26
12-2021

Tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là giấy được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Vấn đề mà nhiều người luôn thắc mắc hiện nay là làm thế nào để tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết vấn đề này.

Có tra cứu được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trên thực tế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay được làm giả rất nhiều khi thực hiện các thủ tục lên quan đến việc mua bán nhà, mua bán đất, thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó việc tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rất nhiều người quan tâm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Bộ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Gồm 1 tờ có 4 trang, trang 1 là phần quốc hiệu, tiêu ngữ và dòng chữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trang 2 là ghi các thông tin về thửa đất; trang 3 là sơ đồ thửa đất và trang 4 là những thông tin thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nội dung và hình thức đơn cử của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lao lý đơn cử tại thông tư 23/2014 Thông tư của Bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .
Các thông tin về nội dung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Văn phòng ĐK đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai hoặc Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất ( so với những nơi chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai ) tự in, viết khi chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận biến hóa vào Giấy chứng nhận đã cấp .
Một số thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần tra cứu là :
– Cần nắm được những thông tin về thực trạng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bị thế chấp ngân hàng hay không ;
– tin tức về những thanh toán giao dịch đã thực thi mua và bán trước kia của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;
– Kiểm tra thông tin về quy hoạch của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;
– Kiểm tra xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thật hay giả .
Theo đó cá thể, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể thực thi việc tra cứu thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cách nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền là văn phòng ĐK đất đai nơi có đất .
>> >> > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

>> >> >> Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực thi theo những bước sau đây :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ phải nộp phiếu nhu yếu hoặc là gửi văn bản nhu yếu cho cơ quan có thẩm quyền cung ứng tài liệu đất đai theo mẫu số 01 / PYC được pháp luật đơn cử tại thông tư 34/2014 Thông tư của Bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường .

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại cơ quan ĐK nhà đất

– Cơ quan có thẩm quyền phân phối tài liệu đất đai ở TW là Trung tâm tài liệu và thông tin đất đai thuộc Tổng cụ quản trị đất đai, Bộ tài nguyên và môi trường tự nhiên .
– Cơ quan có thẩm quyền phân phối tài liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng ĐK đất đai. Ở những địa phương chưa thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu đất đai, Văn phòng ĐK đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối tài liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản trị hồ sơ địa chính .
– Tổ chức, cá thể khi nộp hồ sơ xin cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể nộp hồ sơ bằng một trong những phương pháp như : Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền ; nộp qua đường bưu điện, gửi qua đường công văn, fax hoặc gửi qua thư điện tử, qua cổng thông tin đất đai .
Như vậy để tạo thuận tiện cho người muốn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tổ chức triển khai, cá thể hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những phương pháp như trên .

Bước 3 : Nhận tác dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nhận được phiếu nhu yếu phân phối tài liệu cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết và xử lý và thông tin về nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính cho cá thể, tổ chức triển khai. Nếu phủ nhận cung ứng tài liệu thì cần có vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Khi tổ chức triển khai, cá thể đã thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo thông tin thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cung ứng thông tin về tài liệu đất đai theo nhu yếu .

Nếu cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì sẽ phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể nhu yếu phân phối tài liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn phân phối tài liệu đất đai được xác lập theo thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan cung ứng tài liệu đất đai và người có nhu yếu bằng hình thức hợp đồng .

Hy vọng bài viết trên đã giải đáp được những thắc mắc khi tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi khách hàng có vấn đề thắc mắc cần tư vấn hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 19006557.

>> >> > Tham khảo : Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tác giả: Admin