26
12-2021

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Để thực hiện được cần đáp ứng một số điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, Loại đất được thế chấp

Theo khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất thuộc một trong những loại đất sau được quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng nhà nước :

– Đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức;

– Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất ; – Đất được cho thuê trả tiền đất một lần cho cả thời hạn thuê ; – Đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ; – Đất nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng cho, nhận thừa kế.

Thứ hai, Thời điểm được thế chấp

Thời điểm người sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất là sau khi : – Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ; – Trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được triển khai thế chấp sau khi có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất ; – Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất khi có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện kèm theo để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; – Người sử dụng đất chậm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trước khi triển khai thế chấp quyền sử dụng đất. Như vậy, để thế chấp quyền sử dụng đất cần cung ứng điều kiện kèm theo về loại đất và thời gian được thế chấp quyền sử dụng đất.

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Thứ ba, Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất

Điều 188 Luật Đất Đai 2013, khi thế chấp quyền sử dụng đất cần thực thi những thủ tục sau : – Kiểm tra Giấy ghi nhận hoặc những sách vở hợp pháp khác để xác lập tính xác nhận của Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tương quan đến quyền sử dụng đất ; – Xác định đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ; – Kiểm tra thực địa, khảo sát, đo đạc và thực thi định giá gia tài ; – Nhận bản gốc Giấy ghi nhận hoặc những sách vở hợp pháp khác theo pháp luật ; – Lập và ký Hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng nhà nước và bên thế chấp ( người có quyền sử dụng đất ), triển khai công chứng hợp đồng thế chấp tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng. – Đăng ký thế chấp tại Văn phòng ĐK đất đai. Lưu ý : Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà gia tài gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì gia tài gắn liền với đất cũng thuộc gia tài thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ( khoản 3 Điều 318 Bộ luật Dân sự năm ngoái )

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0903.888.087

Tác giả: Admin