25
12-2021

Hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi

Đối với thực trạng những dự án Bất Động Sản quy hoạch treo làm tiêu tốn lãng phí nguồn lực, thiệt hại đến quyền và quyền lợi người dân và Nhà nước, gây bức xúc xã hội, Theo Bộ Xây dựng, thực trạng “ quy hoạch treo ” là do việc tổ chức triển khai tiến hành góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng chậm hoặc không thực thi theo quy hoạch. Đây là hiện tượng kỳ lạ làm tiêu tốn lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng tác động xấu đi đến quyền, quyền lợi người dân và Nhà nước, gây bức xúc xã hội như cử tri đã nêu .
Pháp luật hiện hành đã pháp luật đơn cử về việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, quản trị và tổ chức triển khai triển khai quy hoạch. Trong đó có những pháp luật bảo vệ về quyền của những tổ chức triển khai, cá thể trong khu vực quy hoạch nhưng Nhà nước chưa thực thi tịch thu, pháp luật điều kiện kèm theo chung so với cấp giấy phép thiết kế xây dựng có thời hạn so với khu vực quy hoạch chưa thực thi tịch thu …leftcenterrightdel

Rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi

Thực hiện Nghị quyết số 59/2018 / QH14 ngày 16/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 về triển khai chủ trương, pháp lý về quy hoạch, quản trị, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành đến hết năm 2018, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 28 / BC-BXD ngày 15/3/2019 về yếu tố này, trong đó, Bộ Xây dựng đã xác lập rõ những nguyên do và yêu cầu những giải pháp khắc phục. Quốc hội cũng đã phát hành Nghị Quyết số 82/2019 / QH14 ngày 14/6/2019 về liên tục triển khai xong, nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao thực thi chủ trương pháp lý về quy hoạch, quản trị, sử dụng đất đai tại đô thị .

Quan điểm của Bộ Xây dựng là Nhà nước phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tại khu vực “quy hoạch treo”. Hiện nay, để tăng cường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng tại địa chỉ http://quyhoach.xaydung.gov.vn. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đôn đốc các địa phương đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng tại địa phương lên Cổng thông tin điện tử về quy hoạch xây dựng theo trách nhiệm quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Với nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước được giao trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng, trong thời hạn tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với những Bộ, ngành và địa phương liên tục tăng cường thực thi những trách nhiệm, giải pháp. Cụ thể, tổ chức triển khai tiến hành triển khai nghiêm Nghị quyết số 82/2001 9 / QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 116 / NQ-CP của nhà nước. Đề xuất với cấp có thẩm quyền phát hành những chính sách chủ trương lôi cuốn góp vốn đầu tư ( xã hội hóa ) và đa dạng hóa hình thức góp vốn đầu tư ( BT, PPP. .. ) cho việc góp vốn đầu tư những khu công trình xã hội như khu vui chơi giải trí công viên cây xanh, y tế, giáo dục và giao thông vận tải. Triển khai thực thi Chỉ thị số 05 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước về việc tăng cường kiểm soát và chấn chỉnh công tác làm việc quy hoạch thiết kế xây dựng, quản trị tăng trưởng theo đô thị theo quy hoạch được duyệt .

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc, làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Tăng cường nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử Quốc gia về quy hoạch xây dựng và đôn đốc các địa phương kịp thời đăng tải thông tin quy hoạch để người dân thuận tiện theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Đối với chính quyền sở tại những địa phương cần triển khai cần thanh tra rà soát quy hoạch, kịp thời kiểm soát và điều chỉnh hoặc hủy bỏ những quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch, công khai minh bạch quy hoạch và kế hoạch triển khai theo đúng pháp luật. Lập kế hoạch góp vốn đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư tăng trưởng đô thị, hạ tầng đô thị .
Theo Bộ Xây dựng, cần kiến thiết xây dựng chương trình đô thị, khu vực tăng trưởng đô thị và trấn áp ngặt nghèo vận tốc, chất lượng tăng trưởng đô thị. Cụ thể hóa những lao lý, văn bản pháp lý tương thích với điều kiện kèm theo đặc trưng của địa phương trong việc tham gia của hội đồng dân cư ; tăng cường giám sát của dân cư và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở địa phương ; thông dụng và tuyên truyền sự tham gia của người dân trong quy trình thực thi quy hoạch. Tăng cường tuyên truyền, phổ cập sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp những pháp luật của pháp lý về quy hoạch, quản trị tăng trưởng đô thị và quản trị đất đai nhằm mục đích hiểu đúng và vận dụng đúng, bảo vệ việc sử dụng nguồn tài nguyên đất đai thực sự có hiệu suất cao, đặc biệt quan trọng tại những đô thị. Kịp thời giải quyết và xử lý những vi phạm trong việc thực thi quy hoạch .

H.T

Tác giả: Admin