền sử dụng được chia thành những loại sau đây :

+ Quyền sử dụng đất đai căn cứ theo chủ thể (tổ chức, hộ gia đình hay cá nhân):

Quyền sử dụng đất lúc này được địa thế căn cứ theo ý muốn chủ quan của chủ thể và việc sử dụng đất vào mục tiêu nào là tùy theo chủ thể quyết định hành động. Những quyết định hành động này cần phải nằm trong số lượng giới hạn được cấp có thẩm quyền được cho phép .

+ Quyền sử dụng đất căn cứ vào khách thể (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp hay chưa sử dụng):

Là loại đất này được lao lý sử dụng vào mục tiêu nào thì người sử dụng đất phải làm đúng theo mục tiêu đó. Nếu có sự đổi khác về mục tiêu sử dụng thì phải báo cho cơ quan có thẩm quyền và phải được được cho phép thì mới triển khai .

+ Quyền sử dụng đất căn cứ vào thời gian:

Thời gian sử dụng đất hoàn toàn có thể là trong thời điểm tạm thời hoặc lâu dài hơn, tùy theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền. Từ đó, quyền sử dụng đất của chủ thể cũng được quyết định hành động là trong thời điểm tạm thời hay lâu dài hơn .

+ Quyền sử dụng đất căn cứ theo pháp lý:

Nghĩa là cần địa thế căn cứ theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền khi giao đất, cho thuê đất mà xác lập mục tiêu sử dụng và để biết là quyền sử dụng khởi đầu của tổ chức triển khai, cá thể, hộ mái ấm gia đình trực tiếp trong quyết định hành động hay quyền sử dụng đất thứ hai của người được cho thuê lại, thừa kế .

Người sử dụng đất là gì ?

Người sử dụng đất là những tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước được cho phép sử dụng đất bằng một trong những hình thức giao đất, cho thuê đất, được cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất ; có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm mà pháp lý pháp luật trong thời hạn sử dụng đất .
Người sử dụng đất gồm có những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập, …
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trong nước ;
3. Cộng đồng dân cư gồm hội đồng người Nước Ta sinh sống trên cùng địa phận thôn, làng, tổ dân phố, … và điểm dân cư tựa như có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ ;
4. Cơ sở tôn giáo ( chùa, nhà thời thánh, tu viện, trụ sở của tổ chức triển khai tôn giáo, .. ) ;
5. Tổ chức quốc tế có công dụng ngoại giao gồm cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt khác của quốc tế có tính năng ngoại giao được nhà nước Nước Ta thừa nhận ; cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức triển khai liên chính phủ, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai liên chính phủ ;
6. Người Nước Ta định cư ở quốc tế theo pháp luật của pháp lý về quốc tịch ;
7. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế gồm doanh nghiệp 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, doanh nghiệp Nước Ta mà nhà đầu tư quốc tế mua CP, sáp nhập, mua lại theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư .

Quyền sử dụng đất gồm có những quyền gì ?

Quyền sử dụng đất gồm có những quyền sau đây :
1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
2. Hưởng thành quả lao động, tác dụng góp vốn đầu tư trên đất .
3. Hưởng những quyền lợi do khu công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, tái tạo đất nông nghiệp .
4. Được Nhà nước hướng dẫn và trợ giúp trong việc tái tạo, bồi bổ đất nông nghiệp .
5. Được Nhà nước bảo lãnh khi người khác xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp về đất đai của mình .
6. Được bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất theo lao lý của Luật này .

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Căn cứ lao lý tại Điều 57 – Luật Đất đai năm 2013 đơn cử, những trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm có :
+ Chuyển đất trồng lúa sang trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối .
+ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm .
+ Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp .
+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp .
+ Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất .
+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở .
+ Chuyển đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .
Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng .

Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được lao lý tại khoản 1 – Điều 99 – Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau :
+ Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại những Điều 100, 101 và 102 của Luật Đất đai .
+ Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .
+ Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, nhận khuyến mãi cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ .
+ Người được sử dụng đất theo hiệu quả hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành .
+ Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất .
+ Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, hku kinh tế tài chính .
+ Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất .
+ Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .
+ Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có .
+ Người sử dụng đất ý kiến đề nghị cấp đổi học cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .

Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 19 – Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều, khoản của Luật Đất đai, pháp luật những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất gồm có những trường hợp sau đây :
+ Tổ chức, hội đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản trị thuộc những trường hợp pháp luật tại Điều 8 – Luật Đất đai năm 2013 .
+ Người đang quản trị, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã .
+ Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư thiết kế xây dựng, kinh doanh thương mại kiến trúc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu kinh tế tài chính .
+ Người nhận khoán đất trong những nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản trị rừng phòng hộ, ban quản trị rừng đặc dụng .

+ Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Người sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nhưng đã có thông tin hoặc quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .
+ Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu thiết kế xây dựng khu công trình công cộng gồm đường giao thông vận tải, khu công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí ; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin ; khu đi dạo vui chơi ngoài trời ; nghĩa trang ; nghĩa trang không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại .

Với những nội dung chia sẻ về quyền sử dụng đất đai trên đây, chúng tôi hy vọng đã giúp Quý độc giả phần nào trong việc hiểu cũng như thực hiện quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Quý độc giả có những quan tâm, vướng mắc hãy liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn 1900 6557 để được chia sẻ, hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Admin