19
02-2022

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Đệ Nhị –

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Đệ Nhị

Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất-Văn Chầu Đệ Nhị

Cung văn đóng vai trò quan trọng trong hầu đồng. Để một buổi thực hành thực tế nghi lễ Hầu đồng được “ đắc lễ ”, những bản hát văn hay là điều rất thiết yếu. Việc tích hợp những bản hát văn hay với thẩm mỹ và nghệ thuật hát giỏi sẽ làm buổi lễ được thành công xuất sắc .
Dưới đây là một vài bản hát văn Chầu Đệ Nhị mẫu mực trong thẩm mỹ và nghệ thuật hát văn Nước Ta. Văn Chầu Đệ Nhị thường được sử dụng rất nhiều trong mỗi buổi thực hành thực tế nghi lễ .

Tổng-Hợp-Các-Bản-Hát-Văn-Hay-Nhất-Chầu-Đệ-Nhị

VĂN CHẦU ĐỆ NHỊ

(Bản 1)

Dâng văn tiên chúa thượng ngàn
Đông Cuông – Tuần Quán giáng đàn chứng đây
Trên ngày gió cuốn rung cây
Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn
Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào
Gập ghềnh quán thấp lầu cao
Khi ra núi đỏ khi nào ngàn xanh
Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
Ngôi cao công chúa quyền hành núi non
Anh linh đã khắp tiếng đồn
Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh
Da ngà mắt phượng lộng lẫy
Mặt hoa xanh tươi tóc xanh rườm rà
Nhị hồng tuyết điểm mầu da
Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
Vốn dòng công chúa Thiên Thai
Giáng sinh hạ giới quản cai Thượng Ngàn
Quản cai những lũng những lang
Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu
Khắp hoà tam thập lục châu
Chín từng khe suối một bầu tiêu dao
Dong chơi ngàn quế ngàn đào
Khi ra thác cái lúc vào thác con
Chim kêu vượn hót véo von
Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn
Khi nương gió lúc lại thác gièm
Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng
Vui chơi nước nhược non bồng
Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao
Lân rờn Phượng múa thấp cao
Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ

Nón buồm vai quẩy lẵng hoa

Đền kia phủ nọ vào ra chơi bời
Khi thanh vắng lúc lại êm trời
Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga
Tang tính tình thôi đọc lại ca
Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường
Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
Lục châu quan hoả lúi lường líu lo
Dong chơi bát cảnh ngũ hồ
Đua chèo bẻ lái hò dô lại về
Khi chơi ngàn mái ngàn ngàn me
Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu
Đôi cô Thổ Mán theo hầu
Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng
Sơn Lâm dọn quán bán hàng
Non xanh chậm trễ tuyết sương reo hò
Khăn xanh áo lục nhởn nhơ
Khi vào ba dội lúc vô đường chèo
Môi son má phấn mỹ miều
Miệng cười hoa nở mọi chiều mọi hay
Đèn trăng quạt gió màn mây
Bóng thông che tán bóng mai tựa hình
Đi suối lúc lại về ghềnh
Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò
Trà liên tâm ba chén tính ưa
Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban
Yêu ai tài lộc chầu ban
Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào
Xem trong sự tích tân la
Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng
Đệ tử dốc một lòng thành kính
Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm
Mời chầu giáng phúc từ trung
Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Tác giả: Admin