08
02-2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Không có hoạt động quản trị thì không có tổ chức, doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh là ngành học đào tạo nhà quản trị, những người được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng trải rộng từ quản trị nhân sự, tài chính, marketing, sản xuất, bán hàng… để thành lập, điều hành một tổ chức, doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, tính chất công việc đa dạng, cơ hội thăng tiến và luôn phù hợp xu thế thời đại.

Tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (HCC), chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế giúp người học có đủ năng lực để “làm được việc” theo nhu cầu xã hội. Thời gian đào tạo rút ngắn còn 2,5 năm, người học được cấp bằng Cử nhân thực hành và có thể liên thông lên đại học một cách thuận tiện, dễ dàng.

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh bất động sản

Mã ngành, nghề : 6340416
Trình độ đào tạo và giảng dạy : Cao đẳng
Hình thức giảng dạy : Chính quy
Loại hình đào tạo và giảng dạy : Tập trung
Đối tượng tuyển sinh : Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Thời gian giảng dạy : 2,5 năm

I. Giới thiệu chương trình đào tạo

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe thể chất tốt. Nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế tài chính, quản trị, xã hội và nhân văn ; Có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức sâu xa về quản trị quản lý những mô hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên có năng lực hoạt động giải trí độc lập, có năng lượng tự nghiên cứu và điều tra bổ trợ kiến thức và kỹ năng theo nhu yếu việc làm, có phong thái thao tác chuyên nghiệp, bảo vệ hoạt động giải trí một cách có hiệu suất cao trong nghành trình độ đào tạo và giảng dạy. Đồng thời có năng lực học tập, điều tra và nghiên cứu để nâng cao trình độ ở cấp học cao hơn .
Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ thao tác tại những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính hoặc tự xây dựng công ty để quản lý hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh .

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Hình thành nền tảng vững chắc về kiến thức chính trị, pháp luật, an ninh – quốc phòng, tin học, ngoại ngữ và kiến thức cơ sở ngành.

Mục tiêu 2: Sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tư duy sáng tạo.

Mục tiêu 3: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, quản lý và làm việc nhóm.

Mục tiêu 4: Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch.

Mục tiêu 5: Có kiến thức nền tảng về quản lý, kinh tế. Có kiến thức chuyên môn cần thiết về quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị marketing, quản trị dự án đầu tư, … để giải quyết các mối quan hệ kinh tế xã hội trong tổ chức theo các mô hình quản trị doanh nghiệp phổ biến trong thực tế.

Mục tiêu 6: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp.

II. Yêu cầu về kiến thức: (Chuẩn đầu ra)

Trên cơ sở nhu yếu tối thiểu về kỹ năng và kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cụ thể hóa thành những chuẩn đầu ra gồm thành 2 phần :

1. Kiến thức chung:

+ CĐR1 : Nhận thức được những yếu tố cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp lý của Nhà nước và công tác làm việc An ninh – Quốc phòng .
+ CĐR2 : Hiểu được những kỹ năng và kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, nhân văn nghệ thuật, văn hóa truyền thống, tâm ý làm nền tảng để học tập những môn cơ sở ngành và chuyên ngành .
+ CĐR3 : Có năng lực tin học và ngoại ngữ ( tiếng Anh ) cơ bản để học tập và thao tác trong môi trường tự nhiên số hóa, thiên nhiên và môi trường đa văn hóa .

2. Kiến thức chuyên môn:

+ CĐR4 : Có năng lực tự tạo lập doanh nghiệp ; Phân tích, nhìn nhận được thiên nhiên và môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp ; Giải thích được hành vi và những yếu tố chi phối những hành vi của người tiêu dùng và đơn vị sản xuất trong quy trình kinh doanh .
+ CĐR5 : Có năng lực hoạch định, tổ chức triển khai, chỉ huy và thực thi trấn áp những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
+ CĐR6 : Có năng lực quản trị, tích lũy, xử lý số liệu tìm hiểu thị trường, tổ chức triển khai nguồn nhân lực, sử dụng những công cụ định lượng trong nghiên cứu và phân tích thiên nhiên và môi trường góp vốn đầu tư để ra quyết định hành động quản trị ; Có năng lực tổ chức triển khai quy trình sản xuất, quy trình đáp ứng, quy trình phân phối, tổ chức triển khai hoạt động giải trí marketing và bán hàng của doanh nghiệp .

III. Yêu cầu về kỹ năng:

1. Kỹ năng chung:

+ CĐR7 : Có kiến thức và kỹ năng thao tác theo nhóm, thao tác độc lập trong nghiên cứu và điều tra và tác nghiệp ; Kỹ năng tiếp xúc gồm có : Giao tiếp hội đồng, truyền đạt thông tin ; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết, ứng xử tiếp xúc về nghành nghề dịch vụ quản trị và kinh doanh ; Sử dụng thành thạo những thiết bị văn phòng ; Có kiến thức và kỹ năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ xin việc và vấn đáp phỏng vấn nhà tuyển dụng .
+ CĐR8 : Có kiến thức và kỹ năng thương lượng, đàm phán, xử lý yếu tố ; tạo lập mối quan hệ tốt với những cá thể, đơn vị chức năng hữu quan .

2. Kỹ năng chuyên môn:

+ CĐR9 : Có kiến thức và kỹ năng quản trị, chỉ huy để nghiên cứu và phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch, đề xuất kiến nghị những chủ trương, giải pháp để xử lý những yếu tố kinh tế tài chính, xã hội, kỹ thuật thuộc nghành quản trị, góp vốn đầu tư và kinh doanh có hiệu suất cao .
+ CĐR10 : Áp dụng những văn bản pháp quy và chủ trương pháp lý của Nhà nước về nghành quản trị và kinh doanh ; có kỹ năng và kiến thức tìm kiếm và sử dụng thông tin trong nghành quản trị và kinh doanh .

3. Về năng lực ngoại ngữ:

+ CĐR11 : Có năng lực tiếp xúc cơ bản bằng tiếng Anh ; có năng lực đọc hiểu những tài liệu chuyên ngành. Có trình độ tiếng Anh cơ bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm sau khi tốt nghiệp hoặc đạt trình độ bậc 2/6 trong Khung năng lượng ngoại ngữ của Nước Ta .

4. Về năng lực tin học:

+ CĐR12 : Sử dụng được những ứng dụng văn phòng, Internet, một số ít ứng dụng chuyên ngành và những công cụ sử dụng trong thương mại điện tử .

IV. Yêu cầu về thái độ:

+ CĐR13 : Có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, chấp hành sự phân công của chỉ huy ; Khiêm tốn, ham học hỏi, tôn trọng mọi người ; Sống hòa đồng với tập thể, có niềm tin tương thân tương ái, sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong tổ chức triển khai .
+ CĐR14 : Yêu nghề, chấp hành nghiêm chỉnh pháp lý của Nhà nước và những pháp luật của nơi thao tác ; tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ; có ý thức học tập nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ .

V. Những công việc chính và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh tại trường hoàn toàn có thể làm nhân viên cấp dưới phòng kế hoạch, nhân sự, phòng kinh doanh, marketing, … của những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính, những tổ chức triển khai phi doanh thu, những tổ chức triển khai xã hội ; Tham gia thực thi những việc làm về tuyển dụng và đào tạo và giảng dạy nhân viên cấp dưới theo những chương trình huấn luyện và đào tạo thời gian ngắn của những tổ chức triển khai, những công ty ; Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm thời cơ kinh doanh riêng cho bản thân .

► Công việc cụ thể gồm:

– Phân tích nhìn nhận tiềm năng, thời cơ thị trường .
– Lập kế hoạch Marketing, bán hàng, tăng trưởng tên thương hiệu, …
– Quản lý mạng lưới hệ thống bán hàng và phân phối mẫu sản phẩm .
– Quản lý chuỗi đáp ứng, logistics, xuất nhập khẩu
– Quản lý rủi ro đáng tiếc trong kinh doanh
– Quản lý hậu mãi, chăm nom người mua .
– Quản lý nguồn nhân lực
– Phân tích hiệu suất cao kinh doanh

Quản lý, điều hành các dự án…

► Vị trí làm việc:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh ra trường sẽ cung ứng được nhu yếu của những tổ chức triển khai doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính. Vị trí đơn cử gồm :
– Nhân viên phòng kinh doanh, bán hàng, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng sản xuất, xuất nhập khẩu, thu mua …
– Chuyên viên quản trị chất lượng
– Chuyên viên quản trị kinh doanh quốc tế
– Trợ lý giám đốc dự án Bất Động Sản .
– Giám đốc kinh tế tài chính, Giám đốc điều hành tại những tập đoàn lớn, công ty .
– Thành lập công ty để quản lý và điều hành hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh .
– Giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại những trường ĐH, cao đẳng sau khi học tập nâng cao trình độ .

VI. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, hoàn toàn có thể học liên thông lên bậc ĐH và sau đại học tại những trường Đại học trong và ngoài nước .

Sinh viên QTKD – HCC thực hành thực tế kỹ năng và kiến thức phỏng vấn trước doanh nghiệp

Sinh viên QTKD dự tọa đàm – hướng nghiệp với đại diện thay mặt những doanh nghiệp

Sinh viên QTKD trong lễ tốt nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian học tập

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập

Thi/

Kiểm

tra

I

Các học phần chung

21

435

173

239

23

1 Chính trị 4 75 41 29 5
2 Pháp luật đại cương 2 30 18 10 2
3 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 2 60 5 51 4
4 Giáo dục Quốc phòng 4 75 36 35 4
5 Tin học đại cương 3 75 15 58 2

Tiếng Anh

6 Anh văn 1 2 45 15 28 2
7 Anh văn 2 2 45 15 28 2
8 Anh văn 3 2 30 28 0 2

II

Các học phần chuyên môn

II.1

Học phần cơ sở

17

315

182

106

27

Học phần bắt buộc

9 Quản trị học 2 45 15 27 3
10 Kinh tế vi mô 3 45 40 5
11 Kinh tế vĩ mô 3 45 40 5
12 Hạch toán kế toán 3 60 30 25 5
13 Tài chính tiền tệ 2 30 27 3
14 Kỹ năng mềm 2 45 15 27 3

Học phần tự chọn (chọn 2 tín chỉ)

 

15 Tâm lí học quản trị kinh doanh 2 45 15 27 3
16 Kinh tế kiến thiết xây dựng 2 45 15 27 3

II.2

Học phần chuyên môn

39

870

291

520

59

Học phần bắt buộc

17 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 2 45 15 27 3
18 Marketing cơ bản 2 45 15 27 3
19 Soạn thảo văn bản 2 45 15 27 3
20 Luật kinh tế tài chính 2 45 15 27 3
21 Kế toán quản trị 2 45 15 27 3
22 Tin học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 2 60 57 3
23 Quản trị kế hoạch 2 45 15 27 3
24 Quản trị sản xuất 2 30 27 3
25 Quản trị bán hàng 2 45 15 27 3
26 Quản trị chất lượng 2 30 27 3
27 Thương mại điện tử 2 45 15 27 3
28 Thực tập nhiệm vụ bán hàng 2 60 57 3
29 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 15 27 3
30 Quản trị kinh tế tài chính 2 45 15 27 3
31 Quản trị xuất nhập khẩu 2 45 15 27 3
32 Quản trị marketing 2 45 15 27 3
33 Hành vi người mua 2 30 27 3
34 Quản trị chuỗi đáp ứng 2 45 15 27 3

Học phần tự chọn (chọn 2 tín chỉ)

35 Thuế 3 75 15 55 5
36 Phân tích hoạt động giải trí kinh doanh 2 30 27 3

III

Học phần tốt nghiệp

8

240

45

182

13

37 Thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh 3 135 10 120 5
38 Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh 5 225 225

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

38 Quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư 3 60 30 25 5
39 Lập kế hoạch kinh doanh 2 45 15 27 3

Tổng cộng

85

1860

691

1047

122

► Nhắn tin, hoặc để lại phản hồi trực tiếp tại trang này

☎ Gọi đến số: 028 38960087 – 028 3722 0112
☎ Gọi số: 0909 737 395 (Thầy Phùng – Chủ nhiệm bộ môn)
Hotline: 0869 585 989 – Zalo: 0981 800 636
Xem thông tin cụ thể trên website: http://hcc2.edu.vn/
Gửi mail về địa chỉ: tuyensinh.hcc2@gmail.com
Đến trực tiếp phòng Tuyển sinh – Công tác SVHS

Tác giả: Admin