09
01-2022

Nam 1993 có hợp với Nữ 2000 không – Nam Quý Dậu có hợp với Nữ Canh Thìn không

Nam 1993 có hợp với Nữ 2000 không – Nam Quý Dậu có hợp với Nữ Canh Thìn không

Nếu hai tuổi hợp nhau thì phối hợp làm ăn, kết hôn .. có hỗ trợ cho nhau và giúp nhau để mọi việc luôn thuận tiện, lộc đến đầy nhà, sinh khí luôn cường thịnh .

Hãy cùng xem Nam 1993 và Nữ 2000 có hợp nhau để kết hôn nên duyên vợ chồng không nhé.

Tổng quan Nam Quý Dậu 1993 và Nữ
Canh Thìn 2000

Quý Dậu

Thông tin Nam
Sinh năm 1993
– Quý Dậu –
Cung mệnh – Đoài

– Tổng quan Nam sinh năm 1993

Năm sinh 1993
Âm lịch Quý Dậu
Cung mệnh Đoài
Ngũ Hành Kiếm Phong Kim ( Vàng mũi kiếm )

Canh Thìn

Thông tin Nữ
Sinh năm 2000
– Canh Thìn –
Cung mệnh – Càn

– Tổng quan Nữ sinh năm 2000

Năm sinh 2000
Âm lịch Canh Thìn
Cung mệnh Càn
Ngũ Hành Bạch Lạp Kim ( Vàng chân đèn )

Luận tuổi Nam tuổi Quý Dậu 1993 với Nữ
Canh Thìn 2000

Ngũ hành

– Nam sinh năm 1993 mệnh Kim – Kiếm Phong Kim ( Vàng mũi kiếm )- Nữ sinh năm 2000 mệnh Kim – Bạch Lạp Kim ( Vàng chân đèn )- Ngũ hành của Nam sinh năm 1993 không tương sinh và cũng không khắc với ngũ hành của Nữ sinh năm 2000- Mệnh ngũ hành của 2 bạn không tương sinh và cũng không tương khác nhau, vì vậy ở phương diện này thì 2 bạn ở mức bình hoà

– Số điểm: 1/2

Con giáp

– Nam sinh năm 1993 là năm Quý Dậu tức là tuổi Gà- Nữ sinh năm 2000 là năm Canh Thìn tức là tuổi Rồng- Nam tuổi Dậu và Nữ tuổi Thìn không thuộc Tam hợp hay Tứ hành xung- Tuổi 2 bạn không thuộc Tam hợp hay Tứ hành xung, cho nên vì thế ở phương diện này thì 2 bạn ở mức bình hoà

– Số điểm: 1/2

Thiên can

– Nam sinh năm 1993 là năm Quý Dậu có thiên can là Quý- Nữ sinh năm 2000 là năm Canh Thìn có thiên can là Canh- Nam có thiên can là Quý và Nữ có thiên can là Canh không thuộc những cặp thiên can hợp nhau cũng như những hình phạt của những thiên can- Thiên can 2 bạn không thuộc những cặp thiên can hợp nhau cũng như những hình phạt của những thiên can, cho nên vì thế ở phương diện này thì 2 bạn ở mức bình hoà

– Số điểm: 1/2

Cung Mệnh

– Nam sinh năm 1993 có cung mệnh là Đoài- Nữ sinh năm 2000 có cung mệnh là Càn- Nam cung Đoài nếu thành duyên với Nữ cung Càn thuộc biến hoá cung Sinh Khí : mạng giàu sang, vận mệnh tốt, gặp nhiều như mong muốn, vợ chồng chung thủy hòa thuận .

– Số điểm: 2/2

Độ tuổi

– Nam sinh năm 1993, năm nay 29 tuổi- Nữ sinh năm 2000, năm nay 22 tuổi- Độ tuổi của Nam sinh năm 1993 và Nữ sinh năm 2000 không cách biệt quá nhiều, ở phương diện này thì 2 bạn ở mức bình hoà

– Số điểm: 1/2

Kết luận

– Tổng cộng: 6/10

– Với tổng số được 6 trên toàn bộ 10. Có thể nói hai bạn khá hợp nhau. Cố gắng vun đắp thêm nhé .
Năm sinh Nam :
Năm sinh Nữ :
XEM KẾT QUẢ

Tác giả: Admin