26
12-2021

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi hộ mái ấm gia đình, cá thể đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu yếu thì sẵn sàng chuẩn bị và nộp hồ sơ theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .* Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất dưới đây vận dụng so với hộ mái ấm gia đình, cá thể ( gọi tắt là thủ tục cấp Giấy chứng nhận )

1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

– Đơn ĐK, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 a / ĐK .
– Chứng từ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; sách vở tương quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai, gia tài gắn liền với đất ( nếu có ) .
Ngoài 02 loại sách vở trên thì tùy thuộc vào nhu yếu ĐK quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà cần chuẩn bị sẵn sàng sách vở chứng tỏ theo từng trường hợp, đơn cử :
– Trường hợp ĐK quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .
– Trường hợp ĐK về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có sách vở chứng tỏ quyền sở hữu tài sản đó ( thường thì gia tài cần ĐK là nhà ở ) .
Trường hợp ĐK về quyền sở hữu nhà ở hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng thì phải có sơ đồ nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng ( trừ trường hợp trong sách vở về quyền sở hữu nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng đã có sơ đồ tương thích với thực trạng nhà tại, khu công trình đã kiến thiết xây dựng ) .
* Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT, người nộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận được lựa chọn nộp bản sao hoặc bản chính sách vở, đơn cử :
– Nộp bản sao sách vở đã có công chứng hoặc xác nhận theo lao lý của pháp lý về công chứng, xác nhận .
– Nộp bản sao sách vở và xuất trình bản chính để người tiếp đón hồ sơ kiểm tra so sánh và xác nhận vào bản sao .
– Nộp bản chính sách vở .

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtThủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)
 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Căn cứ Điều 60 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, nơi nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận được pháp luật như sau :
Cách 1 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nếu có nhu yếu ( xã, phường, thị xã nơi có đất )

Cách 2: Không nộp tại UBND cấp xã

– Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp đón hồ sơ theo pháp luật của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ( bộ phận một cửa ) .
– Nơi chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai thì nộp tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện .

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cơ quan tiếp đón hồ sơ có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi khá đầy đủ thông tin vào Sổ đảm nhiệm hồ sơ và trả tác dụng và trao Phiếu tiếp đón cho người nộp hồ sơ .
– Trường hợp nhận hồ sơ chưa rất đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp đón, giải quyết và xử lý hồ sơ phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ .

Bước 3: Giải quyết

– Trong quá trình này, những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực thi những việc làm theo trách nhiệm để ĐK, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất .
– Đối với người sử dụng đất chỉ cần nhớ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đó là thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ( tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận … ). Khi nhận được thông tin nộp tiền thì nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông tin và lưu giữ chứng từ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận .

Bước 4: Trao kết quả

– Sau khi Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện quyết định hành động cấp Giấy chứng nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thì Văn phòng ĐK đất đai sẽ update thông tin vào Sổ địa chính và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao cho người được cấp so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã .
– Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính sách vở đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận .

* Thời hạn giải quyết

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP, thời hạn thực thi do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật nhưng :
– Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; không quá 40 ngày so với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .

– Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Kết luận: Trên đây là thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp xã (đây là nơi nộp thuận tiện nhất), nộp tiền theo thông báo và nhận Giấy chứng nhận.

>> Toàn bộ các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ năm 2020

Khắc Niệm

Tác giả: Admin