25
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình được biểu lộ trong bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Nhị Bình là một xã thuộc huyện Hóc Môn ( TP TP HCM ), có diện tích quy hoạnh 8,52 km². Nhị Bình là một xã nằm ở phía đông huyện Hóc Môn .

Vị trí cụ thể của xã Nhị Bình như sau: Phía đông và phía bắc giáp tỉnh Bình Dương qua ranh giới là sông Sài Gòn; phía nam giáp quận 12; phía tây giáp xã Đông Thạnh.

Theo quyết định hành động phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt năm 2010, một trong những hướng tăng trưởng khoảng trống thành phố là hướng phụ phía phía tây – bắc .Hướng này có hiên chạy tăng trưởng là tuyến quốc lộ 22 ( xa lộ Xuyên Á ) với điều kiện kèm theo tự nhiên khá thuận tiện, tăng trưởng những khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị .Như vậy, xã Nhị Bình nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía phụ tây – bắc của TP TP HCM nói trên .

 Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Nhị Bình thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 2.Xã Nhị Bình trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 3.Kí hiệu những loại đất trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình bộc lộ trên bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hóc Môn TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

– Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Nhị Bình TẠI ĐÂY.

Tác giả: Admin