26
12-2021

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – CÔNG TY LUẬT NGUYỄN LÊ TRẦN & CỘNG SỰ

Hiện nay, việc tặng cho quyền sử dụng đất không còn quá lạ lẫm, cha mẹ tặng cho con cháu ; người có đất đai tặng cho người khác, .. Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó, bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất cùng diện tích quy hoạnh thửa đất cho bên được tặng cho mà không nhu yếu đền bù. Để tránh những rủi ro đáng tiếc không đáng có trong quy trình triển khai việc tặng cho thì pháp lý đã có những lao lý về yếu tố này như sau :

1/ Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a ) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ;
b ) Đất không có tranh chấp ;
c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
d ) Trong thời hạn sử dụng đất. ”

Trường hợp người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật đất đai 2013

Trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền tặng cho đất đai khi :
Thứ nhất, trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất ;
Thứ hai, trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực thi quyền tặng cho khi có điều kiện kèm theo để cấp giấy ghi nhận ( chưa cần có giấy ghi nhận ) .

2/ Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013:

“ …
Việc công chứng, xác nhận hợp đồng, văn bản thực thi những quyền của người sử dụng đất được thực thi như sau :
a ) Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản pháp luật tại điểm b khoản này ;

d ) Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác nhận thực thi tại Ủy ban nhân dân cấp xã. ”

Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Luật công chứng 2014 quy định về hồ sơ công chứng bao gồm:

– Phiếu nhu yếu công chứng ;
– Dự thảo hợp đồng tặng cho ;

– Bản sao giấy tờ tùy thân;

– Bản sao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ;
– Bản sao sách vở khác có tương quan đến hợp đồng tặng cho :
+ Tùy thực trạng hôn nhân gia đình của người nhu yếu công chứng thì phân phối giấy ghi nhận đăng ký kết hôn ; giấy xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình ; quyết định hành động ly hôn ; văn bản cam kết về thực trạng hôn nhân gia đình hoặc tờ khai đăng ký kết hôn tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi đăng ký kết hôn .
+ Giấy tờ chứng tỏ nguồn gốc gia tài riêng : Di chúc, văn bản khai nhận, thỏa thuận hợp tác phân loại di sản thừa kế, hợp đồng tặng cho, văn bản cam kết về gia tài, văn bản thỏa thuận hợp tác chia gia tài chung .
– Văn bản cam kết của những bên tặng cho về đối tượng người tiêu dùng tặng cho là có thật .

Sau khi thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, các bên sẽ tiến hành thủ tục đăng ký sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai căn cứ theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013:

“ …
Đăng ký dịch chuyển được thực thi so với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã ĐK mà có biến hóa sau đây :

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b ) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên ;
… ”
Khi tặng cho quyền sử dụng đất thì phải ĐK dịch chuyển đất đai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định hành động tặng cho .
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi vướng mắc cần được tư vấn của quý khách xin sung sướng liên hệ qua số điện thoại cảm ứng, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được tương hỗ .

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938343384 (Ls Binh) – 0938132982 (Ls Quyền) – 0977761893 (Ls Huy)

Email: nltlawfirm@gmail.com

Luật sư hàng đầu tại ILAW:

http://i-law.vn/luat-su/nguyen-duy-binh-301?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

Tác giả: Admin