26
12-2021

Tra cứu thủ tục hành chính

Mức độ 2

Bán hoặc góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Chi tiết

Mức độ 2

Bán hoặc góp vốn bằng gia tài gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm ( cấp tỉnh – trường hợp đã xây dựng VP ĐK đất đai )
Chi tiết

Mức độ 2

Cấp đổi Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( Cấp tỉnh – trường hợp đã xây dựng VP ĐK đất đai )
Chi tiết

Mức độ 2

Cấp Giấy ghi nhận cho người mua nhà ở cũ thuộc chiếm hữu nhà nước đã hoàn thành xong xong thủ tục mua nhà
Chi tiết

Mức độ 2

Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người đã ĐK quyền sử dụng đất lần đầu ( 643 )
Chi tiết

Mức độ 2

Cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng trong những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại thương mại, nhà ở để ship hàng tái định cư, nhà tại xã hội ; cấp Giấy ghi nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà nhà ở do cá thể, hộ mái ấm gia đình góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng
Chi tiết

Mức độ 3

Cấp lại Giấy ghi nhận hoặc cấp lại Trang bổ trợ của Giấy ghi nhận do bị mất ( cấp tỉnh – trường hợp đã xây dựng VP ĐK đất đai )
Chi tiết

Mức độ 2

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể ( cấp tỉnh – trường hợp đã xây dựng VP ĐK đất đai )
Chi tiết

Mức độ 3

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không thuộc trường hợp dồn điền đổi thửa; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Chi tiết

Mức độ 2

Chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với tổ chức triển khai
Chi tiết

Tác giả: Admin