26
12-2021

Mẫu khai hồ sơ sang tên sổ đỏ

Phamlaw – Hướng dẫn khai hồ sơ sang tên sổ đỏ chính chủ mới nhấtNgoài những hồ sơ đã được công chứng, xác nhận theo lao lý của pháp lý. Khi công dân đi nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ chính chủ tại những cơ quan nhà nước cần phải có thêm những hồ sơ khai nộp kèm với hồ sơ công chứng. Hồ sơ khai gồm có : Khai thuế thu nhập cá thể, khai thuế phi nông nghiệp, khai thuế trước bạ và đơn ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất .Mau Khai Ho So Sang Ten So Do

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Công dân chỉ điền phần (I) theo mẫu chi tiết dưới đây.


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK[1]
     
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠĐã kiểm tra nội dung đơn khá đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với sách vở xuất trình .Vào sổ tiếp đón hồ sơ số : … …. Quyển … .Ngày … … / … … / … …. …

Người nhận hồ sơ

( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 
Kính gửi:Văn phòng ĐK đất đai TP. Hà Nội – Trụ sở Q. Nam Từ Liêm
 
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ         ( Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai ; không tẩy xoá, thay thế sửa chữa trên đơn )
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất1.1. Tên ( viết chữ in hoa ) : NGUYỄN VĂN A + NGUYỄN THỊ B ( Ghi theo GCN đã cấp )1.2. Địa chỉ ( 1 ) : TDP số 3, phường Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN: CS 00557;  2.2. Số phát hành GCN: BM 998899;

2.3. Ngày cấp GCN: 13 /11 / 2013;  

3. Nội dung biến động về:người sử dụng đất, chiếm hữu nhà và gia tài gắn liền với đất
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:– Ông NGUYỄN VĂN A ;– Bà NGUYỄN THỊ B… … … … … … … … … … … … … … … … … …. ;… … … … … … … … … … … … … … … … … …. ;… … … … … … … … … … … … … … … … … …. ;… … … … … … … … … … … … … … … … … …. ;  3.2. Nội dung sau khi biến động:– Ông NGUYỄN VĂN C– Bà NGUYỄN THỊ D( người nhận chuyển nhượng )… … … … … … … … … …. … … …. … … … … ;… … … … … … … … … …. … … …. … … … … ;
4. Lý do biến độngChuyển nhượng hàng loạt theo HĐCN số 2123 / HĐCN-CCHH lập tại VPCC X ngày 12/11/2019
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

Đã hoàn thành

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:– Giấy ghi nhận đã cấp ;– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền … …

Tôi X có nhu yếu cấp GCN mới không có nhu yếu cấp GCN mớiTôi cam kết ràng buộc nội dung kê khai trên đơn là đúng thực sự, nếu sai tôi trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .…, ngày … tháng …. năm …

Người viết đơn

( Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có )

II- XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP Xà                                                                            ( Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể đề xuất được liên tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và so với trường hợp ghi nhận bổ trợ quyền sở hữu tài sản vào Giấy ghi nhận đã cấp )
…………………………………………………………………………………………………………….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày … …. tháng … … năm … …

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

( Ký tên, đóng dấu )

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………………….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày … …. tháng … … năm … …

Người kiểm tra

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ )

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

( Ký tên, đóng dấu )

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
…………………………………………………………………………………………………………….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày … …. tháng … … năm … …

Người kiểm tra

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ )

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

( Ký tên, đóng dấu )

Chú ý :– Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có đổi khác tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi đổi khác và nộp sách vở chứng tỏ sự đổi khác .– Đối với trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “ dồn điền đổi thửa ” ; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ; trường hợp xác nhận đổi khác thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy ghi nhận thì không kê khai, không xác nhận những thông tin tại Điểm 5 của mục I, những mục II, III và IV của Đơn này .– Đối với trường hợp xác lập lại diện tích quy hoạnh đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được cấp Giấy ghi nhận thì không kê khai, không xác nhận những thông tin tại Điểm 5 của Mục I, những mục II[ 1 ] Sửa đổi, bổ trợ Mẫu số 09 / ĐK phát hành kèm theo Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý về hồ sơ địa chính .Lưu ý khi đi nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ chính chủ :– Người đi nộp hồ sơ hoàn toàn có thể là bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng hoặc bên thứ ba theo ủy quyền. Trong hợp đồng công chứng cần ghi rõ bên nào đi nộp hồ sơ. Người đi nộp hồ sơ cần phải mang theo chứng tỏ nhân dân. Người đi nộp hồ sơ là bên thứ ba ( được chuyển nhượng ủy quyền ) phải có văn bản ủy quyền đi kèm với chứng tỏ nhân dân ( cần mang bản gốc cmnd để nhân viên 1 cửa so sánh ) .– Hồ sơ khai sang tên sổ đỏ chính chủ và những hồ sơ đi kèm phải rõ ràng, tuyệt đối không được tẩy xóa .

Phamlaw, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về thủ tục sang tên sổ đỏ mua bán, thủ tục sang tên sổ đỏ đồng sở hữu, thủ tục sang tên sổ đỏ từ chồng sang vợ… trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Liên hệ số hotline để được hỗ trợ.

5.0

Tác giả: Admin