26
12-2021

Hướng dẫn thủ tục cấp đổi Sổ đỏ mới nhất

Trong một số ít trường hợp Sổ đỏ bị hư hỏng, kích cỡ thửa đất đổi khác … thì hộ mái ấm gia đình, cá thể hoàn toàn có thể làm đơn nhu yếu đổi Sổ đỏ mới. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục cấp đổi Sổ đỏ .

Khi nào được cấp đổi Sổ đỏ?

Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng đã cấp được thực thi trong 04 trường hợp sau :

Trường hợp 1: Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp 2 : Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách nát, hư hỏng ;
Trường hợp 3 : Do triển khai dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác lập lại diện tích quy hoạnh, kích cỡ thửa đất ;
Trường hợp 4 : Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là gia tài chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có nhu yếu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng .

Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ

Hướng dẫn thủ tục cấp đổi Sổ đỏ (Ảnh minh họa)
 

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi Sổ đỏ

Chuẩn bị hồ sơ:

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT thì hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhu yếu chuẩn bị sẵn sàng 01 bộ hồ sơ, gồm :
– Đơn đề xuất cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10 / ĐK ;
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp ;
– Bản sao hợp đồng thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp so với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập map địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp ngân hàng tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .

Quy trình thực hiện thủ tục cấp đổi:

Bước 1. Nộp hồ sơ
Địa điểm nộp hồ sơ :
– Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp đón hồ sơ theo pháp luật của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nếu có nhu yếu .
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Nếu hồ sơ đủ :
+ Ghi rất đầy đủ thông tin vào Sổ đảm nhiệm hồ sơ ;
+ Trao Phiếu tiếp đón hồ sơ cho người nộp hồ sơ .
Bước 3. Giải quyết nhu yếu
– Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm :
+ Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn ý kiến đề nghị về nguyên do cấp đổi Giấy chứng nhận ;
+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ;
+ Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ;
– Trao hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã .
Thời hạn triển khai :
Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP thì thời hạn xử lý nhu yếu cấp đổi như sau :
– Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .
– Trường hợp cấp đổi hàng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại map là không quá 50 ngày ;
– Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì thời hạn thực thi được tăng thêm 10 ngày .
– Thời gian này không tính thời hạn những ngày nghỉ, ngày lễ hội theo lao lý của pháp lý ; không tính thời hạn đảm nhiệm hồ sơ tại xã, thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất ; không tính thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý, thời hạn trưng cầu giám định .
– Kết quả xử lý thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày thao tác kể từ ngày có tác dụng xử lý .

Lệ phí cấp đổi:

– Mức thu lệ phí địa chính do HĐND cấp tỉnh quyết định hành động nên mỗi tỉnh sẽ có mức tiền khác nhau .
Trên đây là hướng dẫn thủ tục cấp đổi Sổ đỏ theo pháp luật mới nhất. Để biết thêm những lao lý về đất đai, hãy xem tại phân mục Đất đai – Nhà ở của LuatVietnam .

Khắc Niệm

Tác giả: Admin