26
12-2021

Thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết điều gì?

tin tức trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết điều gì ?

Tôi có yếu tố vướng mắc, mong luật sư giải đáp giúp. Cho tôi hỏi thông tin trong những trang ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa gì ? Xin cảm ơn .

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo Luật Đất đai 2013, Điều 3. Giải thích từ ngữ

16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .
Theo Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất tại Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận. Theo đó trang 1 Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận

Điều 6. Thể hiện thông tin thửa đất tại trang 2 của Giấy chứng nhận

Thông tin về thửa đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với tất cả các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau: Thửa đất số: ghi số hiệu của thửa đất trên bản đồ địa chính theo quy định về thành lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp sử dụng bản trích đo địa chính ( so với nơi chưa có map địa chính ) để cấp Giấy chứng nhận thì ghi số hiệu thửa đất trên bản trích đo ; trường hợp trích đo địa chính một thửa đất thì số hiệu thửa đất được ghi ” 01 ” .
Tờ map số : ghi số thứ tự tờ map địa chính có thửa đất cấp Giấy chứng nhận trong khoanh vùng phạm vi mỗi đơn vị chức năng hành chính cấp xã. Trường hợp sử dụng bản trích đo địa chính để cấp Giấy chứng nhận thì ghi số hiệu tờ trích đo thửa đất .
Địa chỉ thửa đất : ghi tên khu vực ( xứ đồng, điểm dân cư, … ) ; số nhà, tên đường phố ( nếu có ), tên đơn vị chức năng hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có thửa đất .
Diện tích : ghi diện tích quy hoạnh của thửa đất bằng số Ả Rập theo đơn vị chức năng mét vuông ( mét vuông ), được làm tròn số đến một chữ số thập phân .
Mục đích sử dụng đất được ghi theo lao lý sau :
Thời hạn sử dụng đất được ghi theo pháp luật như sau :
a ) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định hành động giao đất, cho thuê đất ; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;
b ) Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì ghi ” Thời hạn sử dụng đất đến ngày … / … / … ( ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng ) ” ;
c ) Trường hợp thời hạn sử dụng đất là không thay đổi vĩnh viễn thì ghi ” Lâu dài ” ;
d ) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích quy hoạnh đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục tiêu sử dụng đất ” Đất ở : Lâu dài ; Đất … ( ghi tên mục tiêu sử dụng theo thực trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp so với phần diện tích quy hoạnh vườn, ao không được công nhận là đất ở ) : sử dụng đến ngày … / … / … ( ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng ) ” .
8. Nguồn gốc sử dụng được ghi theo lao lý như sau :
a ) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì ghi ” Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ” ;

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”;

c ) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê ( kể cả trường hợp thuê đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) thì ghi ” Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần ” ;
d ) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm ( kể cả trường hợp thuê đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) thì ghi ” Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm ” ;
đ ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất, kể cả hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất vào mục tiêu phi nông nghiệp thuộc chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì ghi ” Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất ” ;
e ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chính sách giao đất không thu tiền thì ghi ” Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất ” ;
g ) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa hoặc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận mà không biến hóa mục tiêu sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được bộc lộ theo lao lý tại Thông tư này .
Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chưa ghi nguồn gốc sử dụng đất thì địa thế căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đã được xét duyệt trước đây và pháp luật của pháp Luật Đất đai tại thời gian cấp Giấy chứng nhận để xác lập và bộc lộ nguồn gốc sử dụng đất theo pháp luật tại Thông tư này ;
h ) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền ( như nhận quy đổi ; nhận chuyển nhượng ủy quyền ; nhận thừa kế ; được khuyến mãi ngay cho ; nhận góp vốn ; trúng đấu giá ; giải quyết và xử lý nợ thế chấp ngân hàng ; xử lý tranh chấp ; do xử lý khiếu nại, tố cáo ; thực thi quyết định hành động ( hoặc bản án ) của Tòa án ; triển khai quyết định hành động thi hành án ; … ) ; tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được biểu lộ theo lao lý tại Thông tư này. Ví dụ : ” Nhận chuyển nhượng ủy quyền đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất ” .
Trường hợp nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu khác mà phải làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức pháp luật tại những Điểm a, b, c và d Khoản này tương thích với hình thức thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
i ) Trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận thì ghi như pháp luật so với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ( nếu người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục tiêu ) ; ghi theo lao lý so với trường hợp Nhà nước cho thuê đất ( nếu người sử dụng đất chuyển sang thuê đất hoặc liên tục thuê đất như trước khi chuyển mục tiêu ) ; ghi như trước khi chuyển mục tiêu sử dụng đất so với trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền chuyển mục tiêu và không phải chuyển sang thuê đất ;
k ) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính theo hình thức trả tiền một lần thì ghi ” Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ( hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp, … ) ” .
Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính theo hình thức trả tiền hàng năm thì ghi ” Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp góp vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ( hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp, ..
l ) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích quy hoạnh có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần lượt ghi từng loại nguồn gốc và diện tích quy hoạnh có nguồn gốc đó kèm theo ;
m ) Trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý thì ghi miễn, giảm vào Giấy chứng nhận theo lao lý tại Điều 13 của Thông tư này .
9. Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp mà có nhu yếu cấp chung một Giấy chứng nhận thì bộc lộ theo lao lý như sau :
a ) Địa chỉ sử dụng đất : bộc lộ thông tin địa chỉ chung của những thửa đất, gồm có tên xứ đồng ( nếu có ) và tên đơn vị chức năng hành chính cấp xã, huyện, tỉnh ;
b ) Các thông tin về thửa đất số, tờ map số, diện tích quy hoạnh, hình thức sử dụng, mục tiêu sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất được bộc lộ theo pháp luật tại những Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này vào bảng dưới đây :

Tờ bản đồ số

Thửa đất số Diện tích ( mét vuông ) Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng Nguồn gốc sử dụng
Sử dụng riêng Sử dụng chung

c ) Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp mà không biểu lộ hết trên trang 2 của Giấy chứng nhận thì cấp Giấy chứng nhận khác cho những thửa đất còn lại theo lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản này .
Tại trang 2 của Giấy chứng nhận Thể hiện nội dung ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính .

CafeLand kết hợp Công ty luật TNHH Đức An

Xem thêm : https://cafeland.vn/kien-thuc/thong-tin-tren-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-biet-dieu-gi-73744.html

Tác giả: Admin