23
02-2022

Quản trị dòng tiền – vấn đề sống còn của doanh nghiệp

Dòng tiền trong doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là nguồn sống, dòng chảy của doanh nghiệp. Quản trị được dòng tiền trong những doanh nghiệp nhỏ còn giúp doanh nghiệp kiểm soát và điều chỉnh vốn, lôi kéo góp vốn đầu tư và bảo vệ đời sống cho cán bộ nhân viên cấp dưới .
Dòng tiền ( Cash Flow ) được hiểu là dòng chảy của tiền, sự hoạt động vào, ra của đồng xu tiền ( tức là thu và chi ) trong một shop, doanh nghiệp, dự án Bất Động Sản hoặc mẫu sản phẩm kinh tế tài chính nào đó .

Tại sao phải quản trị dòng tiền?

Mục tiêu của những doanh nghiệp là tạo ra được một dòng tiền dương, tức là làm thế nào để nhận tiền vào nhiều hơn chi tiền ra. Điều này nghe thì có vẻ đơn thuần nhưng rất nhiều doanh nghiệp gặp yếu tố với dòng tiền của mình. Nếu lệch giá không không thay đổi, việc thanh toán giao dịch những ngân sách liên tục như tiền lương, điện, nước … cũng gặp nhiều khó khăn vất vả .

Giữ được cho dòng tiền luôn dương là một điều rất “tuyệt” đối với doanh nghiệp nhỏ. Và để báo cáo tình hình dòng tiền của mình, các công ty sẽ lập ra một bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo này sẽ cho thấy bức tranh tổng thể về dòng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh.

Vì vậy, để quản trị được dòng tiền tốt, doanh nghiệp cần chú trọng thiết kế xây dựng được mạng lưới hệ thống những quy định kinh tế tài chính, quy định tiêu tốn nội bộ, quy định tiền lương và khen thưởng làm bộ khung cho quản trị dòng tiền, hoạt động giải trí quản trị có tính linh động và năng động cao nhằm mục đích thích ứng với sự biến hóa của môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại .
Doanh nghiệp cần kiến thiết xây dựng được kế hoạch dòng tiền trong thời gian ngắn để cân đối thu chi liên tục, sử dụng ít nợ vay trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, dựa nhiều vào nguồn vốn chủ sở hữu giúp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính .

Việc xây dựng được những chỉ tiêu kiểm soát thường xuyên như: giá thành, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu để thực hiện kiểm soát hoạt động kinh doanh, thực hiện phân tích tài chính định kỳ để kiểm soát tình hình tài chính và tư vấn cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Vai trò của quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp nhỏ

Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp nhỏ có một vai trò rất quan trọng, dòng tiền đóng vai trò bảo vệ rất đầy đủ và kịp thời nguồn vốn cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, sản xuất của doanh nghiệp .
Trong quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp thường phát sinh những nhu yếu vốn thời gian ngắn và dài hạn cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại liên tục của doanh nghiệp cũng như cho góp vốn đầu tư tăng trưởng. Vai trò của quản trị dòng tiền trước hết biểu lộ ở chỗ xác lập đúng đắn những nhu yếu về vốn cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong mỗi thời gian và phân phối kịp thời những nhu yếu vốn cho hoạt động giải trí của doanh nghiệp .

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đã nảy sinh nhiều hình thức mới cho phép các doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài. Do vậy, vai trò của quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp ngày càng quan trọng hơn trong việc chủ động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng và liên tục với chi phí huy động vốn ở mức thấp.

Quản trị dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc nhìn nhận và lựa chọn dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, hợp đồng làm ăn trên cơ sở nghiên cứu và phân tích năng lực sinh lời và mức độ rủi ro đáng tiếc của dự án Bất Động Sản từ đó góp thêm phần chọn ra sự lựa chọn tối ưu nhất .
Hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp nhờ vào rất lớn vào việc tổ chức triển khai sử dụng vốn. Việc kêu gọi kịp thời những nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng để doanh nghiệp hoàn toàn có thể chớp lấy được những thời cơ kinh doanh thương mại. Việc hình thành và sử dụng tốt những quỹ của doanh nghiệp, cùng với việc sử dụng những hình thức thưởng, phạt vật chất hài hòa và hợp lý sẽ góp thêm phần quan trọng thôi thúc cán bộ công nhân viên gắn liền với doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu suất lao động, góp thêm phần nâng cấp cải tiến sản xuất kinh doanh thương mại nâng cao hiệu suất cao sử dụng tiền vốn .
Thông qua những tình hình những nguồn thu chi và việc thực thi những chỉ tiêu kinh tế tài chính, những nhà quản trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhìn nhận khái quát và trấn áp được những mặt hoạt động giải trí của doanh nghiệp, phát hiện được kịp thời những sống sót vướng mắc trong kinh doanh thương mại, từ đó hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí tương thích với diễn biến thực tiễn kinh doanh thương mại .

Tác giả: Admin